Nove teme u emisiji HRT-a Peti dan bili su pobačaj te Kolona sjećanja. Komentatori su Lana Bobić, Matija Štahan, Petar Tomev Mitrikeski i Tihomir Dujmović.

“Pobačaj je ključno etičko pitanje našeg vremena, to je ubojstvo, ubijanje djeteta u majčinoj utrobi smatram vrhunaravnim licemjerjem”, rekao je Štahan i dodao: “Kada dođe do pobačaja život u normali nije moguć. Težak teret pada na dušu i psihu onih koji su odgovorni za pobačaj”.

“Dijete, kakva god bila njegova sudbina, ne može platiti životom nečiju procjenu, ne nužno utemeljenu u stvarnosti”, istaknuo je.

Mitrikeski je o stavu, rekao je da se protivi pobačaju jer smatra da ga nije moguće moralno opravdati.

Dujmović je rasvijetlio slučaj Poljske.

“Nisu oni pokušali ilegalno preko poljskog suda zabraniti pobačaj, nego je postavljeno pitanje Ustavnom sudu, koji je odgovorio, a temeljem tog odgovora Ustavnog suda ne može se kršiti Ustav pa se krenulo prema parlamentu. Ustavni sud je rekao da se ne može Ustavom štiti život i dopuštati da se bolesna djeca ubijaju. Ljevica je nakon toga eksplodirala, počeli su napadati crkve i ulaziti u njih…”, počeo je Dujmović.

“Život počinje spajanjem muške i ženske spolne stanice”

Osvrnuo se na ankete koje je Bobić spomenula.

“Mahati sa anketama kao znanstveno relevantnim činjenicama u opisivanju situacije u jednoj zemlji je polumanipulacija”, rekao je.

“Hrvatski Ustavni sud je zatražio odgovor svih Medicinskih fakulteta u Hrvatskoj i odgovor KBC-a Rebro na pitanje koji trenutak se uzima da embrio postaje ljudski život i dobio je odgovor da život počinje spajanjem muške i ženske spolne stanice”, opisao je, a Mitrikeski je dodao da je to biološka činjenica.

“Ako život počinje začećem, onda sve što prekidate je ubojstvo života”, ističe Dujmović.

“Dijete u tijelu svoje majke ima samostalnu krvu grupu, može biti naravno i drugog spola, samo određuje tempo rasta. Već kod začeća određeni su spol, boja kose i očiju, koža, visina, oblik tijela, čak i pjege na licu. Znači, sve nasljedne karakteristike”, rekao je.

“Prekid trudnoće nije drugo nego ubojstvo i ne može se drugačije zvati”, poručio je.

“Zigota je jedna jedina stanica koja sadrži sav genetički materijal da se razvije jedna osoba. Da li će se razviti tijekom devet mjeseci je pitanje drugih okolnosti”, kaže Mitrikeski.

Lana Bobić je rekla da je ona osobno nije za pobačaj i da to znači da ga ona osobno ne bi napravila, ali da to ne znači da će nekoga osuđivati ili tražiti zabranu.

“Ako smatrate da je pobačaj ubojstvo, onda bi liječnike trebalo kazneno goniti kao ubojice, a žene kao naručiteljice ubojstva, ili?”, zapitala se Bobić.

“U Hrvatskoj živi 87 posto deklariranih katolika. Za Katoličku crkvu pobačaj je ubojstvo. Iz perspektive katoličkog i katekizma i učenja nedvosmislena je osuda pobačaja kao ubojstva i zabrana ubijanja nerođenog djeteta”, rekao je Dujmović.

HRT/narod.hr