Uskoro kreće eksproprijacija nekretnina na ruti kojom će prolaziti brza cesta Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica Republike Hrvatske, a Autoceste FBiH su uputile javni oglas vlasnicima nekretnina.

JP Autoceste FBiH pristupa realizaciji projekta izgradnje brze ceste Mostar Sjever – Polog – granica Republike Hrvatske, dionica Polog – granica Republike Hrvatske u dužini od 40,5 km, u svrhu čega će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području:

– Grada Mostara, k.o. Polog,

– Grada Širokog Brijega, k.o. Čerigaj, k.o. Dobrič, k.o. Jare, k.o. Mokro, k.o. Rasno, k.o. Turčinovići, k.o. Uzarići, k.o. Buhovo, k.o. Dužice, k.o. Mamići Gornji i

– Općine Grude, k.o. Donji Mamići, k.o. Dragičina, k.o. Grude 1., k.o. Grude 2., k.o. Grude 3., k.o. Sovići 1., k.o. Sovići 2., k.o. Sovići 3., k.o. Gorica 1., k.o. Gorica 2.,

nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste F BiH u Ulici Adema Buća 20 u Mostaru svakim radnim danom od 8:00 do 15:30 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama na ovaj način, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim tijelom uprave koji će u skladu s tim riješiti imovinskopravne odnose, navedeno je iz Autocesta FBiH.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u Ulici Adema Buća 20 u Mostaru kao i na kontakt tel. broj 036/512-308, 036/512-333 i 061/166-290, fax 512-301, kontakt osobe Marin Šimunović, Igor Lauš i Toni Vrljić.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

BraniteljskiPortal.ba