U Federaciji BiH prava iz boračko-invalidske zaštite uživa 95.000 korisnika. Od toga je 48.000 ratnih vojnih invalida, 42.000 je porodica poginulih branilaca i oko 5.000 dobitnika najvećih ratnih priznanja.

U skladu s Federalnim zakonom oni imaju pravo na lične, odnosno, porodične invalidnine i naknade, a za te namjene se godišnje iz Budžeta Federacije isplaćuje oko 320 miliona KM. Uz ovo, za oko 34.000 boraca koji su ostvarili pravo na prijevremenu povoljniju penziju iz Budžeta se godišnje izdvaja 254 miliona KM.

– To je ukupno 570 miliona KM godišnje na Federalnom nivou, također 50 miliona KM izdvajaju kantoni. To su značajna javna sredstva i javnost traži da se zna koliko se novaca isplaćuje i na osnovu čega – pojasnio je Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH.

Predsjednik Saveza RVI Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović je kazao da se već šesti put vrši revizija RVI, te da su oni uvijek insistirali da se objavi spisak ko je RVI, ko je borac i da se konačno završe spiskovi.

Sačinjen je i registar učesnika odbrane, a resorno Federalno ministarstvo je podatke preuzelo iz evidencija nekadašnjeg ministarstva odbrane FBiH. Da bi se podaci objavili Ministarstvo se obratilo Agenciji za zaštitu ličnih podataka u čijem odgovoru je naznačeno da treba jasno zakonski definisati način na koji će ti podaci biti objavljeni.

Pripremljene su izmjene i dopune Zakona o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica, kojim se stvara pravni okvir da Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na web-stranici objavi podatke koje će biti moguće pretraživati po imenu i prezimenu.

– Ime, prezime, provedeno vrijeme u oružanim snagama, pripadnost komponenti OS, kao i to da li je neko korisnik prava, invalidnine ili neke druge naknada. Ukoliko bilo koga pronađu kao lažnog korisnika da ga mogu odmah prijaviti, a naše inspekcijske službe su dužne da odmah provedu postupak – naglasio je Bukvarević.

Ministar za boračka pitanja TK Fahrudin Skopljak je istakao da je ovo ministarstvo spremno pružiti sve što se traži.

– Dobra je stvar objaviti registar branitelja. Mi smo u kontaktu sa Federalnim ministarstvom i sve ono što bude do Kantonalnog ministarstva mi ćemo pratiti, ispunit ćemo svoje obaveze prema registru – rekao je Skopljak.

Registar učenika odbrane obuhvata 577.000 branilaca koji su u jedinicama odbrane BiH boravili ili dan, ili svo vrijeme odbrane, od 18. septembra 1991. do decembra 1996. godine.

Fena