Sarajevo, 19.05.2020. godine: Nakon što je donesen federalni Zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji za branitelje starije od 57 godina samo pet županija izmijenilo zakonske akte i omogućilo pravo na egzistencijalnu naknadu braniteljima mlađim od 57 godina.

Pravo na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniteljima mlađim od 57 godina prva je omogućila Bosansko-podrinjska Županija Goražde, nakon čega su i Zeničko-dobojska, Tuzlanska, Sarajevska Županija i Županija Zapadnohercegovačka također kroz izmjene i donošenje adekvatnih akata omogućili ovo pravo braniteljima.

Procedura donošenja izmjena i dopuna županijskih procesa bila je usporena uprkos nekoliko radnih sastanaka na kojima je federalni ministar Salko Bukvarević pozivao županijske vlasti da ubrzaju ove procese, ali su u konačnici ove županije ipak iznašli mogućnosti kako bi demobiliziranim braniteljma mlađim od 57 godina omogućili pravo na egzistencijalnu naknadu.

Novo pravo u Sarajevskoj Županiji je i personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i 100 posto ratne vojne invalide prve grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

Na federalnom nivou pravo na egzistencijalnu naknadu do sada je ostvarilo cca 15.000 branitelja a zahtjev podnijelo njih oko 18.000. Na mjesečnom nivou u prosjeku 200-300 novih korisnika ostvaruje pravo, dok njih oko 50 prestaje uživati pravo po različitim osnovima. U konačnici, ovo znači da će u narednim godinama, nakon što napune 57 godina, svi demobilizirani branitelji preći na federalni nivo i naknade dobijati iz federalnog Budžeta. Za ove namjene redovno se iz Budžeta Vlade FBiH svakog mjeseca na račune više od 102.000 korisnika, uz ostale braniteljske naknade kao što su obiteljske invalidnine, naknade dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i ratnim vojnim invalidima, doznačava više od 26 miliona KM.

U posljednih šest godina isplata naknada nije kasnila te su iste doznačavane na račune korisnika do 10. u mjesecu. U skladu sa opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog Ministarstva, a prema riječima federalnog ministra, braniteljska kategorija je najzaslužnija kategorija naših sugrađana za odbranu države i oni su prioritet u isplati, bez obzira na uslove uzrokovane pandemijom virusa COVID 19.

Ministar Bukvarević je uputio poziv i drugim županijama da ubrzaju procedure i donesu akte kojima će omogućiti pravo na egzistencijalnu naknadu braniteljima mlađim od 57 godina. Zahvalio je županijskm vlastima koje su imale razumijevanja za braniteljsku populaciju i koji su usvojili izmjene i dopune kojima su omogućili ovo pravo braniteljima.

Kabinet ministra