Dana 29.12.2016 godine u Sl.Novinama FBiH objavljena su imena 10/deset članova federalne interresorne radne skupine za provdbu/implementaciju Rezolucije Branitelja. Objavljena su imena ispred Savjeta/vijeća Branitelja u FBiH, Doma Naroda i 4/četiri federalna ministarstva, dok je Zastupnički dom objavio imena svoja 3/tri člana u Sl.Novinama FBiH br.100/2016.

DOKAZI: Sl.novine br.100/16 i 103/16,

Imajući u vidu kako se ovom objavom imena članova radne skupine izvršila i verifikacija navedenih 13/trinaest članova interresorne radne skupine stekli su se i svi uvjeti za početak rada ove skupine na opće zadovoljstvo demobiliziranih branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu koji očekuju provedbu/implementaciju Rezolucije Branitelja u oba doma Parlamenta u skorije vrijeme.

Stoga Savjet/Vijeće Branitelja očekuje od svih članova 13/člane radne skupine potpuni angažman u radu,odazivanju na sjednice te radne skupine kako bi se Rezolucija Branitelja razradila do u detalje i konačno usvojila u oba doma Parlamenta. Ovim putem obavještavamo sve članove radne skupine kako Branitelji početkom rada ove radne skupine više neće ići tražiti pravdu pred institucije FBiH već isključivo na kućnim adresama članova radne skupine koji budu opstruirali rad ove radne skupine od koje se očekuje mnogo, odnosno puno više nego oni sami misle, imajući u vidu nade demobiliziranih Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u svetom Domovinskom ratu u BiH, najčasnijih sinova države BiH.

Isto tako obevještavamo sve članove interresorne radne skupine kako Savjet/Vijeće Branitelja kao organizator cijelog projekta provedbe/implementacije Rezolucije Branitelja planira održavanje prvog radnog sastanka ove skupine u idućem tjednu u Parlamentu FBiH o kojem terminu će pravodobno izvjestiti sve članove radne skupine kao i cjelokupnu javnost.

Vlado Marušić, kontakt osoba Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH