Mi koji se mjesecima borimo za “Rezoluciju”, imamo protiv sebe armiju lažnih boraca – branitelja.Njih najmanje 200.000, po nekim procjenama i više, leži na grbači ove zemlje. Zar od takvih očekivati podršku u uspostavi jedinstvenog registra boraca i borbu za obavezni borački dodatak i ostalo?

Osim toga, Protiv sebe imamo i na desetine takozvanih “boračkih udruženja” koji su se dobro uhljebila na opštinske budžetu, na donacije kod “javnih preduzeća”, na budžete kantona, budžet vlade FBiH, vladinih ustanova i ostalog…Zar od takvih da očekujemo podršku na uspostavu jedinstvene boračke organizacije? kaže rezignirano i ljutito Amel i dodaje:

“Zbog svega ovog što navodim službeno sam tražio da mene kao borca i branitelja skinu iz evidencije branitelja, stid me je zvati se takvom kategorijom, kad znam da se tako zovu i oni koji su lažirano došli do tog statusa. Najviše lažnih boraca su napravila razna udruženja patriotskih liga ! Kako ? Došao lik iz Njemačke 1996 godine, otišao u prvo udruženje PL (Patriotska Liga), dao nekoliko milja maraka i ovi mu dali uvjerenje da je bio pripadnik PL, npr. od 18 septembra 1991 do 4.aprila 1992. Sa tom potvrdom se išlo u BIZ u Opštini mjesta boravka i takvi su se evidentirali i dobijali su uvjerenja. Da bi pojačali svoju borbenu aktivnost tokom rata, Pokrene sudsku tužbu radi regulisanja svog boračkog statusa opet uz nekoliko milja kupe se mjerodavni i nadliježni oficiri i podoficiri koji će posvjedočiti njihovu ulogu u ratu i eto braniteljskog statusa ako treba i više od 4 godine. Takva uvjerenja i sudske presude su u BIZ-ovima i bez ikakvih problema vode se kao istaknuti borci !!

Priključio sam se ovoj Rezoluciji kao aktivista i tražioc boračko-braniteljskog dodatka radi prije svega čišćenja žita od kukolja. I ja imam svoj stav u svemu ovome a on glasi:

Formiranje jedinstvene boračke organizacije

Zakonskom regulativom federalno ministarsvo branilaca treba da formira takvu organizaciju, sa ciljem objedinjavanja boračke populacije u jednu cjelinu. Na čelu takve organizacije trebaju da budu stručni i nestranački ljudi. Ta organizcija mora da bude na stalnoj konekciji sa federalnim ministarstvom i treba da služi borcima, a ne sama sebi. Ta boračka organizacija mora da ima tačan registar svih svojih članova-učesnika rata, da prikuplja i vodi tačne evidencije svih boračkih kategorija i da bude servis borcima u ostvarivanju svojih prava.

Sva ostala boračka udruženja koja postoje, a trenutno ih je preko 1500 neka nastave svoj rad, jer većina njih je druževnog karaktera ali pod uslovom da se finansiraju putem članarina, donacija i na druge načine shodno svojoj ulozi. Sva druga redovna finansiranja takvih udruženja ODMAH obustaviti, od nivoa opština, javnih preduzeća i ustanova preko kantona pa do federalnog ministarstva za pitanje branitelja i drugih načina redovnog financiranja.

Uspostava jedinstvenog registra boraca

Federalno ministarstvo branilaca/branitelja je dužno ODMAH uspostaviti takav registar za sve pripadnike oružanih snaga BiH. U takvom registru treba da stoje tačni podaci o svakom pripadniku ( naziv jedinice, vremensko učešće u ratu, datum demobilizacije, borbeni /neborbeni sektor, itd…). Svaki istinski borac je 1996 godine dobio certifikat i deviznu vojnu knjižicu i ti podaci postoje, kako u opštinama, tako i u federalnom ministarsvu branilaca. U tim certifikatima stoji tačan broj mjeseci učešća u ratu svakog pojedinca. Svaka brigada ARBiH, u svakom korpusu ima evidentirano postojanje svih pripadnika i ta arhiva je pohranjena poslije rata u ministarsvo odbrane. Tačan broj pripadnika ARBiH i HVO se može i MORA objaviti ! Svaki istinski borac je u ratu imao vojnu knjižicu sa svim pečatima u njoj i podacima o jedinicama i vremenskom periodu učešća u ratu, a na kraju rata je dobio i rješenje o demobilizaciji.

Lažni borci

Uspostavom jedinstvenog registra boraca bi isplivali na površinu svi lažni borci koji su to postali na razne načine, Sve takve ODMAH javno imenovati, podnijeti krivične prijave protiv istih i tražiti od njih da vrate sve ono što su ostvarili na način da su se predstavljali kao boračka kategorija. Tu spadaju i svi lažni RVI, lažni vojni penzioneri, itd…Krivično goniti i sve one koji su omogučili takvim ljudima da ostvare pripadnost boračkoj kategoriji na nelegalan način !

Borački dodatak

Uvesti borački dodatak za sve nezaposlene demobilisane borce koji ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu. Borački dodatak bi se obračunavao po mjesecima provedenim u oružanim snagama (koliko mjeseci, puta koeficijent, jednako borački dodatak). Borački dodatak bi se ostvarivao sve dok država takvom borcu ne nađe adekvatan posao. Po zaposlenju ili njegovom penzionisanju bi se ukinuo borački dodatak.

Vrlo jednostavno i lako ostvarljivo, samo da politika da zeleno svjetlo, a politika je ta koja je i dovela borce u ovo stanje u kakvom se nalaze. Ipak je to mora se priznati njihova glavna glasačka mašinerija!

Dzezar.com