Na sastanku je usaglašen tekst Odluke o usvajanju programa za utrošak sredstava “Transfer za rješavanje socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica”, predviđenog u rebalansu budžeta Federacije BiH za 2017. godinu u iznosu od sedam miliona KM.

Bukvarević je upoznao predstavnike boračkih udruženja da je u skladu sa Sporazumom o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija, upućen zahtijev prema Federalnom ministarstvu finansija za rebalans budžeta i da su predviđena sredstva na ovoj poziciji, od sedam miliona KM za 2017. godinu.

– Zajedno smo došli do rješenja, odnosno, usaglasili smo prijedlog teksta Odluke o usvajanju programa utroška sredstava, a koji se tiče rješavanja socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Federalno ministarstvo za pitanja boraca je prije svega servis borcima i članovima njihovih porodica i izražavam zadovoljstvo da možemo putem dijaloga s predstavnicima boračkih udruženja rješavati sva otvorena pitanja. Ovo je samo jedan od projekata na kojem zajedno radi Federalno ministarstvo i predstavnici boračkih udruženja – izjavio je Bukvarević.

Nakon usvajanja teksta Odluke i potpisivanja od  svih predsjednika boračkih udruženja koordinacije, Odluka ide na daljnu proceduru i saglasnost Vlade Federacije BiH.

Predstavnici boračkih saveza i udruženja očekuju od predstavnika Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da što prije usvoje rebalans budžeta i pristupe realizaciji te odluke.

Sastanku su prisustvovali i savjetnik Premijera Vlade Federacije BiH general Fikret Prevlja,k savjetnik Predsjednika Federacije BiH Pavo Šljivić, te savjetnici ministra general Ramiz Dreković i Enisa Teskeredžić, saopćeno je iz kabineta ministra Bukvarevića.

Faktor.ba