Ispred portala SirokiBrijeg.info zbog mnogih upita razvojačenih Branitelja, članova njihovih obitelji i drugih stanovnika ŽZH zatražili smo od Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke informacije da nam dostavite podatke korisnika (ime i prezime, ime oca, prebivalište, te visinu egzistencijalne novčane naknade i jednokratnih novčanih pomoći) odobrenih od Federalnog Ministarstva Branitelja i Ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH za 2019. i 2020.godinu.

Ove podatke smo zatražili sukladno čl.4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH koji predviđa kako su sva javna poduzeća-organi dužni fizičkim i pravnim osobama u FBiH dostaviti podatke iz nadležnosti javnih poduzeća u FBiH, a predstavljaju pitanja od izričitog javnog interesa.

Naravno, odgovor je stigao ubrzo na čemu im se zahvaljujemo, ali smo stali zakinuti odgovorom na ponuđena pitanja, kao i na to koliko je branitelja na prostoru ŽZH dobilo novčane naknade i jednokratnu novčanu pomoć za 2019. i 2020.godinu, što predstavlja sumnju na transparentnost trošenja novca i kome je sve ta financijska pomoć data.

Odgovor na Zahtjev za pristupom informacijama o korisnicima egzistencijalne novčane naknade i jednokratnih novčanih pomoći od Ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH donosimo u cijelosti:

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke je prilikom razmatranja predmetnog zahtjeva provelo postupak utvrđivanja javnog interesa, te utvrdilo izuzetak kod zaštite privatnosti u smislu članka 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:32/01 i 48/11).

Kako tražena informacija uključuje osobne interese koji se odnose na privatnost trećih osoba u ovom slučaju branitelja i članova njihovih obitelji o kojima skrbi Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke , priopćavanje traženih informacija predstavljalo bih ugrožavanje privatnosti i osobnih interesa istih.

Objavljivanje osobnih podataka o korisnicima prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite dovelo bi do kršenja prava na privatnost zagarantiranog člankom 8. Europske Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama koji određuje poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i prepiske, čime se naglašava značaj vladavine zakona u demokratskom društvu, a posebno sprječavanje proizvoljnog miješanja u prava iz Konvencije te obrade osobnih podataka suprotno principima utvrđenim u članku 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:49/06, 76/11 i 89/11)

Obzirom da su svi hrvatski branitelji građani Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), isti imaju pravo na zaštitu osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) Europskog Parlamenta i Vijeća od 7. travnja 2016.godine o zaštiti pojedinca u svezi obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2016.godine u EU , a počela se primjenjivati od 25. svibnja 2018 godine.

Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzela obvezu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, tako da se navedena obveza odnosi i na usklađivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:49/06 i 76/11) s novim zakonodavstvom EU o zaštiti osobnih podataka i usklađivanje drugih propisa koji reguliraju upotrebu osobnih podataka.

Dakle svako javno objavljivanje osobnih podataka državljana Republike Hrvatske predstavlja uvid javnosti u privatnost pojedinca bez njegove privole i stvara neopravdan rizik da se objavljeni podaci zlouporabe u različite svrhe, osobito kada se radi o osjetljivim osobama iz braniteljske populacije kod kojih su još uvijek duboko zapisani tragovi ratnih trauma i stradanja.

Mišljenja samo da je davanje podataka o korisnicima braniteljsko-invalidske zaštite, koji se nalaze u evidenciji Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke, suprotan načelima obrade osobnih podataka i načelu zakonitosti obrade osobnih podataka iz članaka 5. i 6. Uredbe (EU) Europskog Parlamenta i Vijeća od 7. travnja 2016.godine o zaštiti pojedinca u svezi obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

Svi korisnici prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite evidentirani su u Jedinstvenom registru branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite Federalnog Ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.

S poštovanjem!

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke

SirokiBrijeg.info