Savjet/Vijeće Branitelja je dana 14.12.2016 godine s početkom u 11,00 sati održao radno-konzultivni sastanak na kojem su bili predstavnici Savjeta/Vijeća Branitelja iz cijele FBiH.

Na tom sastanku su doneseni slijedeći zaključci:

1.Ukoliko Savjet/Vijeće Branitelja najkasnije do 16.12.2016 godine (petak) do kraja radnog vremena ne dobije verifikaciju članova 13-člane interresorne radne skupine za provedbu/implementaciju Rezolucije Branitelja, Savjet/Vijeće Branitelja od ponedjeljka 19.12.2016 godine kreće u pripremu masovnih prosvjeda i blokada u FBiH od nivoa Županija/kantona do Vlade FBiH i Parlamenta FBiH,

2.Savjet/Vijeće Branitelja traži od Vlade da obustavi sva uvođenja u prava i rješavanje statusa bilo koje skupine Branitelja dok se ne riješi status demobiliziranih,nezaposlenih Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu okupljenih oko Rezolucije Branitelja,

3.Savjet/Vijeće Branitelja pokreće inicijativu za formiranje Unije Branitelja na nivou Županija/kantona a u konačnici da se formira Unija Branitelja na nivou FBiH. U Uniju bi bile uključene udruge proistekle iz Domovinskog rata, potpisnice Rezolucije Branitelja koje će to potvrditi svojim pečatom.

4.Savjet/Vijeće Branitelja podržava prosvjede vojnih umirovljenika a ujedno naših suboraca u zaštiti svojih na zakonu utemeljenih prava, uz napomenu kako njihove vojne mirovine ne bi smjele biti veće od plate koju su ostvarivali dok su radili.

Vlado Marušić, kontakt osoba Savjeta/Vijeća Branitelja

NAPOMENA: Nakon sastanka Savjeta/Vijeća Branitelja u Bihaću održanog 14.12.2016 godine Udruga Zaboravljeni Branitelji/Borci BiH je održala svoje sastanke po podružnicama u ŽZH na kojima su usuglašeni i usvojeni slijedeći zaključci:

1. Udruga ZB/Borci BiH traži od Doma Naroda Parlamenta FBiH i Vlade FBiH,te njenih Ministarstava (Branitelja i invalida iz Domovinskog rata, financija, rada i socijalne politike, te pravde) da najkasnije do utorka 20.06.2016 godine verificiraju svoje predložene članove u 13 članu interresornu radnu skupinu, te objave tu verifikaciju u Sl.novinama FBiH kako je to već učinio Zastupnički dom Parlamenta FBiH na čelu s predsjedateljem Edinom Mušićem na čemu mu se ovaj put srdačno zahvaljujemo.

2. Ukoliko navedene Federalne institucije to ne učine u ostavljenom roku Udruga Zaboravljeni Branitelji/Borci BiH će se priključiti potpisnicima Rezolucije okupljenim oko Savjeta/Vijeća Branitelja u najvećim masovnim prosvjedima u FBiH do konačnog ispunjenja zahtjeva sadržanih u Rezoluciji Branitelja, kako je to navedeno u 1.točki zaključaka Savjeta/Vijeća Branitelja iz Bihaća od 14.12.2016 godine.

3.Udruga ZB/Borci BiH smatra kako navedene institucije mogu u ostavljenom roku izvršiti verifikaciju svojih predloženih članova i objaviti njihovu verifikaciju u Sl.novinama jer su njihova imena već predložena i usvojena, čime bi se izbjegli masovni prosvjedi i blokade u FBiH u ovo pred Božićno i novogodišnje vrijeme.

Drago Grbavac, Predsjednik Udruge Zaboravljeni Branitelji/Borci BiH