Slavko Kvaternik je 10. travnja 1941. godine proglasio osnivanje NDH. Proglašenje je emitirano putem Radio Zagreba iz zgrade u Vlaškoj ulici 116. Dogodilo se to u satima kad su njemačke trupe ulazile u Zagreb, a Kraljevina Jugoslavija još nije kapitulirala. Pet dana prije poglavnik ustaškog pokreta Ante Pavelić, koji se nalazio u Italiji, putem radio stanice Velebit pozvao je hrvatski narod da se pridruži ustašama u uspostavi Nezavisne Države Hrvatske.

Bivši austro – ugarski pukovnik Slavko Kvaternik djelovao je u dogovoru s Pavelićem i njemačkim izaslanikom Edmundom Weesenmayerom. Naime, nacisti su isprva željeli da Hrvatsku pod njihovim patronatom vodi vođa Hrvatske seljačke stranke Vladko Maček, ali ih je ovaj uporno odbijao. Njemačka se tada okrenula ustašama koji su bili pod patronatom Mussolinijeve Italije, a Weesenmayer je Mačeka uspio nagovoriti da pozove svoje pristaše na mir i lojalnost novoj vlasti.

U međuvremenu Talijanske vlasti su na brzinu prikupljale raštrkane ustaše (njih 150 do 350, prema različitim procjenama), u Pistoi ih opskrbile oružjem te kamionima prebacile u Hrvatsku, pošto su talijanske postrojbe već bile zauzele dijelove Slovenije i Hrvatske. Ante Pavelić je ostao u Italiji čekajući da Nijemci i Talijani osiguraju teren pa je tek nekoliko dana kasnije od proglašenja stigao u Zagreb preko Karlovca i to u ranim jutarnjim satima.

Nakon njegovog povratka (iz Kraljevine Jugoslavije emigrirao je 1929. godine nakon uspostave diktature) formalizirana je uloga ustaškoga pokreta kao isključivog i jedinoga političkog tijela i organizacije u NDH. Uspostavljen je Glavni ustaški stan (GUS), Ustaška vojnica i Ustaška nadzorna služba (UNS), te izgrađeno teritorijalno ustrojstvo pokreta.

Kvaternikov tekst proglašenja NDH počinje sljedećim riječima: “Hrvatski narode! Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskog naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika dr. Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu, odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg sina uskrsne i naša Nezavisna Država Hrvatska.” (na dan proglašenja bio je Veliki Četvrtak uoči Uskrsa).

Maček je, pak, izjavio: “Hrvatski narode! Pukovnik Slavko Kvaternik, vođa nacionalističkog pokreta u zemlji, proglasio je danas slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu na cjelokupnom historijskom i geografskom području Hrvatske, te preuzeo vlast. Pozivam sav hrvatski narod, da se novoj vlasti pokorava. Pozivam sve pristaše HSS, koji su na upravnim položajima, sve kotarske odbornike, općinske načelnike i odbornike itd, da iskreno surađuju s novom narodnom vladom.”

OTPOR.Media