BUGOJNO – U Bugojnu je održan sastanak Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH. Na sastanku je bila većina predstavnika Savjeta/Vijeća Branitelja iz cijele FBiH, dok su neki članovi Savjeta Vijeća Branitelja bili opravdano odsutni.

Za dnevni red su bile predviđene slijedeće točke:

1.Izvješće o poduzetim mjerama Savjeta/Vijeća Branitelja od zadnjeg sastanka Savjeta/Vijeća Branitelja do održavanja ovog u Bugojnu,

2.Određivanje predstavnika Savjeta/Vijeća Branitelja za sastanak u Federalnom Ministarstvu za pitanja Branitelja i invalida Domovinskog rata zakazanom za dan 18.01.2017 godine,

3.Određivanje Savjeta/Vijeća Branitelja prema održanim tzv. “Kongresima boraca“u Živinicama i Zenici,

4.Razno,

5.Donošenje Zaključaka,

Sukladno dnevnom redu za riječ su se javljali prisutni članovi Savjeta/Vijeća Branitelja od kojih je prvi riječ dobio Vlado Marušić,član Savjeta/Vijeća Branitelja i član 13/člane interresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja,ispred Savjeta/Vijeća Branitelja. On je nazočne izvijestio kako je konačno verificirana interresorna radna skupina čija su imena objavljena u Sl.novinama FBiH br.100/16 i 103/16.Isto tako nazočne je izvijestio kako je prvi radni sastanak te skupine dogovoren u Parlamentu FBiH za dan 19.01.2017 godine,te kako očekuje da će se na tom sastanku početi razgovarati o provedbi Rezolucije Branitelja u oba doma Parlamenta FBiH i kako će ista biti usvojena.

Nakon njega za riječ se javio gosp.Esudin Džafić član Savjeta/Vijeća Branitelja i član 13/člane interresorne radne skupine koji je u kratkim crtama nazočne izvijestio o mjerama koje je Savjet/Vijeće Branitelja poduzelo u zadnje vrijeme,te kako je došlo konačno vrijeme za usvajanje Rezolucije Branitelja, te kako niti jedan član radne skupine ispred Savjeta/Vijeća Branitelja nema niti teoretsku mogućnost izigrati demobilizirane Branitelje okupljene oko Savjeta Vijeća Branitelja jer se došlo blizu cilja i sada nema više uzmaka, i u pobjedu čvrsto vjeruje.

Kada se raspravljalo o drugoj točki dnevnog reda gdje se odlučivalo o predstavniku Savjeta/Vijeća Branitelja koji bi trebao predstavljati Savjet/Vijeće Branitelja na sastanku u Fed.minis. branitelja u Sarajevu dana 18.01.2017 godine bilo je nekoliko prijedloga gdje su se za riječ javljali Sead Kličić, predstavnik Savjeta/Vijeća Branitelja iz USK, Salko Lužić član Savjeta/Vijeća Branitelja iz ZDK, Armin Plivčić član Savjeta/Vijeća Branitelja ispred SBK, te Franjo Hrstić tajnik UZB Borci BiH iz Ljubuškog, bilo je raznih prijedloga, u kojima su neki od prisutnih članova tražili da se na sastanku u Sarajevu pojavi samo Vlado Marušić, kontakt osoba Savjeta/Vijeća Branitelja, da se na tom sastanku pojave svi predstavnici Savjeta/Vijeća Branitelja, netko je predlagao Dragu Grbavca Predsjednika UZB Borci BiH, dok se konačno nisu usuglasili stavovi i odlučeno je kako Savjet/Vijeće Branitelja na sastanku u Sarajevu, trebaju predstavljati Vlado Marušić, kontakt osoba Savjeta/Vijeća Branitelja i Drago Grbavac Predsjednik UZB-Borci BiH.

U trećoj točki dnevnog reda Vlado Marušić je prisutne izvijestio o održanim tzv. “kongresima boraca“ održanim u Živinicama dana 27.11.2016 godine i Zenici 05.01.2017 godine gdje je naveo kako su te kongrese boraca organizirali bivši članovi Savjeta/Vijeća Branitelja na čelu sa Muratom Silajdžijom i Selvedinom Bulbulom koji su jednoglasnom odlukom Savjeta/Vijeća Branitelja na sastanku u Srebreniku od 03.06.2016 godine izbačeni iz Savjeta/Vijeća Branitelja i gdje im je zabranjeno svako zastupanje i predstavljanje u ime za račun Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH,te su sve njihove odluke i zaključci nelegalni i nelegitimni.

DOKAZI: Odluka o isključenju Murata Silajdžije i Selvedina Bulbula od 03.06.2016 godine iz Srebrenika,

Nakon ove točke dnevnog reda od koje nije bilo mnogo rasprave Savjet/Vijeće Branitelja je donijelo slijedeće:

Z A K L J U Č K E

1.Savjet/Vijeće Branitelja je upoznalo sve predstavnike demobiliziranih Branitelja u FBiH o verifikaciji i objavi imena interresorne radne skupine za provedbu rezolucije Branitelja u Sl.novinama FBiH br.100/16 i 103/16,

2.Savjet/Vijeće Branitelja je upoznalo sve predstavnike demobiliziranih Branitelja u FBiH o terminu održavanja prvog službenog sastanka 13/člane interresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja u FBiH koji je dogovoren za dan 19.01.2017 godine s početkom u 11,00 sati u Parlamentu FBiH u Sarajevu,

3.Savjet/Vijeće Branitelja je odredilo svoja 2/dva predstavnika za predstavljanje Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH na sastanku u Federalnom ministarstvu za pitanja Branitelja i invalida Domovinskog rata u Sarajevu zakazanom za dan 18.01.2017 godine u 11,00 sati i to:

-Vlado Marušić, kontakt osoba Savjeta/Vijeća Branitelja i član interresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja u FBiH,

-Drago Grbavac,Predsjednik Udruge Zaboravljeni Branitelji/Borci BiH i član Savjeta Vijeća Branitelja u FBiH,

4.Savjet/Vijeće Branitelja odbacuje sve odluke,zaključke i priopćenja tzv“kongresa boraca“ i proglašava ih nezakonitim i ništavnim jer su donijeti od nelegalnih i nelegitimnih predstavnika boračke/braniteljske populacije,

5.Ove zaključke proslijediti u Federalno Ministarstvo za pitanja Branitelja i Invalida Domovinskog rata,Vladi FBiH,i svim važnijim javnim medijima u FBiH,

Nakon održanog sastanka predstavnici Savjeta/Vijeća Branitelja te predstavnici boračke/braniteljske populacije otišli su na zajednički ručak u ugostiteljski objekt u Bugojnu što im je omogućio načelnik općine Bugojna gosp. Hasana Ajkunića na čemu mu se iskreno zahvaljujemo, i to ne samo na ručku već i na svemu što čini za demobilizirane Branitelje FBiH koji nisu ostvarili nikakva prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu,najčasnije sinove države BiH,od čega valja izdvojiti osiguravanje sala za sastanke Savjeta/Vijeća Branitelja uvijek kada se to od njega tražilo kao i svaki drugi vid pomoći za navedene Branitelje.

BraniteljskiPortal.ba