Vlada Federacije BiH izmijenila je odluku o usvajanju programa utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida protekloga rata te je, unutarnjom preraspodjelom, transfer za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljskih populacija povećala s 400.000 na 1,000.000 KM. Ovo je učinjeno jer je broj pristiglih zahtjeva za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljskih populacija u 2020. godini drastično povećan. To odstupa od utvrđenih procjena jer je po Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u 2020. godini i javnom pozivu pristiglo 2500 zahtjeva, što iziskuje dodatna sredstva, piše Večernji list BiH. Starenje populacije Zahtjev za ostvarivanje prava za troškove pokopa razvojačenoga branitelja može podnijeti član njegove uže obitelji s kojim je umrli živio u zajedničkom kućanstvu u roku od jedne godine od dana smrti. Članom uže obitelji smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja su živjela u zajedničkom kućanstvu s razvojačenim braniteljem do navršene 25. godine života. Zahtjev može podnijeti samo jedan član obitelji, a ovo pravo ne mogu ostvariti ako je ostvareno po istoj osnovi od županijskoga ministarstva, nekog drugoga državnog tijela ili ustanove i kod poslodavca kod kojeg su zaposleni. Pravo na jednokratnu pomoć za sufinanciranje troškova pokopa imaju ratni vojni invalidi, članovi uže obitelji poginulih branitelja, dobitnici priznanja i odlikovanja, razvojačeni branitelji za slučaj smrti užeg člana obitelji, članovi uže obitelji za umrle članove uže obitelji ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja te razvojačenih branitelja. S obzirom na to da je braniteljska populacija sve starija, broj zahtjeva za sufinanciranje troškova svake godine je sve veći. U prošloj godini pristiglo je 2200 zahtjeva za sufinanciranje troškova pokopa, što je iziskivalo izdvajanje dodatnih sredstava za ovu namjenu. Usporedbe radi, godinu ranije tih zahtjeva bilo je 1200. Kada je riječ o sufinanciranju troškova za pokope, tu je povjerenstvo predvidjelo, u skladu sa socijalnim statusom obitelji, primanjima, tri kategorije pomoći, i to od 400, 500 i 600 maraka. Dodatna sredstva Od početka rata na ovim prostorima prošlo je 28 godina, a veliki broj branitelja četiri godine proveo je na kiši, snijegu, ledu, u rovovima pod ogromnom količinom stresa i uz neadekvatnu prehranu, što se sve više odražava na zdravstveno stanje te populacije. Uz to, činjenica je da su branitelji sve stariji, time i sve izloženiji zdravstvenim tegobama. Sve to ogleda se i u broju korisnika pomoći u liječenju. Broj branitelja kojima je potrebna pomoć u liječenju iz godine u godinu raste, a za ovu svrhu u 2019. godini bilo je predviđeno 1,5 milijuna maraka s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja Federacije BiH. Da ovaj iznos neće biti dovoljan, bilo je jasno već u prvoj polovini godine te su preraspodjelom sredstva uvećana za dodatnih 600.000 maraka. Cjelokupna braniteljska populacija ulazi u godine s kojima dolaze i bolesti, a koje su i posljedica ratnih trauma koje su ti ljudi preživjeli. Ove godine za pomoć u liječenju prijavile su se 7792 osobe, a prošle godine nešto više od 4000 ljudi dobilo je pomoć u liječenju. Nažalost, zaista je ogroman broj ljudi s vrlo teškim oboljenjima, karcinomi, leukemija… Za liječenje se daje iznos od 300 maraka do maksimalnoga iznosa koji je 2500 maraka. Na koji način se pripadnici braniteljskih kategorija mogu obratiti za pomoć u liječenju i za troškove ukopa? Nakon što se usvoji proračun, Federalno ministarstvo priprema odluku prema Vladi Federacije BiH i kada Vlada usvoji odluku o programu utroška sredstava, resorno ministarstvo raspisuje javni poziv i to obično bude od mjeseca ožujka. Poziv za sufinanciranje liječenja otvoren je do kraja listopada te godine u kojoj se prijavljuju za pomoć, a onaj za sufinanciranje pokopa do kraja prosinca. Na internetskoj stranici Ministarstva nalazi se obrazac koji se popuni, a navedeni su i dokumenti koje treba priložiti. Dakle, potrebna je i određena dokumentacija. Kada to sve bude pripremljeno, mogu poslati poštom u Ministarstvo na adresu Povjerenstva za pomoć u liječenju ili Povjerenstva za pomoć u troškovima za pokop.•

Večernji.ba