Dana 29.01.2018 godine u Sarajevu je održan sastanak koji je organizirao federalni Ministar Branitelja Salko Bukvarević,sa predstavnicima braniteljskih udruga iz obje vojne komponente (Armija BiH i HVO-a), te s ministrima Branitelja iz svih županija u FBiH.

Kako je priopćeno na tom sastanku je ministar Salko Bukvarević Predsjedniku Vlade FBiH te ministrima Branitelja u svim županijama podijelio pristupne kodove kojim će nadležna ministarstva odnosno nadležne institucije moći vidjeti tko je od ukupno 92.525 korisnika braniteljskih prava što dobio od države, odnosno kada predstavnici županijskih vlasti odnosno općina i Gradova budu imali uvid u spisak svojih korisnika Braniteljskih prava u određeni obrazac će popunjavati podatke tko je što dobio od županija, općina i Gradova, a to se odnosi na financijska sredstva,materijalno-tehnička sredstva(stanovi, kuće, traktore, freze, plastenike itd.,) odnosno pomoć za nabavku lijekova, odlazak na liječenje ili rehabilitaciju u banje.

Što se tiče korisnika, odnosno konzumenata braniteljskih prava u FBiH već je odavno objelodanjeno kako ima:

-48 000 RVI u obje vojne komponente(Armija BiH i HVO-a),

-42 000 članova obitelji poginulih,zatočenih i nestalih osoba iz obje vojne komponente),

-5 000 dobitnika najviših ratnih odličja(po 2 500 iz obje vojne komponente),

Što ukupno čini 92.525 korisnika braniteljskih prava.

-34 000 pripadnika pružanih snaga FBiH je ostvarilo do dana današnjeg pravo na povoljnije umirovljenje a taj se broj svakim danom povećava,

Ministar Salko Bukvarević je toj cifri korisnika odnosno konzumenata braniteljskih prava pridodao i broj od 100 000 korisnika prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima u FBiH kojim su sve županije u FBiH sukladno tim zakonima Braniteljima podijelile znatna novčana sredstva na ovaj ili onaj način,te kako će ta ministarstva Branitelja po županijama federalnom ministarstvu dostaviti podatke tko je i što dobio od županija,općina i gradova kako bi to ministarstvo imalo potpuni uvid u sva primanja Branitelja.

Što se tiče uspostave ili objave registra Branitelja Salko Bukvarević je u više navrata rekao kako uspostavom registra Branitelja ima cca 577 000 Branitelja u FBiH iz obje vojne komponente gdje je napomenuo kako Armija BiH broji 390 000 a HVO-a 180 000.Do tih podataka je njegovo ministarstvo došlo uvidom u podjelu certifikata pripadnicima oružanih snaga FBiH, i to svim onim koji su na bilo koji način učestvovali kako on kaže u “obrani BiH“ a tu su i oni koji su radili u namjenskoj vojnoj industriji, sanitetu te svim drugim službama za vrijeme rata od jednog dana do punog ratnog vremena.

Na kraju ministar Bukvarević je rekao kako se Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH oštro usprotivila objavi određenih podataka u registru Branitelja odnosno u objavi korisnika braniteljskih prava zbog čega je to ministarstvo zatražilo izmjene Zakona o zaštiti osobnih podataka u oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Za vrijeme održavanja tog sastanka u Vladi FBiH prosvjednici ispred Vlade FBiH u „kampu heroja“ su igrokaz i performans Salke Bukvarevića i svih sudionika današnjeg sastanka nazvali čistom “ublehom“za javnost a nikako izradom registra Branitelja kako to prosvjednici ispred Vlade FBiH traže odnosno svi razvojačeni Branitelji u FBiH bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH, potpisnici rezolucije Branitelja.

Poštovani Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, potpisnici rezolucije Branitelja!

Kako biste znali pravi istinu o stanju u Braniteljskoj populaciji u FBiH dužni smo Vas izvijestiti opet a to smo učinili i tko zna koliko puta prije, no krenimo redom:

1.Kraj rata,odnosno dan potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma 23.12. 1995 godine je dočekalo cca 229 000 pripadnika Armije BiH odnosno 37 000 pripadnika HVO-a što je ukupno 266 000 pripadnika oružanih snaga u FBiH, za što imamo vjerodostojne vojne podatke označene pod šifrom “strogo povjerljivo odnosno vojna tajna“ i nalaze se u sjedištu naše UZB/Borci BiH i svim njenim podružnicama.

2.Danas je u vojnoj evidenciji 577 000 pripadnika oružanih snaga u FBiH što znači kako se nakon završetka rata u BiH (23.12.1995 godine) pojavilo 311 000 pripadnika oružanih snaga (odnosno više ih se rodilo nego je umrlo ili se ubilo).

3.Ukoliko ima 92 525 korisnika braniteljskih prava plus 34 000 povoljno umirovljenih pripadnika oružanih snaga što je ukupno 126 525 pripadnika oružanih snaga od broja 266 000 kad se odbije 126 525 ostaje broj od 139 475 branitelja.

4.Kad se uzme u obzir kako je dosta Branitelja od završetka rata umrlo ili izvršilo suicid ili ostvarilo neka prava iz rata procjene govor kako Branitelja bez ikakvih prava iz Domovinskog rata nema više od 30 000 do 50 000 ukupno.

5.Što se tiče cifre od 390 000 pripadnika Armije BiH odnosno 180 000 pripadnika HVO-a koji su podaci dobiveni dijeljenjem famoznih certifikata pripadnicima oružanih snaga u FBiH dužni smo i to pojasniti. Ti su certifikati davani svim Hrvatima i Hrvaticama, te Muslimanima i Muslimankama po selima i gradovima u FBiH nakon završetka rata pa tako i mojim pokojnim roditeljima, mojoj supruzi, tetkama i babama koji nemaju apsolutno nikakve sveze s ratom i ratnim zbivanjima i koje babe i tetke su dobile više vrijednosti u certifikatima nego istinski Branitelji i koje certifikate su iskoristili ratni profiteri i uhljebi koji su ih mijenjali po nominalnoj vrijednosti od kojih 20 000 KM za kupnju stanova, poduzeća, nekretnina, dok su jadni istinski Branitelji svoje certifikate određenim prekupcima, i Agencijama tih istih ratnih profitera i uhljeba iste certifikate prodavali za cca 300 do 400 KM, pa čak i niže tako da se došlo do cifre od 390 000 pripadnika Armije BiH i 180 000 HVO-a,a ta cifra pripadnika oružanih snaga od rata na ovamo mori sve istinske Branitelje bez ikakvih prava iz rata,stvara krivu odnosno ružnu sliku u BiH a i u RH jer opet naša UZB ima podatke kako je cifra od 180 000 pripadnika HVO-a proslijeđena i u RH zbog čega je narod u RH zamrzio sve pripadnike HVO-a čim bi se počeo govoriti o nekim njihovim pravima iz RH, a ta cifra uvijek izaziva velike prijepore u Saboru RH i među običnim pukom, a ona je čista fikcija odnosno imaginacija i ne odgovara stvarnom stanju Branitelja po završetku rata u BiH.

6.Što se tiče korisnika braniteljskih prava od 92 525 i tu smo dužni reći istinu. Stvarnom stanju nikako ne odgovara cifra od 48 000 RVI, 42 000 članova obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih Branitelja, ili cifra od 5 000 dobitnika najviših ratnih priznanja jer su i te cifre napuhane, nestvarne i među tim ciframa ima dosta onih koji nemaju nikakve sveze s ratom i ratnim zbivanjima za to opet naša UZB ima transparentne o točne podatke. Isto tako stvarnom stanju ne odgovara ni cifra od 34 000 pripadnika oružanih snaga koji su povoljno umirovljeni jer i među tim umirovljenim ima dosta onih koji nemaju apsolutno nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama a svi su morali dokazati kako su bili u ratu najmanje 3/tri godine, pored 57 godina navršenog života, 20 godina ukupnog staža, te godinu dana na Zavodu za zapošljavanje, ili su morali dokazati kako su RVI po osnovu ranjavanja najmanje 70% kako bi ostvarili pravo na povoljnije umirovljenje.

7.Stoga sporazum koji je Salko Bukvarević svojevremeno potpisao s koordinacijama Braniteljskih udruga iz obje vojne komponente (Armija BiH i HVO-a) kako će se opseg postojećih braniteljskih prava u FBiH zadržati narednih 5/pet godina je zamrzavanje nezakonitih primanja među tim korisnicima prava a svi znaju kako ih je među njima na desetine tisuća lažnih.

8.Uspostava registra Branitelja od 577 000 pripadnika pružanih snaga je zamrzavanje nakaradnog stanja u braniteljskoj populaciji jer njegova izjava kako će svako tko želi moći “prokazati“ lažnog Branitelja ili korisnika prava je tek bacanje prašine u oči istinskim Braniteljima i cjelokupnoj javnosti jer uspostava registra Branitelja ili objava korisnika prava preko nadležnih institucija ne rješava ništa za Branitelje bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu koji su njegovo priopćenje nazvali čistom “ublehom“.

Sada dolazimo do načina kako se može istinski riješiti stanje u braniteljskoj populaciji po mjerilima istinskih Branitelja a ono je:

1.Izrada zakona o jedinstvenom registru Branitelja u FBiH i objava korisnika prava uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora, uz utvrđivanje prava za oba ta sektora.

Borbeni sektor je sektor kojemu pripadaju sva prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, pravo na braniteljski dodatak te sva druga pripadajuća braniteljska prava, dok neborbenom sektoru može pripasti samo pravo na dvostruki ratni staž i ništa drugo. Svaki pripadnik oružanih snaga u FBiH mora pribaviti kompletan ratni put kako bi se na temelju njega utvrdila pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru a to se može učiniti jedino po vodovima.

2.Po tako izrađenom zakonu o jedinstvenom registru Branitelja u FBiH utvrditi će se točno brojčano stanje pripadnika oružanih snaga koji mogu imati pravo na RVI, pripadati obiteljima poginulih, zatočenih i nestalih Branitelja, odnosno koji mogu imati najviše ratno odličje, ili biti povoljno umirovljeni.

U tako izrađenom zakonu o jedinstvenom registru Branitelja u borbenom sektoru ne mogu imati prava,odnosno ne mogu naći mjesto pripadnici koji mu ne pripadaju, i takvi pripadnici će morati ostati bez svojih nezasluženo stečenih „braniteljskih“ prava, a njih će zasigurno biti nekoliko desetaka tisuća, čime će se osloboditi znatna novčana sredstva za istinske Branitelje bez ikakvih prava pa čak i za one Branitelje, postojeće korisnike prava kojima su prava minimalna.

3.Što se tiče zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja UZB je na taj zakon dala svoje amandmane, sugestije i prijedloge od kojih su neki i usvojeni te će cifra od sadašnjih 1600 udruga proisteklih iz rata spasti na njih 6 do 7 što će relaksirati proračun FBiH, županija,općina i gradova a te ušteđene novce treba preusmjeriti Braniteljima bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Imajući sve naprijed iznijeto u vidu postavlja se pitanje zašto nitko od bivših federalnih ministara Branitelja, računajući na ovog sadašnjeg Salku Bukvarevića do sada nije pokrenuo rješavanje pitanja sadržanih u rezoluciji Branitelja koja se spominje od 2014 godine, a pitanja iz nje se spominju i odmah po završetku rata?

UZB daje odgovor i na to pitanje:

Kako je završetak rata dočekalo 266 000 pripadnika pružanih snaga u FBiH a danas ih je 577 000 (dakle njih 311 000 je više) logičan odgovor se nameće sam. Tih 311 000 plus oni za koje se ne zna su sigurno biračko tijelo vladajućih stranaka u FBiH (SDA i HDZ BIH) i niti jedan federalni ministar Branitelja nema snage zaustaviti to nezakonito stanje jer će time izgubiti snažno bračko tijelo,a samim time osuditi te stranke na gubitak izbora u BiH i FBiH, a to je rizik koji nitko neće preuzeti na sebe, ni ministar Branitelja ni vladajuće stranke u FBiH. Pri tome se uopće ne vodi račina o istinskim Braniteljima iz obje vojne komponente koji svakodnevno umiru,vrše suicid, obolijevaju i žive godinama na rubu ekonomske ili socijalne isključivosti. Doduše ponekad Salko Bukvarević pokrene akciju zajedno s tzv “krovnim, temeljnim ili reprezentativnim udrugama“ koje niti jedan Zakon o pravima Branitelja ne poznaje davanja socijalne pomoći tzv. “ugroženim“ Braniteljima, a opet se za dobivanje takvih pomoći javljaju sve vrste uhljeba, žaba, baba, bogatuna, dezertera koji nemaju nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama dok istinski Branitelji bez ikakvih prava opet ostaju „kratkih rukava“ jer su uhljebi i dezerteri uvijek korak ispred njih. I u ratu i miru. I kad treba bježati iz rata i uzimati nezakonite Braniteljske novce onima kojima ti novci odista pripadaju.

Postavlja se pitanje otkud to? Opet se nameće odgovor kako sva pitanja i odgovori leže u izradi jedinstvenog registra Branitelja uz odvajanje borbenog i neborbenog sektora koji će eliminirati sve takve devijacije i malformacije kojima robuje Salko Bukvarević, te svi predstavnici tzv “koordinacija“ braniteljskih udruga iz obje vojne komponente od rata na ovamo.

Na kraju još jedna opaska da se ne zaboravi: Salko Bukvarević je na jednom od bezbrojnih sastanaka koje je održao sa tzv “koordinacijom„ braniteljskih udruga u FBiH javno rekao kako će na sve takve sastanke ubuduće zvati i predstavnike UZB (po jednog predstavnika Armije BiH i HVO-a) a nikada ih nije nakon toga sastanka pozvao kao ni danas 29.01.2018 godine i to dovoljno govori o vjerodostojnosti tog ministra između ostalog.

Ipak bez obzira na sve istinski Branitelji iz obje vojne komponente ostaju zajedno do kraja i zajedno će i ostvariti svoja prava sadržana u Rezoluciji Branitelja, a nitko ih u tome neće moći zaustaviti a vi poštovani Branitelji i cjelokupna javnosti iz ovog našeg priopćenja sami prosudite tko laže a tko govori istinu.

UZB ŽZH