Sarajevo, 27.05.2020. godine: Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida Domavinskog rata Salko Bukvarević u sjedištu Vlade FBiH održao sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije branitelja BiH (JOB) i maloljetnih dragovoljaca.

Na održanim sastancima sa delegacijama ovih dviju braniteljskih organizacija ministar je razgovorao o statusu braniteljske populacije te aktivnostima na poboljšanju u narednom periodu te još jednom podsjetio na opredjeljenje Vlade FBiH i Ministarstva da je isplata redovnih mjesečnih braniteljskih naknada prioritet i da ne smije biti dovedena u pitanje.

Predstavnici branitelja su iskazali podršku ministru Bukvareviću te zahvalnost za dosadašnju saradnju i unaprjeđenje položaja braniteljske populacije. Posebno je značajno što su po prvi put maloljetni dragovoljci kroz definiciju ugrađeni u federalni Zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji. Značajan iskorak je i izmjena pravilnika kojim je maloljetnim dragovoljcima koji su ranjeni i primaju invalidninu, ista uvećana za 10%, te projekat prekvalifikacije, dokvalifikacije i doškolovanja za oko 80 maloljetnih dragovoljaca.

Istaknuto je da će saradnja Ministarstva i braniteljskih saveza i organizacija biti nastavljena i u narednom periodu kako bi se omogućio što bolji položaj i unaprjeđenje statusa najzaslužnije kategorije naših sugrađana za to što danas imam državu i slobodu.

Predstavnici JOB-a i maloljetnih dragovoljaca su aktivno kroz Radnu grupu učestvovali u izradi federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji stoga ih je ministar ovom prilikom izvijestio da je oko 15.000 demobiliziranih branitelja starijih od 57 godina koji nemaju drugih primanja ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu kroz federalni Zakon te je poslana zajednička poruka da preostale županije koje još uvijek nisu izmijenile zakone i omogućili ovo pravo braniteljima mlađim od 57 godina u što skorijem periodu to učine.

Također, zajednička poruka je da je u proteklom periodu kroz niz značajnih aktivnosti ukazano poštovanje ovoj kategoriji sugrađana te da tim putem treba nastaviti i narednom periodu.

Predstavnici JOB-a su iskazali podršku Zakonu o udruženjima od posebnog društvenog značaja te je zajednički konstatirano da je u narednom periodu potrebno raditi na ujedinjavanju JOB-a i Saveza branitelja FBiH te općenito ukrupnjavanju braniteljskih saveza i organizacija kako bi se isti jačali i kako bi se uredila reprezentativnost u predstavljanju braniteljske populacije.

Kabinet ministra