U Sarajevu je ove srijede održana izvanredna tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj su bile predviđene slijedeće točke dnevnog reda:

1.Prijedlog Zakona o MiO u FBiH,

2.Prijedlog Zakona o dopunama zakona o policijskim službenicima, skraćeni postupak,

3.Prijedlog zakona o braniteljskim udrugama od posebnog društvenog značaja, predlagatelj Ismet Osmanović (SDA),

4.Informacija i analiza braniteljskih kategorija,

Na tu sjednicu su službeno pozvani predstavnici UZB, i to Drago Grbavac Predsjednik UZB/Borci BiH i Vlado Marušić, Predsjednik UZB/ŽZH. Oni su također određeni kao predstavnici koordinacije braniteljskih udruga iz FBiH, potpisnici Rezolucije Branitelja, kao i od strane prosvjednika Armije BiH u „kampu heroja“ ispred Vlade FBiH.

U 10 sati ispred Parlamenta FBiH, u vrijeme kad je trebala početi sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH po slobodnoj procijeni skupilo se samoinicijativno negdje oko 2.000 razvojačenih Branitelja iz svih dijelova FBiH kako bi dali podršku njihovim predstavnicima na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH jer su dvije točke dnevnog reda te sjednice u direktnoj vezi s Rezolucijom Branitelja u kojoj su sadržani svi zahtjevi razvojačenih Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH.

Prije početka sjednice zastupničkog doma razvojačeni Branitelji su njihovim predstavnicima Dragi Grbavcu i Vladi Marušiću uručili svoje zahtjeve koje su željeli da oni prezentiraju zastupnicima prije usvajanja dnevnog reda, a te zahtjeve su imali i neki zastupnici u Zastupničkom domu.

U tim zahtjevima razvojačeni Branitelji su tražili hitno održavanje tematske izvanredne sjednice tog doma najkasnije u roku od 15 dana na kojoj bi se raspravljale sve 3/tri točke Rezolucije Branitelja i to ovim redom:

1.Izrada jedinstvenog registra Branitelja i objava spiska korisnika prava,

2.Uvođenje braniteljskog dodatka za razvojačene Branitelje u FBiH bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu,

3.Formiranje jedne braniteljske udruge Udruge u FBiH koja bi imala svoje sekcije po županijama, općinama i Gradovima po komponentama, Armije BiH, HVO-a, MUP, te uvođenje moratorija na financiranje svih udruga u FBiH.

4.Zamjena točaka 3 i 4.dnevnog reda kako bi se prije rasprave o Zakonu o udrugama od posebnog društvenog značaja raspravljalo o pitanjima koja se tiču Branitelja.

Predsjedatelj zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić je pročitao dnevni red nakon čega je predlagatelj Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja Ismet Osmanović povukao taj prijedlog zakona i tada je 4 točka dnevnog reda (Informacija i analiza položaja Braniteljskih kategorija došla na 3 mjesto).

U raspravi o Zakonu o MiO sudjelovali su mnogi zastupnici iz oporbe i koalicije vladajućih stranaka. Logično je bilo kako će zastupnici oporbe žestoko osporavati ponuđeni Zakon o MiO, kao i predstavnik sindikata u FBiH, Ismet Bajramović, i svi su odreda govorili kako je taj Zakon diskriminirajući jer nekim kategorijama budućih umirovljenika, od čega su izdvojili Branitelje će tim novim zakonom biti znatno niže mirovine od onih umirovljenika koji su pod jednakim uvjetima već stekli to pravo. Neki su se pozivali i na protuustavnost nekih odredbi tog zakona premda je predlagatelj tog zakona federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača pokušavao u svojoj prezentaciji dokazati suprotno, što mu po mišljenju većine zastupnika oporbe nije uspjelo.

Međutim taj zakon je voljom većine zastupnika usvojen i gdje je predsjednik kluba zastupnika SBB Naser Beganović je predložio zaključak kojim se traži od Vlade FBiH i Federalnog zavoda MiO da u narednih 6/šest mjeseci prati provedbu tog zakona a ukoliko se on ne pokaže kao dobar da će klub zastupnika te stranke zatražiti izmjene i dopune tog zakona u svim dijelovima koje nisu dobre.

Nakon toga je Prijedlog zakona o policijskim službenicima po skraćenom postupku usvojen voljom većine zastupnika tog doma.

Rasprava o ta dva zakona je od 11 sati trajala do 15.20 nakon čega je uslijedila pauza koja je trebala trajati do 16.15 sati kako bi se raspravljalo o trećoj i zadnjoj točki dnevnog reda(Informacija i analiza položaja braniteljskih kategorija) međutim pauza je trajala sve do blizu 17 sati čime su zastupnici pokazali svoju ozbiljnost u razmatranju i tretiranju položaja braniteljskih kategorija.

U pauzi zasjedanja predstavnici razvojačenih Branitelja su izišli ispred prosvjednika ispred Parlamenta FBiH i izvijestili ih o dinamici sjednice kao i o tome da je Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja u FBiH povučen a na njegovo mjesto je došla 4. točka dnevnog reda koja se tiče njih.

Kada se sjednica nastavila federalni ministar Branitelja Salko Bukvarević je po svom ustaljenom običaju dao prezentaciju, odnosno presjek aktivnosti koje je to ministarstvo i on kao ministar poduzelo kako bi se poboljšao položaj branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH. U tom smislu je rekao kako je njegovo ministarstvo pripremilo registar pripadnika oružanih snaga FBiH i objavu korisnika prava u kojem će biti prikazano koliko je koji Branitelj dobio novčanih ili drugih sredstava u FBiH, Županijama, Gradovima ili općinama, koje će on najprije prezentirati u TK odakle potječe kako bi bio transparentan i dosljedan i sebi i drugima, te kako će izgledati obrazac budućeg registra Branitelja i korisnika prava gdje će se tabelarno prikazati tko je i gdje bio odnosno u kojoj vojnoj informaciji i taj registar će biti dostupan nadležnim institucijama. Isto tako je napomenuo kako je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH dala svoje negativno mišljenje na objavu određenih podataka iz tog registra sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka u BiH. Isto tako tabelarno je prikazao koliko je to ministarstvo do sada izdvojilo financijskih sredstava Braniteljima i članovima njihovih obitelji po kategorijama od čega je izdvojio i zadnje davanje socijalne pomoći u FBiH za Branitelje gdje se prijavilo preko 22.000 Branitelja od čega je njih 17 000 zadovoljilo postavljene kriterije i uskoro će na svoje račune dobiti novce.

Na kraju je rekao kako on kao Ministar radi u interesu svih Branitelja i članova njihovih obitelji i nije ničiji „igrač“k ako su mu to neki pokušavali“prišiti“.

Poslije njegova izlaganja je riječ dobio Drago Grbavac Predsjednik UZB/Borci BiH koji je u svom emotivnom i iskrenom obraćanju zastupnicima u kratkim crtama rekao za što i za koga se bori UZB na čijem je on čelu preko 4/četiri godine. Kako niti on a ni Zaboravljeni Branitelji a ni prosvjednici ispred Parlamenta nisu zadovoljni radom i rezultatima ministra Salke Bukvarevića jer nikada nije vodio računa o razvojačenim Braniteljima bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu već uvijek za ciljane skupine branitelja sa i članova njihovih obitelji, čime je diskriminirao sve razvojačene Branitelje bez ikakvih prava iz rata.

Isto tako rekao je kako je broj pripadnika pružanih snaga u FBiH od 577 000 čista fikcija jer je kraj rata završilo 229 000 pripadnika Armije BiH i 37 000 pripadnika HVO-a, za što je kao dokaza zastupnicima ponudio podatke iz vojne evidencije označene pod šifrom “Vojna tajna ili strogo povjerljivo“ pa po tome ispada kako se svake godine više rađa nego umire Branitelja. Isto tako je rekao kako se u ovom domu mogu riješiti razvojačeni Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja jer za to ima dovoljno raspoloživih sredstava u proračunu FBiH.

Isto tako napomenuo je kako nikada ne može niti će biti isti Branitelj s prve crte bojišnice i onaj tko nije osjetio miris baruta,plač i suze njegovih najmilijih a među korisnicima prava ima dosta onih koji ta prava ne zaslužuju zbog čega je okrivio federalno ministarstvo Branitelja.

Nakon Drage Grbavca riječ je dobio Vlado Marušić, Predsjednik UZB/ŽZH. On je nazočne zastupnike tog doma obavijestio o točkama Rezolucije Branitelja za koje se njegova udruga i prosvjednici ispred Parlamenta FBiH bore već 4/četiri godine. Rekao je kako izvještaj federalnog ministra Salke Bukvarevića ne dodiruje niti jednu točku Rezolucije Branitelja,i prava tih Branitelja koji cijeli dan očekuju vijesti iz tog doma o rješavanju njihovih prava. Pozvao je Salku Bukvarevića i sve do jednog zastupnika da poradi transparentnosti, moralnosti i vjerodostojnosti iziđu ispred Parlamenta zajedno s njim i Dragom Grbavcem i obrate se prosvjednicima i kažu im kako će podržati ili neće podržati njihove zahtjeve, a ne bježati na sporedne izlaze nakon završetka rasprave poput miševa prije poplave.

Isto tako je rekao kako u ovom domu odista mora biti 50 ruku za usvajanje njihovih zahtjeva sadržanih u 3/tri točke Rezolucije Branitelja i sasvim dovoljno raspoloživih novčanih sredstava unutar postojećeg proračuna jer je evidentno kako od sadašnjih 94 000 konzumenata prava iz rata te 34 000 povoljno umirovljenih pripadnika ima dosta onih koji ne zaslužuju prava iz rata na štetu onih prosvjednika van zgrade Parlamenta koje je nazvao najčasnijim sinovima države BiH uz opasku kako UZB nikada nije rekla niti jednu riječ na štetu obitelji poginulih, zatočenih i nestalih Branitelja, RVI, dobitnika odličja, gdje je napomenuo kako njegova udruga u svojoj borbi daje prednost pri rješavanju zahtjeva udruzi 100%RVI paraplegičara koji se već preko godinu dana prava bore za svoja prava u oba Doma Parlamenta ali ih ti domovi ignoriraju kao i federalno ministarstvo Branitelja a njihova potraživanja nisu velika jer ih ima tek 513 u cijeloj FBiH iz obje vojne komponente, ali uvijek i iznova pozvao je na transparentnost u ostvarivanju prava svih Branitelja i vjerodostojnost u ostvarivanju tih prava.

Zaključio je kako će se tek izradom Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i objavi korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite profilirati i iskristalizirati stanje u Braniteljskim redovima te relaksirati postojeća financijska sredstva za Branitelje koji nemaju nikakvih prava po osnovu sudjelovanja u ratu.

Kako se i očekivalo otvorila se žučna i agresivna rasprava po ovom pitanju kao i po izvješću Salke BUkvarevića gdje oporba nije štedjela stranke vladajuće koalicije i resornog ministra. Nisu se birale riječi kojim će se svaki od zastupnika obratiti Salki Bukvareviću, no od svega je najvažnije to što niti jedan od zastupnika oporbe il vladajuće koalicije nije mogao naći niti jedan prigovor na izlaganja o pravima Branitelja Drage Grbavca ili Vlade Marušića jer su ista bila iskrena, realna, moguća i provediva.

Mnogi zastupnici oporbe su predlagali održavanje hitne izvanredne ili redovne tematske sjednice Zastupničkog doma kako bi se njihova pitanja u što je moguće skorije roku riješila , dok su predstavnici vladajuće koalicije u celofanu davali podršku zahtjevima Branitelja i njihovim predstavnicima,međutim predlagali su osnivanje nekih međuresornih komisija ili odbora u kojima bi se raspravljalo o njihovim pravima,s čime se predstavnici Branitelja Drago Grbavac i Vlado Marušić nisu složili jer ih je izigralo dosta odbora u komisija koje su formirane i u kojima su njih dvojica bili izigrali,ili se iste formiraju s isključivim ciljem kako se njihova prava nikada ne bi riješila što je čisti igrokaz vladajuće koalicije.

Nakon žučne rasprave predsjedatelje tog doma Edin Mušić je dao kraću pauzu u zasjedanju gdje bi se predsjednici klubova parlamentarnih stranaka dogovorili oko zaključaka za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Zastupnik kluba SDP Zukan Helez je predstavnicima branitelja Dragi Grbavcu i Vladi Marušić predložio njihove zaključke s kojima su se oni uz manje korekcije složili i koje zaključke će oni predložiti za usvajanje na kraju zasjedanja a oni su:

1.Zadužuj se federalno ministarstvo Branitelja da u roku od 30 dana izradi registar Branitelja s kompletnim ratnim putem od trenutka mobilizacije do završetka rata i demobilizacije,

2.Zadužuje se federalno ministarstvo Branitelja da u roku od 30 dana predloži i iznađe rješenje i predloži sredstva za braniteljski dodatak za sve Branitelje bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu uz obvezatnu kategorizaciju branitelja, pripadnike borbenog i neborbenog sektora,

3.Zadužuje se federalno ministarstvo Branitelja da u roku od 30 dana predloži Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja sa jednom udrugom i nekoliko sekcija koje će okupljati to udruženje kao i sekcije po komponentama Armije BiH HVO-a, MUP-a.

Drago Grbavac i Vlado Marušić su potom izišli ispred Parlamenta FBiH kako bi razvojačenim Braniteljima predočili zahtjeve SDP i DF kojim su se te dvije stranke usuglasili kako su to njihovi zajednički zaključci koje su razvojačeni Branitelji prihvatili uz male korekcije i kojim zaključcima će se uskoro glasovati.

Vladajuća koalicija (SDA, HDZ BiH i SBB) je predložila zajednički zaključak koji nije niti toliko bitan jer se u njima predlaže osnivanje nekih međuresornih komisija ili odbora koje bi razmatrale prava takvih razvojačenih Branitelja s čime se kako je već rečeno nisu složili Drago Grbavac i Vlado Marušić jer se s takvim komisijama ili odborima nikada ništa ne bi riješilo.

Nakon glasovanja negdje oko 22.30 sati kojemu je prisustvovalo po slobodnoj procijeni i prebrojavanju od strane Grade Grbavca kojih 60-ak zastupnika od njih 98 zaključci Zukana Heleza nisu usvojeni, ali nisu usvojeni ni zaključci vladajuće koalicije.

Zastupnik SDP-a BiH Damir Mašić je poradi svekolike javnosti zatražio pojedinačno glasovanje za te zaključke Zukana Heleza koji je opet odbijen nakon čega su Predstavnici Branitelja Vlado Marušić i Drago Grbavac zatražili pismeni izvještaj o rezultatima glasovanja kako bi Branitelji i javnost znali tko je glasovao protiv Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu i gdje će oni te rezultate uskoro podijeliti sa svojim Braniteljima i cjelokupnom javnošću. Ali poradi interesa javnosti protiv tih zaključaka su bili članovi vladajuće koalicije (SDA, HDZ BiH i SBB) osim časnih izuzetaka poput Vesne Švancer dopredsjedateljice Zastupničkog doma koja je bila ZA.

Poštovani Branitelji najčasniji sinovi države BiH!

Na jučerašnjem zasjedanju Zastupničkog doma predstavnici razvojačenih Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu Vlado Marušić i Drago Grbavac su opet po tko zna koji put uživo bili svjedoci igrokaza i performansa zastupnika vladajuće koalicije u FBiH. Opet su potvrdili kao i mnogo puta prije jedno nepisano pravilo koje vlada u politici a ono je:

„U politici ne vladaju ideali i veliki principi već interesi“.

Zajedničkim interesima stranaka vladajuće koalicije ništa nije sveto a ovaj put nije im svet život, lik i djelo Branitelja najčasnijih sinova države BiH koji su u početku Domovinskog rata u BiH bili spremni založiti svoj život, tijelo i zdravlje da bismo svi uživali plodove njihove borbe. Jedan od najvećih plodova za koje su se ti isti Branitelji izborili je pravo na demokratsko biranje zastupnika naroda BiH koji bi trebali predstavljati sve nas pa i najčasnije sinove države BiH kojima bi ti isti zastupnici trebali biti doživotno zahvalni jer su im omogućili bezbrojne benefite koji ovi potonji sebično uživaju ne vodeći pri tome računa ni o kome već samo o sebi i svojim uskogrudnim interesima.

Ne osjećaju bilo ovog jadnog napaćenog naroda kao niti Branitelja ispred parlamenta koji su strpljivo cijeli Bogovetni dan čekali svoje predstavnike Dragu Grbavca i Vladu Marušića da im priopće lijepe i radosne vijesti.

Vijesti ohrabrenja kojim će ih obradovati kako su zastupnici kojima su oni omogućili djelovanje u toplim uredima i dvoranama nesmetano odlučivanje o njihovim i našim pravima,nekažnjeno i nesmetano odsustvo sa sjednica iako svi imaju odreda enormna primanja kojih se zbog svog nerada ne odriču, mjesta u upravnim, nadzornim i inim odborima gdje putem svojih rodjačkih i drugih klijentelističko-gospodarskih sveza stječu nesrazmjerna bogatstva za vrijeme svog mandata trujući ionako zatrovano tkivo države BiH. Države koja je mogla i trebala postojati voljom tih istih Branitelja a sada de facto ne postoji premda je de iure ima. Paradigme od države. Nepostojeće,imaginarne fikcije ili trule države. Šugave i disfunkcionalne države za koje su mnogi od Branitelja vjerujući u nju dali svoje živote, dijelove tijela i zdravlje. Gubitak empatije i vjere u nju a sve to zahvaljujući tim isti predstavnicima vladajuće koalicije koja ne zna ništa doli zajebavati Branitelje, članove njihovih obitelji kao i sve druge građane ove zemlje.

Jučer su stranke vladajuće koalicije pokazale svoje istinsko lice a ovdje smo dužni spomenuti onu tamnu stranu lica zastupnika HDZ BiH koji zbog uskogrudnih interesa vladajuće koalicije nisu htjeli ili smjeli prihvatiti zaključke zastupnika SDP-a BiH Zukana Heleza koje zaključke su prihvatili predstavnici Branitelja Drago Grbavac i Vlado Marušić jer su isti zdravi, povoljni za razvojačene Branitelje bez ikakvih prava iz rata, čime su najveću štetu nanijeli upravo HDZ BiH a vrijeme će pokazati u kolikoj mjeri.

Radi transparentnosti rada dužni smo vas izvijestiti o nekim smiješnim detaljima rada stranaka vladajuće koalicije od jučer. Stranke vladajuće koalicije SDA, HDZ BiH i SBB, su jučer prigodom usvajanja određenih amandmana zastupnika oporbenih zastupnika iste odbili dok su identične amandmane zastupnika vladajuće koalicije usvojili čime su pokazali svoju sposobnost transparentnog i javnog djelovanja što je izazvalo smijeh i dobacivanja u tom domu, pa stoga nije ništa čudno zašto su odbili zaključke Zukana Heleza o rješavanju prava razvojačenih Branitelja iz rezolucije Branitelja a isti su pošteni i moralni da ne mogu biti pošteniji i moralnijI što je svima u Zastupničkom domu bilo jasno pa čak i strankama vladajuće koalicije.

Premda je sjednica završila neriješeno bez usvojenih zaključaka bez jasne naznake kada će se konačno početi raspravljati i riješiti sve točke Rezolucije Branitelja jučerašnji dan je konačno otkrio pravo lice i naličje predstavnika vladajuće koalicije a vjerojatno i lice i naličje svih stranaka vladajuće koalicije koja su bili na vlasti od završetka rata na ovamo u BiH i koji će biti. Da li je konačno došlo vrijeme da netko drugi preuzme sudbinu ove države BiH u svoje ruke i ovim potonjim u lice skreše sve. Skreše im kako u politici odista mogu vladati veliki principi, i donekle ideali a ne interesi.

Mislimo kako je došlo vrijeme takvih stranaka ali u njima ne smije biti niti jedan političar koji je ikada od završetka rata na ovamo obnašao bilo kakvu značajniju političku funkciju u državi BiH, FBiH, županijama, gradovima ili općinama jer ih je pun kufer svima u ovoj državi.

Takva iz pepela rođena Fenixova stranka ili politička osoba mogla bi početi graditi porušene mostove među ljudima, narodima, ispravljati diskriminaciju među Braniteljima i svim drugim kategorijama pučanstva u cijeloj BiH. Mogla bi svojim djelovanjem dati nadu u održivi ostanak i povratak odmetnutih ovčica iz stada bosansko-hercegovačkog u neka druga stada EU i cijelog svijeta.

S ovim postojećim jučer je to evidentirano u Parlamentu FBiH je naprosto nemoguće, navodi se u priopćenju UZB Borci BiH i UZB/ŽZH.

BraniteljskiPortal.ba