ŠIROKI BRIJEG – Godinama već dolasci ministara braniteljske populacije s federalne razine izazovu dosta prašine u Zapadnoj Hercegovini, pa izuzetak nije bio ni ovaj posljednji dolazak aktualnog ministra Salke Bukvarevića što se 10. veljače zbio u Širokom Brijegu.

Sastanku u zgradi Vlade ZHŽ u Širokom Brijegu tog dana nazočili su sljedeći akteri:

– Ministar branitelja ZHŽ Mladen Begić,

– Svi Načelnici Općina ZHŽ,i Grada Širokog Brijega, kao i predstavnici Herceg-Bosanske županije

– – Direktorica uprave HBŽ-a za branitelje Ljilja Kovačević,

– Svi predsjednici udruga proisteklih iz Domovinskog rata registriranih u obje županije,

Federalni ministar Salko Bukvarević je upriličio taj sastanak kako bi promovirao 2 (dva) zakona i to:

1.Radni materijal Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji,

2. Radni materijal Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja,

Polusatno uvodno izlaganje je imao Federalni ministar branitelja koji je nazočne izvijestio o mjerama i aktivnostima koje je poduzelo njegovo ministarstvo u njegovu mandatu,osvrćući se poglavito na broj plaćenih RVI-a,vojnih mirovina,te drugih davanja koje je to ministarstvo izvršilo prema braniteljskoj populaciji i članovima njihovih obitelji,da bi se konačno osvrnuo u kratkim crtama na ponuđene verzije oba zakona. Napomenuo je također kako će to ministarstvo poštivati sve pravomoćne sudske odluke koje su branitelji vodili protiv tog ministarstva.

Nakon ministra Salke Bukvarevića kratko izlaganje je imao Ministar branitelja ZHŽ Mladen Begić koji se osvrnuo na nezakonitu reviziju u FBiH i niz kaznenih djela koja su počinjena nad pripadnicima HVO-a i to ne samo HVOA-a već i Armije BiH,te kako je krajnje vrijeme da se stane u kraj tim nezakonitim radnjama,a što se tiče radnog materijala ponuđenih zakona naglasio je kako je to dobar pu ka konačnom rješavanju pitanja mnogih branitelja.

Iza ministra Begića kratko izlaganje su imali Gradonačelnik Grada Širokog Brijega Miro Kraljević koji je također rekao kako je ovaj sastanak dobar put ka pravednijem pristupu pitanjima branitelja,s čime su se složili i Načelnik općine Posušje Branko Bago, Načelnik općine Grude Ljubo Grizelj, te Načelnik općine Ljubuški Nevenko Barbarić.

Nakon načelnika općina za riječ su se javili suradnici ministra Salke Bukvarevića koji su obrazlagali ponuđene radne materijale navedenih zakona.

Iza toga se otvorila javna rasprava gdje se za riječ javio Predsjednik udruge Zaboravljeni Branitelji ZHŽ Vlado Marušić koji je pozdravio sve nazočne, poglavito Ministra branitelja ZHŽ Mladena Begića za kojeg je napomenuo kako je istinski ministar svih branitelja s područja ZHŽ jer njeguje jednakopravnost svih branitelja i svih braniteljskih udruga ZHŽ,i koji je iznad svojih mogućnosti rješavao socijalna i zdravstvena pitanja branitelja s područja ZHŽ i članova njihovih obitelji. Pozdravio je i Načelnike općina ZHŽ i Grada Širokog Brijega jer su oni kako je rekao prva karika u rješavanju mnogih gorućih pitanja zaboravljenih branitelja čiji je predsjednik.

Napomenuo je kako je ponajprije važno riješiti pitanje ingerencija i kompetencija Ministra branitelja ZHŽ i Federalnog ministra branitelja gdje je u kratkim crtama naveo čije su i kakve ingerencije,pa je tako naveo kako su ingerencije Ministra branitelja ZHŽ pitanje zdravstvene i socijalne zaštite branitelja ZHŽ dok su ingerencije Federalnog ministra donošenje i provedba zakona branitelja i članova njihovih obitelji s područja FBiH između ostalog.

S tim u svezi napomenuo je kako je Udruga zaboravljeni branitelji-borci BiH obavila niz sastanaka s bivšim federalnim ministrom za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Zukanom Helezom i gdje su mu dostavili svoj prijedlog zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata još 2013 godine i koji je donio rješenje o imenovanju radne skupine za izradu nacrta tog zakona u kojoj skupini od 17/sedamnaest članova je bio i Vlado Marušić,i gdje je taj Prijedlog zakona prošao čitanje u prethodnom sazivu Vlade FBiH, no sadašnji ministar branitelja Salko Bukvarević je taj Prijedlog zakona o rješenje o imenovanju radne skupine za izradu nacrta tog zakona stavio van snage što je i sam potvrdio predstavnicima Udruge zaboravljeni branitelj-borci BiH na sastanku održanom u Zgradi Vlade FBiH u Mostaru 2014. godine.

Isto tako napomenuo je kako je Murat Silajdžija ispred Braniteljske udruge JOB SBK Ministru Bukvareviću dostavio njihov prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji u kojem se također traži pravo na braniteljsko dodatak koji u malim korekcijama izgleda kao i Prijedlog zakona o pravima branitelja koji je ponudila Udruga Zaboravljeni Branitelji ZHŽ.

U prilog svojom tvrdnjama gosp. Marušić je napomenuo kako je i Ministar branitelja ZHŽ Mladen Begić dana 18.07.2013 godine uputio Federalnom ministru za pitanja branitelja Zukanu Helezu svoju inicijativu za izmjenu i dopunu odredbi Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji u kojoj je tražio uvođenje instituta braniteljskog dodatka za branitelje na temelju vremena provedenog u OS BiH(HVO-a i Armije BiH),ali je bila smjena vlasti u FBiH te se ni o toj inicijativi nije raspravljalo.

Stoga nastavio je Marušić Udruga Zaboravljeni Branitelji-Borci u koaliciji-Savezu s 31/trideset i jednom udrugom proisteklom iz Domovinskog rata je potpisala i ovjerila rezoluciju Branitelja dana 14.11.2015 godine od točke I do točke VII. koju je dostavila svim mjerodavnim institucijama u FBiH, poglavito Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata i gdje je rok za ispunjenje navedenih točaka rezolucije 01.01.2016 godine.

Imajući u vidu kako Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Salko Bukvarević uporno ignorira opravdane zahtjeve Udruge zaboravljeni branitelji od kada je došao na vlast,te mnogih drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja FBiH kojih po realnim procjenama ima preko 100.000 uredno registriranih članova,Marušić je zatražio od Federalnom ministra Salke Bukvarevića hitno uvrštavanje njihovog prijedloga zakona o braniteljskom dodatku u parlamentarnu proceduru,dok se ovaj radni materijal ponuđenog zakona sa sastanka u Širokom Brijegu treba staviti van snage dok se ne riješi pitanje njihovog Prijedloga zakona,u protivnom će se on i njegovi suradnici morati suočiti s masovnim prosvjedima zaboravljenih branitelja i potpisnika Rezolucije branitelja koji će biti na javnim i masovnim prosvjedima ispred zgrade Vlade FBiH preko 100.000 u skoro vrijeme.

Što se tiče radnih materijala ponuđenih zakona Marušić je naglasio kako ponuđeni Radni materijal Zakona o pravima demobiliziranih članova i njihovih obitelji uopće ne interesira članove njegove udruge i potpisnice Rezolucije branitelja jer je isti diskriminatorski i ponižavajući prema članovima njegove udruge,istinskim braniteljima s područja cijele FBiH, Potpisnika Rezolucije i kako su svi dosadašnji ponuđeni zakoni išli u korist ciljanih skupina branitelja(RVI,dobitnika ratnih odličja,obitelji poginulih i nestalih i sl.)a nikako branitelja koji se ne uklapaju niti u jedan koncept postojećih udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH a na svojim plećima su iznijeli cijeli rat.

Napomenuo je također kako je poglavito diskriminatorski stavak 16.članka 50 ponuđenog zakona u kojem se navodi kako braniteljski dodatak može dobiti umirovljeni pripadnik oružanih snaga FBiH koji bi se kretao u visini od 0,122 od prosječne neto plaće u FBiH za prethodnu godinu,po mjesecu učešća(što bi prerečunato iznosilo oko 40 do 50 KM),gdje opet ni u kojem obliku nema većine članova Udruge Zaboravljeni Branitelji kao i drugih pripadnika oružanih snaga u FBiH bez ikakvih prava po osnovu učešća u ratu u BiH.

Marušić je nadalje u svom obraćanju naglasio kako je prije održavanja sastanka u Širokom Brijegu uputio pismeni zahtjev PU Široki Brijeg za mirnim prosvjedom članova njegove udruge ispred zgrade Vlade ZHŽ koji je trebalo biti oko 50-60 pomno odabranih članova gdje bi se trebao održati taj sastanak s Federalnim ministrom,no u razgovoru Marušića s mjerodavnim iz PU Široki Brijeg istom je rečeno kako se taj mirni prosvjed trebao zakazati 5/pet dana prije njegovog održavanja,po novom zakonu o javnom okupljanju zbog čega je Marušić otkazao taj mirni prosvjed,jer nije dobio zeleno svijetlo od PU Široki Brijeg ali objektivno taj mirni prosvjed se nije trebao održati zbog drugih razloga a ne zbog formalnog(zakazivanje istog 5/pet dana prije njegova održavanja),a svekolika javnost neka procijeni zbog čega.

Zbog svih gore navedenih razloga,opstrukcije i diskriminatorskog odnosa Federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Salke Bukvarevića prema Zaboravljenim braniteljima-borcima BiH,kao i prema svim drugim braniteljima članovima Koalicije-Saveza braniteljskih udruga potpisnika Rezolucije branitelja,potpisnici te Rezolucije su pismenim putem zatražili Smjenu Federalnog Ministra za pitanja branitelja Salke Bukvarevića od Premjera Vlade FBiH Fadila Novalića, Predsjednika FBiH Marinka Čavare, kao i od predsjedavajućeg Parlamentarne skupštine FBiH.

Marušić je na kraju izlaganja izjavio kako je JOB“UNIJA VETERANA“SBK u svom saopćenju :01-01-144/16 od 09.02.2016 godine izrazila svoje nezadovoljstvo sastankom Federalnog Ministra s boračkim udruženjima SBK održanog dana 05.02.2016 godine u Travniku,te kako nezadovoljstvo branitelja s radom Federalnog ministra raste iz dana u dan.

Poznajući reakciju Ministra Salke Bukvarevića kao i prethodnog Zukana Heleza koji se uvijek „zakače“za financijsku konstrukciju plaćanja braniteljskog dodatka Marušić je naglasio kako svi problemi leže u uredima obrana općina i Gradova FBiH, odnosno u Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze,i kada se počiste ti lažni spiskovi branitelja i invalida u tim uredima biti će dovoljno novaca za istinske branitelje. Drugim riječima treba hitno objelodaniti registar branitelja kako je to sadržano u točki II Rezolucije branitelja 31/trideset i jedne udruge s područja FBiH.

Što se tiče radnog materijala Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja Marušić je rekao kako njegova udruga već ima status Udruge od posebnog društvenog značaja jer već broji preko 30.000 uredno registriranih članova s područja cijele FBiH i njihovi članovi dolaze iz obje vojne komponente(Armija BiH i HVO-a),te kako će oni dostaviti dokaze federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata kako ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa udruge od posebnog društvenog značaja ali će udrugu odmah ugasiti čim ispune svoja dva zacrtana cilja,i to pravo na braniteljski dodatak i primarnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu svih svojih članova čime će prestati svrha njihovog postojanja iako ni sada nisu na čijem proračunu u FBiH i BiH.

Što se tiče predstavnika drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja FBiH 2/dvije županije nekoliko se njih javilo za riječ ali su isti više pozornosti obraćali na status svojih članova nego općeg poboljšanja statusa branitelja bez ikakvih prava po osnovu učešća u ratu u BiH.

Na koncu Marušić je na uvid svim nazočnim pokazao svu dokumentaciju s kojom je raspolagao a koju je naveo u svom obraćanju,a istu će u svakom trenutku objelodaniti putem javnih medija tko bude to želio.

BraniteljskiPortal.ba