Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanske županije (TŽ) utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Ovim izmjenama bitne novine u odnosu na raniji tekst Zakona se ogledaju u uvođenju u pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu maloljetnih razvojačenih branitelja ukoliko su sudjelovali u obrani Bosne i Hercegovine, kao i supruga umrlih razvojačenih branitelja sa navršenih 50 godina života do navršenih 57 godina života, pod uvjetom da je umrli suprug bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je supruga prijavljena kao nezaposlena osoba kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava i da ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50 posto minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinac 2021. godine.

Ovim se ispunjava još jedna od prezentiranih mjera iz ekspozea premijera Irfana Halilagića. Također, uvodi se i nova definicija pojma razvojačenog branitelja “maloljetni razvojačeni branitelj”, na način kako je to predviđeno Zakonom o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Osim navedenog ostali termini su usklađeni sa federalnim zakonom. Izmjenama i dopunama je predviđeno i da Ministarstvo, putem jedinica lokalnih zajednica, preuzima obavezu financiranja održavanja, saniranja, rekonstrukcije i adaptacije lokaliteta pogibija heroja obrambeno-oslobodilačkog rata sa područja TŽ.

Također, u oblasti boračko-invalidske zaštite, Vlada je danas donijela odluku o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2023. godini. Za ovu namjenu, ove godine predviđeno je ukupno 210.000 KM.

Današnjom odlukom predviđeno je da osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja bude ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, a jednokratna novčana primanja za 2023. godinu iznosi 50 posto prosječne plaće u FBiH za 2022. godinu za: značku “Zlatni ljiljan”, “Red hrvatskog trolista”, “Orden slobode”, “Red bana Jelačića”, “Orden heroja oslobodilačkog rata”, “Red Nikole Šubića Zrinjskog”, “Orden oslobođenja”, “Red kneza Domagoja s ogrlicom”, “Orden zlatnog grba sa mačevima”, “Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem”, “Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem”, “Medalja za hrabrost”, “Medalja pobjede”, “Medalja otpora”, “Medalja za vojne zasluge”, “Policijska medalja za hrabrost” i “Zlatna policijska značka-zvijezda”.

Za “Srebrenu policijsku zvijezdu” i “Srebreni štit” iznos jednokratnog primanja iznosi 25 posto prosječne plaće, a 10 posto prosječne plaće iznosit će naknada za dobitnike priznanja “Red hrvatskog pletera”.

Faktor