Zadnjih nekoliko tjedana intenzivirani su razgovori na relaciji federalnog Ministarstva Branitelja s predstavnicima udruga proizišlih iz Domovinskog rata registriranih na nivou FBiH, te članova Savjeta/Vijeća u svezi Jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga u FBiH kao i objave registra korisnika prava iz rata gdje je na pojedinim portalima (27.02.2017 godine) izišlo priopćenje ministra Branitelja FBiH Salke Bukvarevića o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga kao i bivšeg ministra Branitelja Zukana Heleza.

Imajući u vidu kako su predstavnici Federalnog ministarstva Branitelja i udruge proistekle iz Domovinskog rata, te tzv. “krovne, temeljne ili reprezentativne“ udruge na istoj valnoj dužini ili fonu, što se tiče problematike jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga, dok su pripadnici Vijeća Branitelja na sasvim drugačijem stanovištu u tom pogledu dužni smo javnosti pojasniti neke činjenice u svezi te problematike:

1.Federalno ministarstvo Branitelja i udruge iz Domovinskog rata s područja FBiH se slažu kako treba “objaviti jedinstven registar pripadnika oružanih snaga“, objaviti registar korisnika prava u FBiH, te objaviti tko je sve i što dobio i od županija, općina, i gradova po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

2.Savjet/Vijeće Branitelja traži da se „izradi jedinstven registar pripadnika oružanih snaga“ s obvezatnim odvajanjem borbenog od neborbenog sektora, te da se objavi registar korisnika prava u FBiH, kao i tko je sve i što dobio u općinama, gradovima i županijama.

U prvi mah ova se dva stava ne razlikuju mnogo, međutim oni su potpuno dijametralno suprotni jer su izabrali potpuno drugačije staze do cilja koji se zove: JEDINSTVEN REGISTAR PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA.

Ako se prihvati stav kojim se želi izvršiti “objava“ pripadnika oružanih snaga onda će Federalno ministarstvo Branitelja samo prepisati postojeće spiskove pripadnika oružanih snaga FBiH iz Ureda obrana (Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze) po općinama i gradovima u FBiH i doći ćemo do cifre od 585 000 pripadnika oružanih snaga u kojemu se nalaze i pripadnici borbenog sektora, te pripadnici radne obveze, civilne zaštitite, saniteta, logistike, zapovjedništva, te ostalih neratnih službi koji nemaju nikakve veze s ratom i ratnim zbivanjima, što je nažalost već učinila RH kada je objavila svoj registar Branitelja u kojemu se nalazi preko 550 000 pripadnika HV-a čime se nije dogodilo ništa što bi zadovoljilo istinske Branitelje u RH, što su predstavnici Udruge Zaboravljeni Branitelji već ukazali Ministru Branitelja RH Tomislavu Medvedu na zadnjem sastanku u Zagrebu.

Ukoliko se prihvati stav kojim Vijeće Branitelja u FBiH traži da se izradi Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga dogoditi će se slijedeće:

-Federalno ministarstvo Branitelja je 2009. godine izradilo Pravilnik o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga koji je uz određene korekcije prihvatljiv Vijeću Branitelja na način da se isti preformulira u Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora, na način kojim bi se borbeni sektor utvrdio po ratnim spiskovima vodova iz 1992.,1993.,1994. i 1995. godine, obrascima VOB-8, kao i spiskovima po uredima obrana, iz kojih bi se utvrdio točan broj pripadnika oružanih snaga FBiH na temelju učešća u ratu od 18.09.1991. (početak rata u BiH, napad na općinu Ravno)do 23.12.1995 godine (potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma), a gdje je u službenim vojnim podacima iz 20.02.1995. godine označenim pod šifrom „VOJNA TAJNA-STROGO POVJERLJIVO“ bilo 229 000 pripadnika Armije BiH dok je pripadnika HVO-a bilo 37 000.

Tim zakonom bi se definiralo također koja prava iz rata pripadaju borbenom a koja neborbenom sektoru, a uz paralelnu objavu korisnika prava iz rata kojih je trenutačno oko 140 000 došlo bi se do podataka koji onemogućavaju konzumiranje prava pripadnicima oružanih snaga FBiH iz neborbenog sektora a procjene govore kako je takvih konzumenta preko 100 000.

Tim zakonom bi se također definirale i kaznene odredbe za sve one subjekte koji se ne budu pridržavali odredbi tog zakona, dok je Pravilnikom to nemoguće. Imajući u vidu kako se federalno ministarstvo Branitelja te Udruge iz Domovinskog rata pod prefiksom“krovne, temeljne ili reprezentativne“ ne slažu s članovima Vijeća Branitelja oko terminologije „objava“ ili „izrada“ jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga Vijeće Branitelja je zauzelo svoj konačan stav o Zakonu o jeinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH koji priopćavamo javnosti a on je:

-Na idućoj sjednici međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja koja je zakazana u Parlamentu FBiH u Sarajevu u ovom tjednu članovi radne skupine ispred Vijeća Branitelja će u pismenoj formi predati svoje zahtjeve u protokol oba doma Parlamenta FBiH, dok su takav svoj zahtjev već predali u protokol Federalnog ministarstva Branitelja u Sarajevu a oni su slijedeći:

-Zahtjev kojiim se od Federalnog ministarstva Branitelja i oba Doma Parlamenta FBiH traži da se postojeći Pravilnik o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga preformulira uz određene korekcije Vijeća Branitelja u Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH (odvajanje borbenog od neborbenog sektora) uz paralelnu objavu korisnika prava iz rata na svim razinama, FBiH, općina, gradova i po županijama.

-Zahtjev u kojemu su sadržani amandmani, sugestije i primjedbe na nacrt zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja u FBiH koji je Federalno ministarstvo Branitelja već uputilo u parlamentarnu proceduru oba Doma Parlamenta FBiH.

Stav Vijeća Branitelja o ovim pitanjima ja jasan i decidan i od njega nema odstupanja ni milimetra a evo zbog čega:

-Ukoliko bi se prihvatio stav da se objavi jedinstven registar pripadnika oružanih snaga kako to federalni ministar već najavljuje, te ukoliko se zadrži postojeći obujam dostignutih prava Branitelja u FBiH (davanja braniteljskoj populaciji), demobilizirani Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u FBiH okupljenih oko Rezolucije Branitelja nemaju nikakve šanse dobiti svoja zaslužena i stečena prava na bilo kakva novčana primanja, jer se sada za braniteljsku populaciju odvaja preko 560 milijuna KM (za konzumente prava, njih 140 000), a koja prava se po mišljenu federalnog ministarstva Branitelja neće umanjivati a niti dirati u 2017. godini (te još u narednih pet godina), čime se želi blagosloviti postojeće nakaradno stanje kojem lažnjaci, uhljebi, karijeristi, ulizice političkih elita uživaju svoja nezaslužena prava po osnovu sudjelovanja u ratu, a istinski Branitelji kao i do sada ostaju bez svojih prava, odnosno ostaju nigdje.

Ukoliko se ne udovolji ovakvim legitimnim i zakonitim zahtjevima Vijeća Branitelja i kao takvi ne uđu u parlamentarnu proceduru do 31.03.2017. godine Vijeće Branitelja sve daljnje aktivnosti u vezi rezolucije Branitelja prepušta u ruke demobiliziranim Braniteljima u FBiH (njih 70 000), koji su od članova radne skupine Vijeća Branitelja za provedbu Rezolucije Branitelja to i zatražili.

Vlado Marušić / BraniteljskiPortal.ba