SARAJEVO – Razmatrajući Informaciju i analizu o stanju boračke populacije u Federaciji BiH, Zastupnički dom Parlamenta FBiH na jučerašnjoj vanrednoj sjednici nije usvojio zaključke koje su predložili klubovi parlamentarne većine (SDA, HDZ-HNS i SBBBiH).

Predloženo je bilo da se prihvati navedena informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, te da se Odbor za boračka pitanja ovog doma i resorno ministarstvo zaduže da na bazi današnje diskusije sačine prijedloge zaključaka.

Uz to, sugerisano je bilo da Vlada u roku 30 dana formira interresornu grupu za pripremu zakona o pravima boraca i njihovih porodica.

Također, nisu usvojeni ni zaključci klubova Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije BiH, koji su, između ostalog, predlagali da se zaduži resorno ministarstvo da u roku 30 dana izradi registar za pitanja boraca sa kompletnim ratnim putem od momenta mobilizacije do momenta završetka rata i demobilizacije.

Ovim je okončana vanredna sjednica Zastupničkog doma na kojoj je, osim usvojenog Zakona o PIO i dopuna Zakona o policijskim službenicima FBiH, prethodila višesatna rasprava poslanika o boračkoj problematici.

Protestujući ispred Parlamenta danas su borci istaknuli tri zahtjeva – da u Federaciji bude formiran jedinstveni registar branilaca, zatim da bude uveden borački mjesečni dodatak braniocima koji nikad dosad nisu imali nikakva primanja po osnovu učešća u odbrani BiH ili su eventualno imali primanja manja od 200 KM.

Trećim zahtjevom tražili su da se zaustavi finansiranje svih boračkih organizacija najmanje na godinu dana dok registar branilaca ne bude “pročišćen” i dok ne budu provjerene zakonitost i transparentnost finansijskog poslovanja svih boračkih asocijacija za posljednjih 15 godina.

Osim toga, Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara tražio je povećanje sadašnjih naknada ovoj kategoriji za tuđu njegu i pomoć, kao i da se toj asocijaci omogući reprezentativnost u ostvarivanju prava.

Fena