“Bio je moj ratni zapovjednik, kada sam kao maloljetnik otišao s prijateljima 1991. braniti Hrvatsku na Gospićkom ratištu. Tomislav Merčep je heroj Domovinskog rata. Nemjerljiv je doprinos Tomislava Merčepa u stvaranju preduvjeta za obranu Vukovara. Dragi Bog je tako htio da premine uoči obilježavanja obljetnice pada Vukovara.”, piše o preminulom Tomislavu Merčepu jedan od koordinatora GI Narod odlučuje, diplomirani socijalni radnik i društveni aktivist Krešimir Miletić.

In memoriam: Tomislav Merčep – prvi zapovjednik i organizator obrane Vukovara

Miletićevu objavu prenosimo u cijelosti.

“Tomislav Merčep preminuo je nakon teške i dugotrajne bolesti u 69. godini života.
Tek oni koji su ga imali prilike upoznati, znaju o kakvoj se osobi radi. Pamtim ga kao iznimno hrabru i srdačnu osobu. Tomo je bio moj ratni zapovjednik, kada sam kao maloljetnik otišao s prijateljima 1991. braniti Hrvatsku na Gospićkom ratištu. Tada kao savjetnik ministra unutarnjih poslova zapovijedao je postrojbom MUP-a koju su činili dragovoljci. Ljudi koji nisu bili mobilizirani i nisu trebali ići u rat, ali su krenuli. Njegov dolazak na to iznimno teško ratište u rujnu 1991. imao je izniman značaj za uspješnu obranu Gospića, a potom ratišta u Zapadnoj Slavoniji.

Tomu pamtim kao osobu koja je u tim danima dok smo bili zajedno bio naš drugi otac, prijatelj, suborac, netko tko je apsolutno brinuo o svakome od nas, bio uz svakoga od nas i uvijek išao prvi. I svojim je junaštvom, hrabrošću, znanjem i djelovanjem napravio preokret na svim ratištima gdje je bio aktivan.

Tomislav Merčep je heroj Domovinskog rata. Tijekom sudjelovanja u obrani tri puta je ranjen. Nemjerljiv je doprinos Tomislava Merčepa u stvaranju preduvjeta za obranu Vukovara. Formirao je prve dragovoljačke odrede te ujedno postao prvi zapovjednik obrane Vukovara. Sudjelovao je i u akcijama koje su vođene u Istočnoj Slavoniji nakon pada Vukovara.

Dragi Bog je tako htio da premine uoči obilježavanja obljetnice pada Vukovara. Dana koji je na neki čudan način postao dan koji dodatno produbljuje bol i traume onih koji su trpjeli za njegovu obranu ili su bili žrtve jugo-četničke agresije. Vukovar je danas tek prividno slobodan grad. Do pune slobode ga dijeli dostizanje pravde za počinitelje zločina, poštivanje istine o njegovoj žrtvi i događajima tijekom obrane, otkrivanje istine o sudbinama mnogih nestalih.

Tomo, neka ti je laka hrvatska gruda za koju si se borio i koju si toliko volio! Pokoj vječni daruj mu Gospodine! I svjetlost vječna svjetlila mu.”

  • Krešimir Miletić diplomirani je socijalni radnik i društveni aktivist
    Dnevno.hr