Dr. Andreas Noack bio je njemački znanstvenik čiji je doktorat bio na temu grafenskog oksida/hidroksida. Radio je za veliku korporaciju na razvoju proizvoda s aktivnim ugljenom/grafenom .Od kada je otkrio što se nalazi u tekućini cjepiva bio je aktivno izložen opasnostima od njemačke vlasti.
Dana 18. novembra 2020.godine , tijekom prijenosa uživo, njemačka policija mu upala mu je u kuću i izvršila njegovo uhićenje. Prije 8 dana, točnije 23.studenog Dr Noack je upozorio svjetsku javnost da se čestice grafen hidroksida koje su po njegovom mišljenju ” žileti nano veličine” nalaze u cjepivima.

U videu koji je objavio govorio je vrlo konkretno o tome kako grafen hidroksid djeluje poput žileta u krvi,izaziva moždane udare ili oštećuje srce. Tvrdio je da se toksikološkim analizam grafen hidroksid ne može uočiti u cjepivima, nego isključivo Mikro-Raman spektroskopijom. Kao najrizičniju kategoriju naveo je sportaše koji će umrijeti zbog njihovog intenzivnog krvotoka tj ubrzane cirkulacije.

Pozvao je sve koji mogu ili žele da opovrgnu njegovu znanstvenu analizu i apelirao na prestanak cijepljenja. Austrijske liječnike i kancelara Aleksandera Šalenberga je nazvao masovnim ubojicama jer su naložili obavezno cijepljenje.

Smrt dr Noacka je potvrdila njegova partnerka koja se nalazi u drugom stanju..U video zapisu ona plače i govori da se nije bojao umrijeti i da je znao da je dijeljenje ovih informacija sa svijetom opasno. Međutim bio je uvjeren da je ispravno upozoriti svijet.

Rekla je da je napad bio nasilan, prikriven i iznenadan te da nije preživio teške povrede.

Dr Andreas Noack je bio specijalista za ugljik i vodeći evropski kemičar sa ekspertizom u tehnologijama ugljika.

Evo prezentacije s titlovima : Video

Bijeljinalive.com