Vijeće HBK za nauk vjere u važnom dokumentu: Pandemija i potresi nisu Božja kazna nego poziv na obraćenje

Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere objavilo je dokument-pobudnicu „Pandemija i potres – poziv na obraćenje“.

Time Vijeće želi iz duhovno-teološke perspektive dati svoj doprinos pitanju kako se kao vjernik odnositi prema situaciji pandemije i potresa, koji su duboko potresli dosadašnje životne sigurnosti i prouzročili dalekosežne posljedice kako za pojedinoga čovjeka i njegovu obitelj tako za Crkvu i društvo.

U dokumentu-pobudnici Vijeće se najprije osvrće na krive slike Boga kojima se tumači sadašnje stanje nevolje te obrazlaže koju važnost ima sam čovjek i njegovo djelovanje za prisutnost nevolja i patnji u svijetu. Vijeće želi poslati poruku nade da Bog ne napušta čovjeka u njegovim patnjama nego mu u nedokučivoj tajni svoje ljubavi trajno nudi svoju zaštitu i spasenje.

„Pandemija COVID-19 koja je zahvatila čitav svijet i razorni potresi u Hrvatskoj nisu Božja kazna. Iako Bog ima puno razloga da kazni zloću onih koji uzrokuju patnju nevinih ljudi, koji su neposlušni Bogu, svome Stvoritelju, ipak moramo naglasiti istinu kako je Bog primarno naš nebeski Otac koji spašava, a ne kažnjava, koji ljubi, a ne prijeti, koji po svome Sinu Isusu Kristu sam spašava ljudski rod i pomiruje ga sa sobom“, stoji u dokumentu.

Konačno, Vijeće u svome dokumentu potiče da prevladamo strahove i jačamo se u vjeri, predlaže na koji način možemo izgraditi svoj duhovni imunitet, te poziva da vrijeme krize preokrenemo u priliku za obraćenje Bogu i promjenu vlastita života.

„Duhovni imunitet jačamo onda kad autentično živimo u vjeri, nadi i ljubavi. Jaki i djelotvorni duhovni imunitet imamo onda kad smo u milosti Božjoj; kad ljubimo Boga iznad svega, a bližnjega svoga kao samoga sebe; duhovni imunitet jačamo kad iz čiste ljubavi služimo Bogu i ljudima“, ističe se.

Bitno.net