Udruga ZB ŽZH u koordinaciji s Udrugom ZB/Borci BiH, i svim njenim podružnicama u FBiH (njih 17) je donijela odluku kojom se kreće u formiranje Dragovoljnih Interventnih Vodova (DIVOVA) u svim Podružnicama Udruge. Intencija osnivanja tih DIVOVA je produkt sve većih potreba u zaštiti prava i interesa članova UZB, pred zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću u BiH, FBiH, Županijama, općinama i Gradovima, kao i potreba davanja odgovora na sve eventualne prirodne nepogode kao što su požari, poplave, zemljotresi, odnosno bilo koja elementarna ili neka druga nepogoda koja pogodi pučanstvo u FBiH pa i BiH.

Dragovoljne interventne vode treba formirati u svim podružnicama naše udruge u FBiH i taj vod bi analogno ratnom vodu trebao imati od 30-40 ljudi jednako uniformiranih, psiho-fizički spremnih, opremljenih svom potrebitom tehničko-tehnološkom i logističkom opremom za poduzimanje svih aktivnosti usmjerene na zaštitu prava naših članova i svih građana u FBiH u okviru postojeće zakonodavne prakse u FBiH. Što se tiče prava naših članova svi smo svjedoci diskriminacije prava naših članova u pogledu zapošljavanja pod jednakim uvjetima sukladno pravima Branitelja u FBiH i ŽZH, diskriminacija u pogledu stambenog zbrinjavanja, liječenja, dobivanja zdravstvene iskaznice Branitelja, diskriminacije u pogledu provedbe/implementacije Rezolucije Branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH (Zastupničkom i Domu naroda) itd.

S druge strane zadnjih godina je učestao broj požara, poplava, čak i potresa, protuustavnih i nezakonitih deložacija građana iz njihovih jedinih stambenih jedinica za stanovanje, nezakonitih isključivanja el.energije, vode i telefona u FBiH i svih drugih nevolja koje pogađaju ljude u FBiH, zbog čega se nametnula potreba formiranja takvih DIVOVA kao odgovor na sva pitanja koja su postavljena pred naše članove.

Dragovoljni interventni vodovi nisu zamišljeni kao paralelan sustav izvršne vlasti već naprotiv sustav zaštite za naše članove i druge građana FBiH u okviru postojećih ustavnih i zakonskih rješenja. Ti DIVOVI će preko UZB od 0-24 biti na dispoziciji našim članovima u zaštiti njihovih prava, kao i na dispoziciji svi državnim, federalnim, županijskim, općinskim i Gradskim organima u slučaju potrebe. Sve poslove članovi DIVOVA će obavljati volonterski jer je njihova čast i obveza boriti se kao za vrijeme Domovinskog rata za pravdu i istinu. A svi oni kojima ta pravda i istina smeta morati će prihvatiti pojavu DIVOVA unutar UZB koja je registrirana pravna osoba u FBiH i prihvatiti kao i oni činjenicu njihova formiranja i djelovanja, priopćeno je iz UZB ŽZH.

BraniteljskiPortal.ba