Uredništvu Braniteljskog portala.ba pismenim putem se obratio naš vjerni čitatelj, čije pismo objavljujemo u cijelosti bez ikakvih preinaka.(Podaci o čitatelju poznati uredništvu).

„Školski odbor OŠ Ivana Mažuranića, raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja škole, ignorirajući Zakone  kojima je propisan način izbora ravnatelja ustanova“
OŠ je ustanova, prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju, te je kao takva upisana u Sudski registar.
Kako je onda moguće da se prilikom raspisivanja  natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole, kao ustanove, zaobilazi Zakon o ustanovama ŽZH  i Zakon o ministarskim,  vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH.
Izgleda   natječaj je trebalo prilagoditi nekom kandidatu.   Sastalo se 5 osoba i raspisivanje natječaja , kao i izborni postupak za ravnatelja škole svelo  na izborni cirkus u režiji  predsjednika Školskog odbora Ivana Lončar ,  ne poštujući postupak izbora i  imenovanje ravnatelja  po Zakonu o ustanovama, čl. 40. 
Školski odbor OŠ čini 5 članova, po Zakonu o odgoju i obrazovanju biraju se na temelju javnog natječaja.
Jedan član odbora je ispred osnivača, Općine, jedan dolazi ispred Vlade, dva ispred Učiteljskog vijeća i jedan ispred Roditeljskog vijeća.
Nakon završenog natječaja Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH listu kandidata šalje tijelima koje daju prijedlog za imenovanje.
OV općine Posušje je 19. listopada 2022. godine dalo suglasnost za imenovanje   Ivana Lončara predsjednika OV,  za člana Školskog odbora ispred osnivača, općine Posušje.
Vlada ŽZH je 27. listopada 2022. godine dala suglasnost na imenovanje Damira Jurišića, trenutno zastupnika u Skupštini ŽZH, za člana Školskog odbora ispred Vlade ŽZH.
Učiteljsko vijeće, kao i Roditeljsko vijeće su tijela kojima  je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa trebalo dostaviti listu kandidata kako bi dali prijedlog za imenovanje članova ŠO ispred ovih tijela. Navedene liste Učiteljsko vijeće i Roditeljsko vijeće nije vidjelo,  tako da ova tijela nisu dala prijedlog za imenovanje kandidata koji će ih predstavljati u ŠO.
Time je  prekršena je procedura izbora članova ŠO, što znači da članovi odbora ispred Učiteljskog vijeća, kao i  član Roditeljskog vijeća , nemaju legitimitet predstavljati ova tijela u ŠO.
Školski odbor je tijelo koje nadzire zakonitost rada škole ,samim time predsjednik Školskog odbora Ivan Lončar je trebao znati da ostali članovi nisu izabrani sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi.
No da se vratimo na natječaj koji je prilagođen određenom kandidatu.
Kako je već odavno  javna uprava postala  stranačka i ne vodi brigu o narodu, uže vodstvo stranke vedri i oblači u Posušju,  igrajući se bogova na zemlji.
Iako je Zakonom propisano kako se vrši izbor rukovodnih tijela, školskog odbora i ravnatelja, politika se svela na kadroviranje po već ranije viđenom ključu.
Nekad nisi mogao napredovati ako nisi bio član SKJ, a danas vrijedi isto pravilo: samo članovi stranke mogu napredovati. ( Mnogi naši očevi , su odlazili u Njemačku iz navedenog razloga, a sad mi njihova djeca trebamo ići)
U ovom slučaju traži se stolica za Županijskog predsjednika mladeži. Nije dobro da bude nastavnik u srednjoj školi, treba biti veća ‘čivija’, pa se ukazalo mjesto odlaskom ravnatelja OŠ na mjesto ministra.
Pozivamo ministricu obrazovanje, znanosti, kulture i športa ŽZH, kao i ostale relevantne institucije da ispitaju ove navode.
Ostaje da vidimo hoće li ovaj natječaj, koji je raspisalo tijelo (ŠO )koje nije izabrano po Zakonu o odgoju i obrazovanju , kao i sami natječaj koji je raspisan suprotno Zakonu na osnovu kojeg se vrši izbor i imenovanje biti poništen.

Braniteljskiportal.ba