U Vitezu je dana 14.06.2017 godine s početkom u 17,00 sati održan sastanak predstavnika potpisnika Rezolucije Branitelja iz obje vojne komponente(Armije BiH i HVO-a).

Za dnevni red su bile predviđene 3/točke i to:

1.Obraćanje nazočnima Predsjednika UZB/Borci BiH,Drage Grbavca,

2.Obraćanje nazočnima Vlade Marušića,Predsjednika UZB ŽZH,

3.Razno,

Predsjednik UZB/Borci BiH Drago Grbavac se u kratkim crtama osvrnuo na zadnje mirne prosvjede demobiliziranih Branitelja u FBiH,koji podržavaju Rezoluciju Branitelja,gdje je izrazio svoje nezadovoljstvo s ukupnim odzivom na mirne prosvjede odnosno blokade graničnih prijelaza jer neki granični prijelazi sukladno dogovoru zajedničkom dogovoru Branitelja uopće nisu blokirani,dok su blokirana samo dva granična prijelaza u ŽZH i to BIjača i Gorica. Zatražio je od prisutnih predstavnika braniteljskih udruga da izvrše točan popis svojih članova kako bi se znalo s kojim brojem članova svaka udruga Branitelja raspolaže poradi daljnjih aktivnosti Branitelja,i da se ne prikazuju cifre Branitelja s kojima te udruge objektivno ne raspolažu.

Osvrnuo se također i na prekršajne naloge i kazne koje se svaki dan uručuju Braniteljima u ŽZH zbog gore navedenih prosvjeda gdje je napomenuo kako nikada neće pristati na plaćanje kazni od 700,00 KM jer su te kazne nemoralne i neodržive imajući u vidu kako su Branitelji samo tražili svoja zakonska prava na miran demokratski način ne vrijeđajući nikoga,te kako je diskriminatorskim ponašanjem aktualnih političkih vlasti u FBiH Braniteljima već načinjena nepravda koja se sustavno nastavlja od završetka rata na ovamo.

Vlado Marušić je nazočne izvijestio o aktivnostima koje su predstavnici Rezolucije Branitelja iz cijele FBiH poduzeli na provedbi i implementaciji Rezolucije Branitelja od zadnjih mirnih prosvjeda u FBiH od 25.04.2017 godine do danas.

S tim u svezi je rekao kako su predstavnici UZB održali niz sastanaka s predstavnicima aktualne političke vlasti u FBiH i BiH,od kojih je izdvojio sastanak s Draganom Čovićem,predsjednikom HDZ BiH,Predsjednikom HNS-a,te hrvatskim članom predsjedništva BIH.

Održali su sastanak s Odborom za Branitelje pri HNS-u koji su prihvatili Rezoluciju Branitelja u cijelosti i gdje su donijeti zaključci koji su dati na uvid predstavnicima komponente Armije BiH na sastanku u Mostaru,i gdje je dogovorena direktna provedba Rezolucije Branitelja kroz nekoliko zakona i to:

-Hitno upućivanje Zakona o braniteljskom dodatku kao lex specialis(posebni zakon( u parlamentarnu proceduru,

-Hitno upućivanje u parlamentarnu proceduru izmjena i dopuna zakona o razvojačenim Braniteljima,
-Hitno upućivanje u parlamentarnu proceduru prijedloga izmjena i dopuna zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju pripadnika oružanih snaga FBiH,

-Hitno upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona o izradi jedinstvenog registra Branitelja i korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite sukladno zaključcima Doma naroda od 20.06.2014 godine.

Što se tiče o izradi zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja napomenuo je kako se UZB zajedno sa svim drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata potpisnicima Rezolucije Branitelja aktivno uključila u izradu tog zakona sa svojim prijedlozima,sugestijama i amandmanima i koji je u formi javne rasprave do 30.06.2017 godine.

Prisutne je izvijestio kako su zaključci Odbora za Branitelje FBiH kojim isti prihvaćaju sve točke Rezolucije Branitelja i konačan stav izvršne i zakonodavne vlasti HDZ BiH u FBiH i BiH.

Završio je s riječima kako su predstavnici UZB načinili nekoliko koraka unaprijed u provedbi Rezolucije Branitelja te zatražio od prisutnih predstavnika Armije BiH i njihov aktivan angažman u lobiranju kod SBB(stranke Fahrudina Radončića),te SDA,kako bi se postiglo toliko potrebito jedinstvo svih parlamentarnih stranaka u oba Doma Parlamenta FBiH u usvajanju predloženih zakonskih rješenja koje tretiraju Rezoluciju Branitelja.

Za riječ su se kasnije javljali i drugi predstavnici Braniteljskih udruga koji su iznosili svoje prijedloge i sugestije na ponuđena zakonska rješenja za Rezoluciju Branitelja,ali su svi bili suglasni kako su učinjeni znatni pomaci u provedbi Rezolucije Branitelja i to treba nastaviti,uvažavajući mišljenje svih potpisnika Rezolucije Branitelja,gdje će se tražiti zauzimanje konačnog i jasnog stava o svim pitanjima iz Rezolucije Branitelja,kao što je uvijek do sada bilo i gdje je jezgra braniteljskih udruga ostala jedinstvena i okupljena oko zajedničkog interesa pripadnik obje vojne komponente.

Na kraju sastanka još su 4/četiri udruge proistekle iz Domovinskog rata iz USK,općina Cazin potpisale i ovjerile Rezoluciju Branitelja.

Vlado Marušić / BraniteljskiPortal.ba