Unija osoba i organizacija osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirala je danas prosvjede ispred zgrade Vlade Federacije BiH kako bi ukazali na probleme te populacije, nakon čega su održali sastanak sa premijerom FBiH Nerminom Nikšićem i federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem.

Glavni zahtjev Unije je hitan početak pregovora s Vladom FBiH o izmjenama nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba s invaliditetom, a u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Nakon što su članovi Unije osoba i organizacija osoba s invaliditetom održali sastanak sa premijerom FBiH Nerminom Nikšićem i federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem, član Unije Edo Čelebić poručio je okupljenima da Vlada FBiH i nadležno ministarstvo imaju razumijevanja za probleme ove populacije.

“Uručili smo im zahtjeve i kazali da želimo biti partneri u onome što treba da bude rješavanje naših problema. Uvjerili su nas da će to tako biti i da će se pronaći sredstva koja nedostaju za isplatu uvećanih invalidnina, a govorili smo i o izmjenama nacrta Zakona, o Zavodu Pazarić i isplati jednokratne pomoći”, rekao je Čelebić.

Među zahtjevima ove populacije su i smjena rukovodstva Zavoda Pazarić i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, te osnivanje Ureda pravobraniteljstva za djecu i osobe s invaliditetom pri Vladi Federacije BiH.

Ministar Delić navodi da je predstavnicima Unije osoba i organizacije osoba s invaliditetom obećano da će u njegovom ministarstvu i Vladi FBiH imati sigurnog partnera i sigurnu kuću u koju trebaju da dolaze sa prijedlozima i traže rješenja za probleme.

“Njihovi problemi nisu samo materijalne prirode. Njihovi zahtjevi su konstruktivni i na dosta njih Ministarstvo rada i socijalne politike već radi, posebno ako govorimo o ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Vlada FBiH. Poduzećemo sve da unaprijedimo poslovanje i uvjete boravka u tim ustanovama”, rekao je Delić.

Istaknuo je da je potrebno nastaviti s inkuzijom osoba s invaliditetom u društvo, kao i povećanjem njihovih naknada i primanja.

Također, Unija traži isplatu jednokratne novčane pomoći za djecu i osobe s neratnim invaliditetom, kao i donošenje novih, te izmjene i dopune postojećih zakona koji definiraju prava djece i osoba s neratnim invaliditetom i djelovanje organizacija osoba s invaliditetom u FBiH.

Radio Sarajevo