Federalno Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida iz Domovinskog rata je najavilo izmjene federalnog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji kojim je predviđeno kako će tzv.“egzistencijalnu novčanu naknadu“priznati i nezaposlenim suprugama umrlih branitelja te nezaposlenim braniteljima-povratnicima iz RS. Tim izmjenama zakona predviđa se kako će biti 3000 novih korisnika za čiju isplatu će se predvidjeti dodatna sredstva od onih 50 milijuna na godišnjoj razini koja su predviđena za isplatu tzv.“egzistencijalne novčane naknade“.Ukoliko broj korisnika bude veći koeficijenti za tzv“egzistencijalnu novčanu naknadu“će se korigirati tako da će mjesečna naknada koja je sada 5 KM biti nešto manja, a sve kako je predviđeno protuustavnim, diskriminirajućim, nakaradnim,nerealnim,neprovedivim i neobranjivim na svakom sudu u BiH i van nje Zakonom o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji kojim je bez zasluženih novčanih primanja ostao najveći broj istinskih razvojačenih Branitelja iz obje vojne komponente iz borbenih postrojbi.

Iščitavajući najnoviji prijedlog izmjena navedenog zakona prosječni razvojačeni Branitelj iz borbenih postrojbi koji je tim nakaradnim zakonom ostao bez primanja se ponada kako će se konačno federalno ministarstvo branitelja smilovati te i njemu dodijeliti kakvu-takvu naknadu po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu,no on se uvijek i iznova razočara.

URB HVO-a ŽZH se od trenutka donošenja tog nakaradnog zakona žustro zalagala i zalagati će se dok postoji kako bi se prihvatili opravdani zahtjevi te udruge a oni su:

1.Priznvanje prava svim razvojačenim braniteljima u FBiH iz borbenog sektora(s prve crte bojišnice)pravo na braniteljski dodatak a ne tzv.“egzistencijalnu naknadu“koji je pravo dok je tzv“egz.novč.naknada“milostinja i socijalna kategorija koja se može smanjivati ili ukidati,u visini od 6 KM po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu neovisno o:

-njihovim godinama života,

-neovisno o njihovim ukupnim mjesečnim primanjima osim primanjima iz rata,

-neovisno o njihovoj prijavi na Zavodu za zapošljavanje,

-neovisno o mjestu njihovog prebivališta u BiH ili van nje,

2.Izrada a ne objava Zakona o jedinstvenom registru Branitelja te javnoj objavi takvog registra uz odvajanje pripadnika borbenih od neborbenih postrojbi,te javna objava svih korisnika prava iz BIZ-a/braniteljsko-invalidske zaštite),

3.Smanjenje broja udruga iz rata(od njih 1600 na cca 6 do 10 ukupno),u cijeloj BiH,

Imajući u vidu kako su županije u FBiH u obvezi preuzeti dio ingerencija s federalne razine o pravima razvojačenih Branitelja već su mnoge donijele Zakone o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja u FBiH gdje su kopirale taj loš zakon uz neke sintetičke i kozmetičke promjene od kojih je Sarajevska županija u taj zakon uvela sve razvojačene Branitelje mlađe od 57 godina,dok su druge odredbe federalnog zakona ostale iste. ŽZH je smanjila dobnu granicu s 57 na 55 godina života  i dužinu trajanja na Zavodu za zapošljavanje s 1/jedne godine na 6/šest mjeseci. Ostalo je ostalo isto osim što je ŽZH nedavno usvojila jednu dopunu svog zakona kojim pravo na tzv“egzistencijalnu novčanu naknadu“razvojačenim braniteljima prestaje s navršenih 57 godina života kada ih“preuzima“FBIH.

URB HVO-a ŽZH pozdravlja svaki zakon i svaku odluku koja će u taj zakon uvesti nove kategorije istinskih razvojačenih Branitelja i članove njihovih obitelji/supruge umrlih branitelja i branitelje-povratnike iz RS)ali uvijek uz uvjet ukoliko isti dokažu kako su bili pripadnici borbenih postrojbi kao i muževi udovica kojima se sada priznaje pravo na tzv.“egzistencijalnu novčanu naknadu“.

Imajući u vidu kako se nije izradio već objavio Zakon o jedinstvenom registru branitelja nema niti jasne definicije branitelja,te su stoga pravo na tzv.“egzistencijalnu novčanu naknadu“dobile mnoge žene,tetke,babe,žabe,ratni dezerteri,ratni profiteri,uhljebi,podrumski pacovi koji s ratom i ratnim strahotama nemaju ništa i koriste nezaslužene novčane naknade iz rata dok istinski branitelji i uz kozmetičke izmjene i dopune takvih zakona ostaju bez primanja.

Za sve ove navode postoje vjerodostojni materijalni podaci,tko sve dobiva tu tzv“egzistencijalnu novčanu naknadu“a nije niti jednog dana bio pripadnik borbenih postrojbi u Domovinskom ratu,dok dobar dio njih nije bio u BiH za vrijeme Domovinskog rata.

Stoga nikakve izmjene i dopune postojećih zakona koje čine i županijska ministarstva Branitelja neće biti pravična i zakonita dok se ne prihvate zahtjevi URB HVO-a ŽZH čiji su zahtjevi jedini ispravni i mogući kako bi se zadovoljili istinski razvojačeni Branitelji iz borbenih postrojbi. Dok se to ne dogodi članovi URB HVO-a ŽZH i ostali istinski razvojačeni Branitelji u FBiH će predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH i njenim županijama imati na nišanu i nikada ih neće ostaviti na miru. Duboko smo svjesni kako se ništa značajno neće dogoditi po tom pitanju dok su na vlasti dvije sestrinske stranke na globalnom planu zaštite svojih rektalnih alpinista koji imaju redovna mjesečna braniteljska primanja a s ratom i ratnim strahotama nemaju ništa a one su: SDA i HDZ BiH.

Stoga će URB HVO-a ŽZH i njeni članovi sve svoje kapacitete s ostalim razvojačenim Braniteljima HVO-a  ŽZH,kao i članovima njihovih obitelji učiniti sve kako bi se te stranke konačno makle s pozicije diobe vlasti,te otišle u povijest kamo im je i mjesto gdje će ostati upamćeni po mnogim nevoljama i ljudskim obiteljskim tragedijama u koje su uveli narod hrvatski  u BiH.

Prva prigoda za to su lokalni izbori u BiH.

URB HVO-a ŽZH/Braniteljski portal.ba