Savjet/Vijeće Branitelja (potpisnici Rezolucije Branitelja u FBiH) su kao prioritetni zadatak te Rezolucije Branitelja naveli izradu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i korisnika svih braniteljskih prava. Federalno ministarstvo Branitelja je također najavilo za 2017. godinu kao jedan od prioritetnih zadataka izradu registra Branitelja i korisnika Braniteljskih prava što je federalni ministar branitelja Salko Bukvarević najavio na sastanku u zgradi Vlade u Sarajevu sa županijskim ministrima branitelja, direktorima uprava za branitelje u HBŽ i SBK, predstavnicima braniteljskih udruga, te predstavnicima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 25.01.2017 godine.

Imajući u vidu kako je Rezolucija Branitelja u velikom dijelu utemeljena na zaključcima Doma Naroda Parlamenta FBiH od 20.06.2014 godine gdje u točki 5. tih zaključaka stoji slijedeće:

„Do 31.07.2014 godine izraditi Zakon o jedinstvenom registru pripadnika Oružanih snaga i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite koristeći preciznu ratnu evidenciju svih braniteljskih kategorija i uputiti u parlamentarnu proceduru“ a koji zaključci pa i ovaj nikada nisu primijenjeni u praksi već su ostali mrtvo slovo na papiru jer nije bilo nikada političke volje a niti inicijative za njihovo oživotvorenje potpuno je opravdan i legitiman zahtjev Savjeta/Vijeća branitelja tražiti i konačno dobiti Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH kao i korisnika Braniteljskih prava,što evo podržava i Federalno ministarstvo branitelja u Sarajevu. Ispada kako su zahtjevi Savjeta/Vijeća branitelja i federalnog ministarstva branitelja u ovom dijelu kompatibilni odnosno podudarni, no da li je to tako?

Na sastanku u Sarajevu iz federalnog ministarstva branitelja, pa i iz dobrog dijela braniteljskih udruga tzv“krovnih ili temeljnih,odnosno reprezentativnih“upućivani su slijedeći signali i zaključci:

-kako se postojeća Braniteljska prava u 2017 neće umanjivati,odnosno zadržaće se na postojećoj razini,a sve po preporukama MMF i financijskom aspektu socijalnih i braniteljskih davanja,

-Kako se pri izradi Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga treba rukovoditi pozitivnom praksom susjednih država odnosno RH,

-Kako treba razlučiti što je to prva i druga crta bojišnice,

-Od federalnog ministra branitelja se moglo čuti kako treba riješiti pitanje dezertera iz oružanih snaga FBiH,

– Kako treba paralelno s izradom zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga raditi i na izmjenama Zakona o slobodi pristupa informacijama i zakona o osobnim podacima,

Kada su zaključci sa sastanka objavljeni u medijima na nekim portalima se digla uzbuna kako su u panici pripadnici „München bojne“ ili duldung-bojne jer se na tim portalima pojavio neočekivan broj pregleda, neuobičajeni pregledi u odnosu na neke druge objavljene sadržaje.

Savjet/Vijeće branitelja od svog formiranja konstantno ukazuje na izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga FBiH,i to je prioritetna zadaća tog Vijeća u provedbi Rezolucije branitelja a evo zašto:

-U sadašnjoj vojnoj evidenciji pripadnika oružanih snaga FBiH ima 585 000,a konac rata u BiH (potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma,dan 23.12.1995 godine) dočekalo je 229.000 pripadnika oružanih snaga komponente Armije BiH,dok je komponente HVO-a bilo 37.000,a sve prema službenim vojnim podacima označenim pod „Vojna tajna-STROGO POVJERLJIVO“ s kojim podacima raspolaže Savjet/Vijeće branitelja,

-Prema službenim vojnim podacima kojima raspolaže federalno Ministarstvo branitelja u Sarajevu to ministarstvo se skrbi za cca 95 000 pripadnika oružanih snaga iz obje vojne komponente,a oni su RVI,porodice poginulih branitelja i dobitnika najviših ratnih priznanja,dok povoljno umirovljenih pripadnika oružanih snaga o kojima se skrbi i plaća ih FZ MiO većim dijelom a manjim dijelom njihove mirovine plaća federalno ministarstvo branitelja i takvih u FBiH do sada ima oko 45 000,s tim što se trend takvih umirovljenja na godinu povećava jer ima još dosta aspiranata na takve povoljne vojne mirovine, što ukupno iznosi oko 140 000 pripadnika oružanih snaga,konzumenata odnosno korisnika prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

-Nitko nikada nije razriješio pitanje odvajanja borbenog od neborbenog sektora pripadnika oružanih snaga za što se Savjet/Vijeće branitelja od svog osnutka bori,odnosno razdvajanje prve od druge crte bojišnice kako je to zatražila gđa Ljilja Kovačević direktorica Uprave za branitelje HBŽ.

-Kada se sve zbroji i oduzme od cifre 585 000 pripadnika oružanih snaga koji se danas vode u vojnoj evidenciji treba oduzeti 267.000 pripadnika oružanih snaga koji su dočekali kraj rata i dobiće se cifra od 318 000 „ubačenih pripadnika oružanih snaga FBiH“, no sad se postavlja pitanje tko su oni?

Službeni početak rata u BiH je utvrđen datum 18.09.1991. godine (dan agresije na općinu Ravno,dan agresije na BiH) a kraj rata je 23.12.1995. godine (dan potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i ti datumi se koriste u svim Zakonima o pravima branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH, dok se prestanak neposredne ratne opasnosti u BiH uzima datum 22.04.1996 godine ali taj datum nije relevantan pri određivanju početka i završetka rata u BiH čime se žele izbjeći špekulacije oko ukupnog broja pripadnika oružanih snaga u BiH što je opće prihvaćena činjenica.

Sada se kao slijedeće postavlja pitanje tko su sve korisnici prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu a takvih je sada cca 140 000 po službenim vojnim podacima? Među tih 140 000 ima RVI,dobitnika najviših ratnih odličja,povoljno umirovljenih po zapovjednim dužnostima i zakonima o povoljnijem umirovljenju pripadnika oružanih snaga,obitelji poginulih,zatočenih i nestalih branitelja,silovanih žena i sl.

Da li su svi ti koji se nalaze u konzumentima tih prava zasluženo u toj skupini od 14 000 i treba li im zadržati postojeća prava u 2017 godini kako to zagovara resorni ministar Salko Bukvarević i pripadnici krovnih ili temeljnih udruga?Da li su svi korisnici tih prava bili učesnici rata u borbenom sektoru?Konačno što je borbeni odnosno neborbeni sektor,prva odnosno druga crta bojišnice?Na sva ta pitanja Savjet/Vijeće branitelja odnosno Udruga Zaboravljeni branitelji ima jasne i nedvosmislene odgovore a oni su slijedeći:

1.Borbeni sektor odnosno prva crta bojišnice je sektor koji je direktno izložen neprijateljskom oružju odnosno oruđu,a tu spadaju svi rodovi vojske koji su obuhvaćeni neprijateljskim djelovanjima počevši od pješadije, topništva, inžinjerije, saniteta koji su izvlačili mrtve i ranjene, logistika i zapovjedništvo koje je bilo neposredno do prve crte bojišnice.

2.neborbeni sektor odnosno druga crta bojišnice je sektor koji nije direktno zahvaćen djelovanjem neprijateljskog oružja ili oruđa a tu spadaju pripadnici radne obveze i civilne zaštite, zapovjedništva, logistike, saniteta, te drugih pratećih službi koji nikada nisu bili niti blizu prve crte bojišnice već su svo vrijeme rata proveli u toplini svojih ureda ,zgrada,robnih kuća,stanova i kuća,podruma, zaštićeni od teoretske mogućnosti pogibelji od strane neprijateljskog oružja ili oruđa.

Da li se mnogi od konzumenata braniteljskih prava nalaze u skupini neborbenog sektora?

Koja je to ukupna cifra? Savjet/Vijeće branitelja je krenulo u realizaciju raskrinkavanja takvih skupina konzumenata tih prava jer Savjet/Vijeće branitelja se isključivo bori za skupinu branitelja u borbenom sektoru. No sada se postavlja pitanje tko sve može naći mjesto u borbenom sektoru kada se federalno ministarstvo branitelja te predstavnici mnogih tzv“krovnih ili temeljnih,reprezentativnih“udruga bore za koncept izrade jedinstvenog registra po uzoru na susjedne države odnosno RH.

Svi smo upoznati s poteškoćama koje su dočekale zagovornike izrade jedinstvenog registra branitelja u RH i kako je taj registar objelodanio sav jad i krivu sliku braniteljske populacije u RH jer su u tom registru branitelja našli mjesta i pripadnici oružanih snaga RH koji tu ne pripadaju,odnosno pripadnici neborbenog sektora RH, što zagovara federalno ministarstvo branitelja i pojedine tzv“krovne ili temeljne udruge.“

Savjet/Vijeće branitelja neće pristati na formulu izrade jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga FBiH po uzoru na jedinstven registar pripadnika oružanih snaga RH jer taj koncept neće učiniti ništa pošteno i u njemu će ostati pripadnika oružanih snaga FBiH nešto manje od 585 000 a korisnici braniteljskih prava će ostati kao i do sada. Ono za što se Savjet/Vijeće branitelja zalaže je slijedeće:

-Izrada Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora,

-Objava korisnika svih braniteljskih prava,

-Pripadnike Borbenog sektora utvrditi na način“odozdo“po vodovima a to utvrđivanje će učiniti komisija od 5/članova(zapovjednik voda,te zapovjednici desetina odnosno rojeva za svaki vod po 4(četvorica),

-Od ukupnog broja pripadnika borbenog sektora odvojiti korisnike braniteljskih prava sukladno službenoj vojnoj dokumentaciji i evidenciji federalnog ministarstva branitelja,Ministarstva obrane BiH,te Federalnog Zavoda MiO,

-pripadnike neborbenog sektora svrstati u skupinu tog sektora iz kojeg broja valja ukinuti braniteljska prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu (RVI, dobitnike odličja, povoljnija umirovljenja, obitelji poginulih zatočenih ili nestali osoba koje nisu bili sudionici borbenog sektora), za koje pripadnike će federalno ministarstvo branitelja i federalni Zavod za Mio donijeti rješenja o prestanku prava jer braniteljska prava isključivo pripadaju borbenom sektoru.

Kako bi se izradio Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH potrebite su određene zakonske pretpostavke a one su slijedeće:

-Pristupiti izmjeni postojećih zakonskih rješenja u zakonu o slobodi pristupa informacijama i Zakona o osobnim podacima jer za izradu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga potrebiti su takvi podaci koji su postojećim zakonima zaštićeni ,ali je federalno ministarstvo branitelja već pokrenulo inicijativu za izmjenu navedenih zakona sukladno zaključku 5.Doma naroda od 20.06.2014 godine u kojem stoji kako treba „izraditi o Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga koristeći preciznu ratnu evidenciju svih braniteljskih kategorija.“

Konačno sada se s pravom nameće pitanje kada se može očekivati izrada zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH koji zakon će relaksirati sve istinske branitelje u FBiH,relaksirati će postojeće proračune(federalni,županijske i općinske),čime će se uštedjeti znatna novčana sredstva u federalnom ministarstvu branitelja te ministarstvu financija FBiH jer će mnogi uhljebi,skorojevići i pripadnici München bojne i Duldung Bojne ostati bez svojih nezasluženih prava a istinski branitelji će konačno dobiti svoja zaslužena prava sadržana u braniteljskom dodatku?

Savjet/Vijeće branitelja opravdano drži kako je moguće izraditi zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga za mjesec dana,a potom ga uputiti u parlamentarnu proceduru za što je potrebito još mjesec dana,a istinski branitelji bi svoje zaslužene novce u vidu braniteljskog dodatka mogli očekivati na svojim računima potom za mjesec dana,što je ukupno 3/tri mjeseca od današnjeg dana,jer se procedura objave registra branitelja već pokrenula.

Realno biti će poteškoća oko objave tog registra branitelja jer će se snage okupljene u neborbenom sektoru koji su ujedno konzumenti braniteljskih prava grčevito boriti do zadnjega da svoja nezaslužena primanja zadrže ne vodeći pri tome računa kao ni do sada o istinskim braniteljima bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u ratu jer ih za njih nikada nije bila briga pa im objava registra branitelja ni u kojem slučaju ne dogovara,jer gube svoja nezaslužena prava,odnosno novčana primanja.

Ali konačno možemo im ponuditi na kraju koju riječ utjehe a ona je:Ne trebaju se oni bojati objave registra branitelja jer njihova se imena zacijelo u tom registru neće naći jer u taj registar i ne pripadaju, već u njemu mogu naći mjesta samo istinski branitelji, domoljubi, koji su žrtvovali sve što su imali pa čak i ono što nisu imali a zauzvrat su „dobili od šake do lakta“od bešćutnih političkih elita,njihovih uhljeba, sljedbenika,tzv“prijatelja i kumova“,tzv.“ krovnih, temeljnih ili reprezentativnih“udruga itd.itd. Neki sud dobili od „šake do lakta“ od svojih supruga koje su ih napustile,svoje djece,svojih roditelja,a neki su sami sebi odmjerili od šake do lakta i poslali sve u „finu materinu“. Ipak neki su ostali dosljedni sebi i svom vjernom pratitelju Bogu i nikada nisu pali jer su vjerovali,i nigdje nisu otišli, već su ostali skrušeni u nadi i molitvi kako će kucnuti čas, doći dan kojem će moći vjerovati i koji na njihovu sreću dolazi. Taj dan se kao sudbina primiče i sa sobom nosi istinu i pravdu kao zrcalo u kojem se zrcali objava registra branitelja i korisnika braniteljskih prava sa svim svojim blagodatima za one koji povjerovaše.

Na samom kraju kako ne bi ispalo kako se članovi Savjeta/Vijeća branitelja ne slažu ama baš sa svime što traži federalni ministar branitelja Salko Bukvarević reći ćemo kako postoji jedna stvar oko koje se slažemo a ona je:

Slažemo se s objavom imena dezertera iz oružanih snaga FBiH jer objavom tih imena istina o Domovinskom ratu će doći na svoje u svojoj potpunosti.

Vlado Marušić / BraniteljskiPortal.ba