Poštovani Branitelji!

Nakon održanih mirnih prosvjeda razvojačenih Branitelja na graničnim prijelazima Bijača i Gorica te pred Parlamentom FBiH od 25.04.2017 godine razvojačeni Branitelji okupljeni oko Rezolucije Branitelja iz obje vojne komponente poduzeli su niz aktivnosti kako bi Rezolucija Branitelja bila prihvaćena od strane Parlamentarnih stranaka u FBiH i konačno usvojena u oba Doma Parlamenta FBiH.

S tim u svezi dužni smo javnosti priopćiti slijedeće:

1.Koordinacija udruga iz Domovinskog rata potpisnici Rezolucije Branitelja su upoznati sa sastankom predstavnika UZB/Borci BiH u koordinaciji s UZB ŽZH i svih njenih 17/sedamnaest podružnica sa Predsjednikom HDZ BiH,Predsjednikom HNS, te hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem i Odjelom za Branitelje i Domovinski rat pri HNS na kojim sastancima su prihvaćene sve točke Rezolucije Branitelja i gdje je dogovorena implementacija/provedba svih točaka Rezolucije Branitelja kroz Prijedlog izmjena i Dopuna Zakona o razvojačenim Braniteljima i Prijedlog Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja, koji prijedlozi su već u parlamentarnoj proceduri u oba Doma Parlamenta FBiH (Zastupnički i do naroda), a na koje prijedloge je UZB u suradnji sa koordinacijom udruga iz Domovinskog rata, potpisnici Rezolucije Branitelja već dostavila svoje amandmane, prijedloge i sugestije,

2.Koordinacija udruga iz Domovinskog rata,potpisnici Rezolucije Branitelja je upoznata s Zaključcima Vlade FBiH od 1-10 od 24.06.2017 godine u kojim zaključcima se od oba Doma Parlamenta FBiH (zastupnički i dom naroda) traži hitno sazivanje izvanrednih sjednica oba doma da razmatraju i usvoje izmjene i dopune prijedloga Zakona o razvojačenim Braniteljima, kao i Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja, koje zaključke podržavamo,

3.Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata potpisnici Rezolucije Branitelja je upoznata s inicijativom 20 zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH (SDP i DF) od 12.07.2017 godine koji također od Zastupničkog doma Parlamenta FBiH traže hitno održavanje izvanredne sjednice tog doma radi rješavanja problema u Braniteljskoj populaciji gdje se također traži izrada jedinstvenog registra pripadnika Branitelja,

4.Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata, potpisnici Rezolucije Branitelja su također sa svoje strane zatražili od oba Doma Parlamenta FBiH hitno uvrštavanje u dnevni red ponuđenih zakonskih rješenja iz oblasti Braniteljske populacije (Zakon o razvojačenim Braniteljima i Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja),

5.Koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, potpisnici Rezolucije Branitelja su upoznati s prosvjedima dijela predstavnika Braniteljske populacije iz komponente Armije BiH pred Vladom FBiH, te svim dešavanjima u svezi potpisanog sporazuma s nekim predstavnicima Armije BiH,

6.Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata,potpisnici Rezolucije Branitelja su upoznati s potpisanim sporazumom Federalne Vlade s predstavnicima tzv “reprezentativnih“ udruženja iz Domovinskog rata iz obje vojne komponente o zadržavanju obujma dostignutih prava Branitelja za narednih 5/pet godina od 28.06.2017 godine,

Imajući u vidu sva gore navedena događanja u svezi provedbe Rezolucije Branitelja koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata daje slijedeće priopćenje:

-Sve točke Rezolucije Branitelja su sadržane u ponuđenim zakonskim prijedlozima (Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o razvojačenim Braniteljima i Zakon o udrugama od posebnog društvenog znala) i nalaze se u Parlamentarnoj proceduri u oba Doma Parlamenta FBiH,

-Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata zahtjeva i traži hitno uvrštavanje u dnevni red izvanredne sjednice Zastupničkog i Doma Naroda Parlamenta FBiH ponuđenih zakonskih rješenja o pravima Branitelja kako su to zatražili 20 zastupnika zastupničkog Doma Parlamenta FBiH (SDP i DF) a kako je to zatraženo u zaključcima Vlade FBiH od 24.06.2017 godine,

-Koordinacija udruga iz Domovinskog rata,potpisnici Rezolucije Branitelja rata se aktivno uključuje u izradu ponuđenih zakonskih rješenja i želi prisustvovati sa svojim predstavnicima u oba Doma Parlamenta FBiH kada se o tim zakonskim rješenjima bude odlučivalo, jer je sudbina demobiliziranih, razvojačenih Branitelja direktno određena u ponuđenim zakonskim rješenjima o pravima Branitelja (oko 70 000 Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu),

-Koordinacija udruga iz Domovinskog rata oštro osuđuje jalove pokušaje federalnog ministra Branitelja Salke Bukvarevića za razjedinjavanjem Braniteljske populacije iz obje vojne komponente kada potpisuje sporazum kojim pripadnicima samo jedne vojne komponente (Armije BiH) obećava uplatiti određena novčana sredstva (7 milijuna KM)za teže socijalne slučajeve a on je federalni ministar Branitelja, dakle obje vojne komponente (Armije BiH i HVO-a) čime krši ustav BiH, te Daytonski mirovni sporazum, kao i sve međunarodne konvencije o ljudskim pravima, a ujedno čini kaznena dijela u stjecaju propisana KZ FBIH (Zlouporaba položaja ili ovlasti propisane čl.383.stavak 3.u svezi s st.1. i čl.387 Nesavjestan rad u službi),

-Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata, potpisnici Rezolucije Branitelja odbacuju kao nezakonit i nemoralan potpisani sporazum Federalne Vlade i Ministarstva Branitelja FBiH s predstavnicima tzv “reprezentativnih“ braniteljskih udruženja iz obje vojne komponente o zadržavanju dostignutog obujma prava za braniteljsku populaciju u narednih 5/pet godina od 28.06.2017 godine kao štetan i neodrživ jer se tim sporazumom zadržavaju prava tzv “Branitelja“ konzumenata prava od njih 94 000 + cca 50-60 000 pripadnika oružanih snaga umirovljenih po povoljnim uvjetima a opće je poznata činjenica i lako dokaziva s izradom registra Branitelja uz odvajanje borbenog i neborbenog sektora kako je više od 50% konzumenta braniteljskih prava ta prava stekla nezakonito te je neodrživo zadržavanje obujma prava takvim “braniteljima“ jer će se ukidanjem prava takvim „braniteljima“ uštedjeti znatna novčana sredstva koja će biti podobna i dovoljna za Branitelje bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu,

-Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata, potpisnici rezolucije Branitelja podržavaju sve prijedloge, sugestije i inicijative svih predstavnika braniteljske populacije iz obje vojne komponente, zakonodavnih ili izvršnih tijela vlasti u FBiH koji su usmjereni ka provedbi svih točaka Rezolucije Branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH jer je to jedino konačno i mjerodavno mjesto za rješavanje Braniteljskih pitanja,

-Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata, potpisnici Rezolucije Branitelja obavještava javnost i sve pripadnike Braniteljske populacije u FBiH bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, potpisnike Rezolucije Branitelja kako je uspjela sačuvati kompaktnost i jedinstvo Branitelja iz obje vojne komponente (Armije BiH i HVO-a) unatoč pokušajima federalnog ministarstva Branitelja, te dijela Braniteljske populacije ka razjedinjavanju braniteljske populacije a sve vidljivo iz gore iznijetog,

-Koordinacija Udruga iz Domovinskog rata, potpisnici Rezolucije Branitelja poziva sve Branitelje iz obje vojne komponente da i dalje čuvaju jedinstvo u zajedničkoj borbi za provedbu svih točaka Rezolucije Branitelja kroz ponuđene zakonska rješenja u oba Doma Parlamenta FBiH, koji će uskoro biti na dnevnom redu oba doma Parlamenta FBiH imajući u vidu sve podnesene inicijative za uvrštavanje i usvajanje ponuđenih zakonskih rješenja u Parlamentu FBiH.

Na kraju poštovani Branitelji poruka za kraj:

Provedba Rezolucije Branitelja se kroz ponuđena zakonska rješenja u oba Doma Parlamenta FBiH se očekuje u skoro vrijeme a dotle ostanimo ustrajni i jedinstveni kao i svih ovih godina naše mukotrpne i zajedničke borbe koja konačno dobiva svoj puni smisao.

Koordinacija Braniteljskih udruga iz Domovinskog rata,potpisnici Rezolucije Branitelja