FOTO: Armin Pliva

BIHAĆ – U Bihaću je u utorak, 27.lipnja, održan sastanak koordinacije Braniteljskih udruga potpisnica Rezolucije Branitelja u FBiH. Sastanku su nazočili predstavnici Braniteljskih udruga iz nekoliko županija u FBiH, dok su predstavnici Braniteljskih udruga potpisnica Rezolucije Branitelja iz drugih županija telefonskim putem potvrdili sve zaključke sa sastanka.

Na sastanku koji je protekao u jako tolerantnom ozračju, izmjenjivali su se govornici koji su svi odreda pokazivali jedinstvo u provedbi/implementaciji Rezolucije Branitelja koja je konačno na zadovoljstvo svih sudionika sastanka prihvaćena u cijelosti od strane predstavnika HNS-a, odnosno zakonodavne i izvršne vlasti HDZ BiH u FBiH i BiH, te svih oporbenih parlamentarnih stranaka, i koja će kroz nekoliko zakona iz oblasti Braniteljskih kategorija konačno završiti na izglasavanju i usvajanju u oba Doma Parlamenta FBiH od strane svih parlamentarnih stranaka u oba doma Parlamenta FBiH.

Imajući u vidu kako su u oba Doma Parlamenta FBiH (Zastupnički dom i Dom Naroda) zaprimljeni radni materijali Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravima razvojačenih Branitelja (Sl.novine FBiH 33/04), Prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju pripadnika oružanih snaga FBiH, kao i Prijedlog Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja u FBiH, koordinacija Braniteljskih Udruga potpisnica Rezolucije Branitelja je temeljem tih prijedloga Zakona, te sastanka UZB sa Odjelom za Branitelje i Domovinski rat pri HNS-u od 05.06.2017. godine u Mostaru, sastanka koordinacije Braniteljskih udruga potpisnica Rezolucije Branitelja iz Mostara od 08.06.2017. godine, temeljem sastanka u Vitezu od 14.06.2017. godine, te jučerašnjeg sastanka donijela slijedeće:

Z A K L J U Č K E

1.Koordinacija Braniteljskih udruga potpisnica Rezolucije Branitelja u FBiH traži i zahtijeva od svih parlamentarnih stranaka u oba Doma Parlamenta FBiH (Zastupnički i Dom Naroda) hitno uvrštavanje ponuđenih prijedloga zakona na iduće izvanredne tematske sjednicu sa samo jednom točkom dnevnog reda i to na slijedeći način:

-Da se u Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o razvojačenim Braniteljima („Sl,novine FBiH“ br.33/04) u članku 7. o pravima Branitelja ugradi i točka 14. koja predviđa Braniteljski dodatak, na način da se svakom Branitelju koji dokaže učešće u borbenom sektoru u Domovinskom ratu u vremenskom periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine za mjesec dana provedenog rata prizna novčana naknada od 6,00 KM, dok se onom Branitelju koji dokaže učešće u Domovinskom ratu cijeli ratni period (18.09.1991 do 23.12.1995) prizna pravo na 326,00 KM, zajamčena mirovina u FBiH.

-Pravo na Braniteljski dodatak se priznaje svakom Branitelju iz stavka 1.ovog članka bez obzira da li je ili ne u radnom odnosu,odnosno da li je ostvario mirovinu po osnovu minulog rada, ili invalidske mirovine iz radnog odnosa,

-Pravo na Braniteljski dodatak ne pripada Branitelju koji je već ostvario neka od prava iz Domovinskog rata:

-Pravo na RVI,

-Pravo dobitnika vojnih odličja,

-Prava koja imaju obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih pripadnika oružanih snaga,

-Prava koja su Branitelji ostvarili temeljem povoljnijeg umirovljenja pripadnika oružanih snaga FBiH po osnovu povoljnijeg umirovljenja:

-40:20,

-57:20,

-Po osnovu zapovjednih dužnosti ili RVI,

2.Koordinacija udruga iz Domovinskog rata potpisnica Rezolucije Branitelja predlaže usvajanje posebnog zakona, lex specialis o Braniteljskom dodatku, koji je izradila UZB Ljubuški 2013 godine, ili izradu Uredbe ili pravilnika o Braniteljskom dodatku u nastavku čl.7.točke 14.Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o razvojačenim Braniteljima („Sl.novine FBiH“br.33/04), za što koordinacija udruga iz Domovinskog rata u FBiH potpisnici Rezolucije Branitelja ima spremne prijedloge,

3.Koordinacija Braniteljskih udruga potpisnica Rezolucije Branitelja u FBiH traži da se u čl.55.a Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih Branitelja („Sl.novine“ 33/04) proširi i ugradi odredba kojom se formulira i razrađuje borbeni i neborbeni sektor, s pravima za oba sektora, te objavi spisak korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-Invalidske zaštite kako je to predviđeno Zaključcima Doma Naroda od 05.06.2014 godine.

4.Koordinacija Braniteljskih udruga iz Domovinskog rata potpisnica Rezolucije Branitelja traži od Federalnog Ministarstva Branitelja hitno izvješće o poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti osobnih podataka, te Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH koji su preduvjeti za izradu Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite,

5.Koordinacija Braniteljskih udruga iz Domovinskog rata potpisnica Rezolucije traži hitno uvrštavanje prijedloga Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja s prijedlozima i sugestijama koordinacije Udruga iz Domovinskog rata, potpisnica Rezolucije Branitelja koje su već u parlamentarnu proceduru uputile svoje prijedloge, amandmane i sugestije na ponuđeni prijedlog zakona.

6.Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata potpisnica Rezolucije Branitelja je današnjim sastankom pokazala zajedništvo obje vojne komponente (Armija BiH i HVO-a) koje su od početka borbe za usvajanje Rezolucije Branitelja ostale ustrajne u zajedničkoj borbi do konačne pobjede u koju ne sumnjaju nimalo, jer Rezolucija Branitelja je dokument od kojeg koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata nije odstupila niti jednog milimetra što je do sada pokazala na bezbroj primjera.

Poštovani Branitelji okupljeni oko Rezolucije Branitelja!

Zajedno smo došli do predlaganja i usvajanja svih točaka Rezolucije Branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH kroz nekoliko prijedloga Zakona o pravima Branitelja i stoga vas molimo da ostanemo ustrajni u zajedničkoj borbi koja će donijeti veličanstvenu pobjedu za sve istinske Branitelja iz borbenog sektora.

Stoga nemojte nasjedati na jeftine političke pamflete i obmane određenih političkih struktura koje žele preko Vas politički profitirati i poentirati. Zajedno s nama pratite tijek predlaganja i usvajanja svih točaka Rezolucije Branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH što je neminovnost koja dolazi, na zadovoljstvo svih vas obespravljenih i diskriminiranih Branitelja borbenog sektora bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Koordinacija Braniteljskih udruga, potpisnica Rezolucije Branitelja u FBiH