Dana 16.02.2018 godine u Sarajevu je održan sastanak predstavnika razvojačenih Branitelja, ispred udruga potpisnica Rezolucije Branitelja iz obje vojne komponente (Armija BiH i HVO-a). Taj sastanak je nastavak sastanka istih predstavnika oko usuglašavanja stavova u svezi provedbe/implementacije Rezolucije Branitelja u FBiH u oba doma Parlamenta FBiH koji je održan u „kampu heroja“ u Sarajevu dana 10.02.2018 godine, na kojem su usvojeni određeni zaključci od kojih je najvažniji kako će razvojačeni Branitelji izvršiti blokadu FBiH ako se ne zakažu izvanredne sjednice oba Doma Parlamenta FBiH najkasnije do 28.02.2018 godine s temom rješavanja prava razvojačenih Branitelja u FBiH bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH, sadržanim u Rezoluciji Branitelja.

S tim u svezi su predstavnici razvojačenih Branitelja iz „kampa heroja“ dana 12.02.2016 godine u oba doma Parlamenta FBiH ,te u Vladu FBiH dostavili pismene zahtjeve kojim traže od istih održavanje hitne tematske sjednice kojom traže rješavanje njihovih zahtjeva sadržanih u 3/tri točke Rezolucije Branitelja i to:

-Izrada zakona o jedinstvenom registru Branitelja te objavi korisnika iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,

-Uvođenje instituta Braniteljskog dodataka za razvojačene Branitelje,

-Stavljanje na dnevni red Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja te uvođenje moratorija odnosno prestanka financiranja svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH iz budžeta FBiH.

Dana 16.02.2018 godine su parlamentarne stranke u FBiH: DF, SDP i HDZ 1990 podnijeli zajednički zahtjev u Zastupnički dom Parlamenta FBiH, na ruke Predsjedatelja tog doma Edina Mušića kojim od istog traže zakazivanje hitne sjednice tog doma sa samo jednom točkom dnevnog reda i to:

„Stanje i položaj boračke populaacije sa posebnim osvrtom na potrebu objave pravog Registra boraca“.

DOKAZI:Urgencija DF,SDP i HDZ 1990 od 16.02.2018 godine,

Navezano za te zahtjeve razvojačenih Branitelja te navedenih parlamentarnih stranaka predstavnici razvojačenih Branitelja iz obje vojne komponente (Armija BiH i HVO-a) su održali sastanak na kojem su usuglasili svoje stavove u svezi brže i jednostavnije provedbe/implementacije Rezolucije Branitelja u oba doma Parlamenta FBiH, jer je potpuni izvjesno kako će se hitna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta održati najkasnije do 28.02.2018 godine.

Nakon održanog sastanka predstavnici razvojačenih Branitelja su donijeli određene zaključke a oni su:

1.Ugradnja određenih članova u postojeći Zakona o pravima Branitelja i članova njihovih obitelji koji je nedavno usvojen u oba doma Parlamenta FBiH a kojim traže uvođenje izrade Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i objavi korisnika prava iz oblasti Braniteljsko invalidske zaštite sukladno postojećem Pravilniku o registru Branitelja i objavi korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite objavljen u „Sl.novina FBiH“ br.53 od 12.kolovoza 2009 godine,

2.Ugradnja u postojeći Zakon o pravima Branitelja i članova njihovih obitelji članova zakona kojim se uvodi institut Braniteljskog dodatka i njegova razrada po kategorijama,

3.Uvrštavanje u dnevni red na idućoj hitnoj tematskoj sjednici oba Doma Parlamenta FBiH i Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja u FBiH i uvođenje moratorija odnosno prestanka financiranja svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz budžeta FBiH.

4.Određeuje se predstavnički tim razvojačenih Branitelja koji će u oba doma Parlamenta obrazlagati i braniti zahtjeve razvojačenih Branitelja sadržanih u rezoluciji Branitelja a oni su:

1.Mirsad Siočić, Armija BiH,

2.Armin Plivčić Pliva, Armija BiH,

3.Hamza Krkalić, Armija BiH,

4.Vlado Marušić, UZB, HVO-a,

5.Drago Grbavac, UZB, HVO-a,

6.Vjekoslav Dragoja, UZB, HVO-a.

Te kao sedmi član Enes Hamidović, Armija BiH iz Republike Srpske(RS).

Ti zaključci su javno pročitani u „kampu heroja“ gdje je opet pokazano čvrsto jedinstvo pripadnika iz obje vojne komponente i gdje je opet naglašeno kako će razvojačeni Branitelji izvršiti blokadu cijele FBiH prema RS i RH ukoliko se hitna tematska sjednica oba doma Parlamenta FBiH ne zakaže do 28.02.2018 godine i koja će trajati do ispunjavanja svih točaka Rezolucije Branitelja kroz navedeni zakon o pravima Branitelja i članova njihovih obitelji s jasnim i nedvosmislenim rokovima njegove provedbe u djelo.

UZB/Borci BiH