Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zašite, civilnim žrtvama rata i zaštite obitelji s djecom FBiH.
Ovim Zakonom se od 1. travnja povećavaju invalidnine preko 70%, svim korisnicima ovih prava.

Ovo je samo ispravljanje nepravde, jer ova populacija nije dobila povećanje čak od 2009. godine. I dalje smatram da trebamo dobiti novi Zakon iz ove oblasti koji je stigao iz Vlade FBiH, uz korekcije kroz javnu raspravu. Nadam se da će Zastupnički dom uskoro staviti taj zakon na dnevni red, istaknuo je jedan od predlagatelja Irfan Čengić.

Prema njegovim riječima, ovaj Zakon za ovu će godinu koštati 120 milijuna KM, a sredstva je dužna osigurati Vlada FBiH preraspodjelom ili rebalansom proračuna koji usvaja Parlament FBiH.

Ovim Zakonom je izmjenjen jedan članak Zakona kojim je izmijenjen iznos osnovice za obračun prava osoba sa invaliditetom. Umjesto nominalnog iznosa od 274KM vraćena je odredba da osnovica iznosi 80% minimalne plaće u FBiH.

Ova odredba je izmjenama Zakona izbrisana 2016. godine, što je za posljedicu imalo da iznosi ovih naknada nisu povećani od 2009. godine.

(www.jabuka.tv)