Jednokratnu novčanu pomoć od Federalnog ministarstva za braniteljska pitanja FBiH dobit će 17.914 branitelja u stanju potrebe, potvrdio je Salko Bukvarević, resorni ministar.

Minimalni iznos pomoći je 168 KM, a maksimalni 420 KM. Bukvarević objašnjava da su morali smanjiti iznose naknada u odnosu na prvobitno utvrđene, jer je neočekivano veliki broj aplicirao za pomoć. Podsjećanja radi, na poziv je apliciralo 22.800 branitelja i nakon uvida u dokumentaciju, njih 4.886 nije ispunilo uvjete.

Federalno ministarstvo će sve svoje obveze vezane za naknade završiti do 29. siječnja, a za isplatu je zaduženo Federalno ministarstvo financija.

Odlukom Vlade Federacije BiH o utvrđivanju iznosa sredstava i kriterijima koje su predložili predstavnici braniteljskih organizacija za realizaciju transfera “Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji”, a na osnovu broja pristiglih zahtijeva koji su kompletni i koji ispunjavaju kriterije za jednokratnu pomoć, za njih 17.914, utvrđene su visine naknada. S obzirom da sredstva za ovaj transfer iznose sedam milijuna KM, a da bi svi podnositelji zahtjeva, koji ispunjavaju kriterije, dobili jednokratnu pomoć, sredstva su raspoređena tako da se pripadniku oružanih snaga koji ima minimalno 12 mjeseci u Armiji RBiH, MUP-u i HVO-u, dodjeljuju sredstva u četiri anuiteta od pet posto prosječne plaće u FBiH za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 168 KM – rekao je Bukvarević.

Branitelj koji ima minimalno od 13 do 24 mjeseca u vojsci, a koji je ispunio sve uvjete iz javnog poziva, dobit će ukupno 252 KM za četiri mjeseca iz 2017. godine (rujan, listopad, studeni, prosinac), a aplikant koji je proveo u vojsci od 25 do 36 mjeseci dobit će jednokratnu pomoć od 336 KM. Branitelj koji ima minimalno 37 mjeseci provedenih u obrani zemlje, dobit će jednokratnu pomoć od 420 KM.

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno oslobodilačkoga rata će obračunati i donijeti rješenja, a Federalno ministarstvo financija uplatiti sredstva. Mi ćemo svoj dio posla završiti do 29. siječnja, a nakon toga očekujemo i da Ministarstvo financija FBiH isplati sredstva svima onima koji su ispunili kriterije. Zbog velikog broja aplikacija bili smo prinuđeni smanjivati procenat za mjesečni iznos. Najveći broj njih će dobiti 420 KM, njih oko 70 posto, a najmanje je onih koji će dobiti po 168 KM, njih je oko 0,5 posto, rekao nam je Bukvarević.

Podsjećanja radi, prvobitno je bilo utvrđeno da najniži mjesečni iznos naknade bude 83 KM, a najviši 209 KM.

Drukciji.ba