Priopćenje URB HVO-a u svezi odbijanja zahtjeva portala SirokiBrijeg.info, za objavu podataka…Dana 19.svibnja 2020.godine portal SirokiBrijeg.info je objavio tekst s naslovom:“Javnosti nije dozvoljeno znati tko sve i koliko branitelja ŽZH dobiva egzistencijalne novčane naknade i jednokratne novčane pomoći.“

U daljnjem nastavku teksta se navodi kako je portal SirokiBrijeg.info zbog mnogih upita branitelja i drugih zainteresiranih osoba u ŽZH uputio dopis Ministarstvu hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH tko sve dobiva egzistencijalnu novčanu naknadu i tko je sve od branitelja dobio jednokratne novčane pomoći za 2019. i 2020.godinu u ŽZH, a sve sukladno čl.4.Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i gdje im je navedeno ministarstvo odgovorilo kako oni te podatke ne mogu dostaviti, a sve sukladno čl.8.navedenog zakona koji predviđa izuzetke propisane u čl.4.tog Zakona, te pozivajući se na čl.5. i 6.Uredbe EU, koja predviđa kako se ne smiju javno objavljivati podaci građana EU, a svi pripadnici HVO-a su državljani RH, što nedvojbeno potvrđuje kako su oni također i građani EU, a sve poradi zašite njihovih osobnih prava, jer bi se objavom takvih podataka narušio njihovo pravo na privatnost, osobni interesi, obiteljski život, dom, te prepiske s javnim institucijama.

A sve imajući u vidu kako je braniteljska populacija jako osjetljiva kategorija pučanstva koja bi zbog ratnih trauma pretrpjela još veću štetu objavom takvih podataka.

Kako bi naši članovi, svi drugi Branitelji i cjelokupna javnost bili upoznati s ovakvim stavom ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH potrebito je ovo odbijanje zahtjeva portala SirokiBrijeg.info, a samim time i svih članova URB HVO-a ŽZH, pa čak i UZB/Borci BiH iz Ljubuškog, te svih istinskih razvojačenih Branitelja HVO-a iz cijele ŽZH koji nemaju oraha u džepu temeljito obrazložiti.

No, prije svega dužni smo reći kako URB HVO-a ŽZH ne prihvaća, i nikada neće prihvatiti odbijanje javnog objavljivanja svih podataka o Braniteljima u FBiH a evo zašto:

1.URB HVO-a ŽZH je još dok se zvala UZB ŽZH potpisala dokument zvani Rezolucija Branitelja koja je predvidjela 3/tri prava razvojačenih Branitelja iz borbenih postrojbi u FBiH a ona su:

-pravo na braniteljski dodatak za sve razvojačene Branitelje u FBiH iz borbenih postrojbi u visini od 6,00 KM po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu,uz uvjet kako ne ostvaruju nikakva trajna mjesečna novčana primanja iz rata, neovisno jesu li ili nisu u radnom odnosu, primaju li ili ne primaju mirovinu po osnovu minulog rada, primaju li ili ne primaju neka druga primanja koja nisu iz rata,neovisno na godine njihova života, na njihovu prijavu na Zavodu za zapošljavanje ,te na njihovo prebivalište,

-Izradu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora, te njegovu javnu objavu kao i javnu objavu svih korisnika prava iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite),

-Smanjenje broja udruga iz rata s njih 1600 na 6 do 10 u cijeloj FBiH.

Imajući u vidu kako je URB HVO-a ŽZH zajedno s mnogim udrugama iz rata u FBiH iz obje vojne komponente punih 7/sedam godina tražila realizaciju i provedbu tih točaka i gdje je na tom putu imala sukobe s policijom, te predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, njenim županijama, općinama i gradovima da bi konačno bili usvojeni Zakon o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH i Zakon o dopunskim pravima branitelja u ŽZH koji predviđaju tzv. egzistencijanu novčanu naknadu za tzv “branitelje“ i tzv “javnu objavu jedinstvenog registra branitelja“ koji ne zadovoljavaju istinske potrebe razvojačenih Branitelja iz borbenih postrojbi već su ta prava pogodovala aktualnoj vlasti u FBiH i njenim županijama, te manjem broju branitelja, a najviše ratnim profiterima, dezerterima, uhljebima svih vrsta, te lažnjacima svih vrsta.

Navedeni zakoni nisu zadovoljili sedmogodišnju borbu istinskih Branitelja u FBiH i ogroman broj njih je ostao bez svojih zasluženih prava dok su mnogi pa čak i žene dobili pravo na tzv “egzistencijalnu naknadu“ premda s ratom i ratnim strahotama nemaju nikakve sveze, za što URB HVO-a ŽZH ima vjerodostojne podatke.

I upravo zbog tih lažnjaka i nebranitelja URB HVO-a ŽZH u potpunosti podržava sve zahtjeve za javnom objavom svih korisnika prava iz BIZ-a a poglavito onih koji su do sada ostvarili pravo na tzv “egzistencijalnu novčanu naknadu“ i jednokratne novčane pomoći od strane ministarstva Branitelja ŽZH i federalnog ministarstva Branitelja jer su takvi zahtjevi navedeni u drugoj točki Rezolucije Branitelja u FBiH, zbog čega URB HVO-a nema zakonsko a ni moralno pravo odstupiti od ih zahtjeva.

Sada smo se dužni osvrnuti i na odbijanje zahtjeva portala SirokiBrijeg.info od strane ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH na javnu objavu podataka tko je sve i koliko dobio po osnovu tzv “egzistencijalne novčane naknade“ i jednokratnih novčanih pomoći u ŽZH.

Odista čl.4.Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH predviđa kako svaka pravna i fizička osoba u BiH ima pravo od javne institucije-organa tražiti objavu javnih podataka od općeg javnog interesa za građane,a javni organ nije dužan sukladno čl.8.tog zakona objaviti te podatke ako se njima narušava privatnost takvih osoba a sve vezano za Uredbu EU u zaštiti osobnih podataka građana EU, ukoliko bi objavom takvih podataka bila narušena njihova privatnost, obiteljski život, dom, prepiske. No, što je s privatnošću, obiteljskim životom i domom istinskih razvojačenih Branitelja iz borbenih postrojbi u FBiH kojima se upravo zbog neobjavljivanja tih podataka od završetka Domovinskog rata do danas upravo narušavaju te vrednote?

Što ćemo s istinskim razvojačenim Braniteljima koji su teško oboljeli,žive u oskudici i neimaštini,na rubu gladi,narušenog obiteljskog života, ili što ćemo s obiteljima takvih Branitelja koji su u međuvremenu umrli, izvršili suicid, a sve iz razloga što nikada javno nisu objavljeni podaci o korisnicima iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite) u FBiH i ŽZH od kojih je barem polovica njih od 120 000 lažnih i čiji se broj svakodnevno povećava umjesto da se smanjuje, i čijom bi javnom objavom javnost konačno bila upoznata tko sve prima proračunske novce istinskih Branitelja za koje namjene se godišnje u FBiH odvaja preko 600 milijuna KM.

Što ćemo sa stotinama milijuna KM koje s godišnje odvajaju za tzv “krovne, temeljne ili reprezentativne“ udruge iz rata koje niti jedan zakon o pravima Branitelja u FBiH ne poznaje kao takve,a od kojih sredstava bi se mogli novčano do smrti riješiti svi istinski razvojačeni Branitelji iz borbenih postrojbi u FBiH?

Zbog svega toga federalno ministarstvo branitelja a ni jedno drugo županijsko ministarstvo branitelja u FBiH ne objavljuje javno podatke o korisnicima iz BIZ-e jer bi objavom takvih podataka stranke SDA i HDZ BIH bile osuđene na nestanak s političke scene a vi dragi Branitelji i dalje dajte svoje glasove njima premda vam godinama piju krv,i piće vam je dok ne umrete.

Sada na kraju smo dužni u javnost iznijeti jedan paradoks i kontradikciju u kojima je zarobljeno ministarstvo hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH. Ministar hrvatskih Branitelja ŽZH Mladen Begić je na županijskoj skupštini ŽZH prigodom javne rasprave o Federalnom zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji javno rekao kako je njegovo ministarstvo uputilo 19 amandmana na predloženi zakon i gdje je rekao ka je taj zakon u suprotnosti s nizom zakona u BiH,FBiH, te suprotan Europsko socijalnoj povelji, te međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima,te da njegovo ministarstvo djelomično prihvaća taj zakon ali očekuju raspravu o njihovim amandmanima u oba Doma Parlamenta FBiH. Međutim zastupnici HDZ BiH su u oba doma Parlamenta FBiH jednoglasno prihvatili ponuđeni federalni zakon o pravima branitelja a da nitko od zastupnika te stranke nije spomenuo njegove amandmane, što nedvojbeno dokazuje kako ta stranka jedno priča a drugo radi.

U tom usvojenom zakonu prihvaćena je i javna objava svih pripadnika oružanih snaga FBiH i u početku te objave svatko je mogao uz određene poteškoće ukucati ime tzv “branitelja“ od njih 600 000 i dobio podatke o danima provedenim u tzv.“ratu“ u BiH, te je u tom tzv “registru“ bilo i baba, tetaka, žaba, Čovića, Bernardica, pokojnika, i koga sve ne.

No, kada su ministru Begiću i njegovoj ekipi proradili klikeri pozvali su se ne Uredbu EU, te međunarodne konvencije o ljudskim pravima,n azvali i pisali Ministru Branitelja RH Tomi Medvedu, koji je uputio oštro pismo ministru Branitelja FBiH Salki Bukvareviću da iz te tzv “javne objave“ izbaci pripadnike HVO-a jer su oni svi državljani RH, a ujedno i građani EU, koja ne da javnu objavu podataka svojih građana.

Sada smo dakle suočeni s time da u toj tzv “objavi jedinstvenog registra branitelja“ nema pripadnika HVO-a iz ŽZH koliko je poznato a vrlo brzo neće niti jedan pripadnik HVO-a iz FBiH u toj objavi.

Što to konačno pokazuje i dokazuje?To pokazuje i dokazuje kako ministarstvo hrvatskih Branitelja iz ŽZH ne želi nikakvu javnu objavu svojih tzv.“branitelja“i to ne kako bi zaštitilo istinske branitelje HVO-a već one lažne, a idealna prilika im se ukazala pozivom na Uredbu EU koja zabranjuje objavu javnih podataka svojih građana.

No, ministarstvo hrvatskih branitelja u ŽZH i federalno ministarstvo branitelja su se jako preračunali u svemu tome. Dok je ijedan istinski Branitelj u FBiH živ on neće odustati od javne objave korisnika prava iz BIZ jer je to srž svih problema u FBiH. U toj javnoj objavi će se razlučiti tko sve nezasluženo prima proračunske novce istinskih Branitelja koji su lijevali krv, znoj i suze kako bi se otkrila prava istina o Braniteljima kojoj ne daju na svijetlo dana navedena ministarstva Branitelja u FBiH i njenim županijama.

A istinski Branitelji koji između ostalog nisu naivni znaju jako dobro kako nije u redu javno objavljivati podatke o JMBG, te podatke o nazivima postrojbi u kojima su sudjelovali u ratu, ali je sasvim u redu javno objaviti ime i prezime, ime oca, te prebivalište te prima li tzv “egzistencijalnu novčanu naknadu“, i koliko je i od koga dobio proračunskih sredstava,jer je to njihovo pravo znati.

Napominjemo kako će URB HVO-a ŽZH pravnim putem pokrenuti postupak objave takvih podataka od strane navedenih ministarstava, a svoj konačni sud o tome narušava li se privatnost takvih osoba javnom objavom takvih podataka dati će upravo takvi sudovi, pa ćemo vidjeti ima li uporišta odbijanje takvih zahtjeva u čl.8.Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH.

Konačno doći će dan i doći će vrijeme kada na vlasti u BiH neće biti stranke HDZ BiH i SDA,koje u zajedničkom dealu i dogovoru zbog zaštite svojih pozicija,te pozicija njihovih uhljeba, ratnih profitera i dezertera, ne žele javno objavljivati podatke iz braniteljske populacije. A stranke koje dođu umjesto njih za nadati je se kako će objaviti te podatke u kojima će se vidjeti svo zlo koje muči istinske branitelje u FBiH od završetka Domovinskog rata do dana današnjeg.

Tada će oni malobrojni istinski razvojačeni Branitelji u FBiH i u ŽZH moći disati punim plućima. A dotle neka znaju tko ima to ne da.

URB HVO-a ŽZH