Sukladno revizorskom izvješću Ureda za reviziju institucija FBiH Županija Zapadnohercegovačka je za usluge reprezentacije u 2021. godini potrošila čak 174.687 KM, a troškovi se najvećim dijelom odnose na konzumaciju jela i pića, nabavu parfema, božićne i novogodišnje paketiće te reklamni materijal. U iscrpnom izvješću za proteklu godinu svježe objavljenom prije dva dana stoji kako revizori nisu uspjeli utvrditi kome su dijeljeni parfemi i za koje zasluge. No međutim revizori su pronašli niz nezakonitosti u radu Vlade ŽZH i njenih ministarstava. Tako je primjerice za navedene usluge reprezentacije najgalantnije bilo Ministarstvo unutarnjih poslova koje je u ovu svrhu potrošilo 40.862 KM, zatim Vlada 25.004 KM, Skupština 22.943 KM, Ministarstvo gospodarstva 12.153 KM, Ured za europske integracije 11.779 KM, Ministarstvo prosvjete 11.491 KM i Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo 10.725 KM.

Za korištenje mobitela 76.161 KM, za Povjerenstva 604.168 KM

Izdaci za korištenje službenih mobilnih telefona iskazani su u iznosu od 76.161 KM s tim da Vlada nije donijela akt kojim bi se regulirala upotreba mobilnih telefona u dijelu naplate prekoračenja. Za troškove prijevoza i goriva ŽZH je u (ne)službene svrhe potrošila 336.550 KM, a za putne troškove 70.971 KM. Zanimljivi su i podaci za rad u povjerenstvima koji su iskazani u iznosu od 604.168 KM, a najvećim dijelom se odnose na Ministarstvo financija (224.134 KM), Ministarstvo prosvjete (122.564 KM) i Vladu (84.115 KM).

Vlada 2,5 milijuna KM podijelila netransparentno

Provedenom revizijom revizori su utvrdili da tekući transferi Vlade u iznosu od 2.446.439 KM, koji se odnose na transfere mjesnim zajednicama, ostalim zajedničkim institucijama, pojedincima, udrugama i vjerskim zajednicama, transferi Ministarstva gospodarstva u iznosu od 284.000 KM, koji se odnose na sredstva za ruralni razvoj, izgradnju, sanaciju i održavanje protupožarnih putova i interventna sredstva i transferi Ministarstva prosvjete znanosti kulture i športa u iznosu od 85.000 KM, koji se odnose na interventna sredstva za kulturu i sport, nisu realizirani na transparentan način i uz primjenu jasnih i mjerljivih kriterija. Aktualna politička vlast u ŽZH očito ne dijeli sudbinu svog naroda i nema potrebe da narodu opravdava gdje završava njihov novac. Dok narod nema novca za sapun, vlastodršci njihovim novcem dijele parfeme.

Antonija Banožić
Nositeljica liste HDZ 1990 za skupštinu ŽZH