Unija osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (Unija OSI FBiH) su se oglasili povodom odbijanja dva amandmana na Budžet FBiH, kojima je predviđen veći iznos sredstava za invalidnine i tuđu njegu i pomoć, kao i isplatu jednokratne pomoći.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odbio je dva amandmana kojim su predviđena sredstva za povećanje invalidnina i tuđe njege i pomoći, kao i isplate jednokratne pomoći za osobe sa invaliditetom.

Za ove amandmane glasovala su 32 zastupnika, suzdržan je bio 31, dok su protiv bila trojica zastupnika, a to su Slaven Raguž, Dario Knezović i Mario Karamatić.

Ogorčeni ishodom glasovanja i odnosom koji je pokazan prema osobama sa invaliditetom, Unija OSI FBiH je uputila zvanično saopćenje u kojem su naveli nekoliko zahtjeva:

“Zahtjevamo da se u narednih 60 dana organizuje tematska sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o položaju osoba sa invaliditetom i da se na istoj sjednici usvoje zaključci čija implementacija će biti vremenski oročena. Uoči sjednice, amandmane je odbila Vlada Federacije BiH. U svom izjašnjenju Vlada navodi da je tijekom izrade budžeta ‘zaprimljen financijski zahtjev budžetskog korisnika’ pa je nakon analiza, a na osnovu procjene i ‘ukazane potrebe’, sa predstavnicima budžetskog korisnika održan konsultativni sastanak nakon kojeg su financijska sredstva odobrena u skladu sa zahtjevom”, naveli su.

Nadalje, članovi Unije traže od Vlade FBiH informaciju sa kojim to “budžetskim korisnicima su se konsultirali”, jer sa njima, kao krajnjim “korisnicima” nisu sigurno, jer već mjesecima iako su deklarativno izrazili volju za sastanak, poziv nam nikada nije upućen.

Za kraj, poručili su da Unija OSI FBiH nastavlja svoju borbu još jače i još odlučnije te su pozvali sve organizacije i udruženja OSI da im se pridruže.

“U narednim danima poduzet ćemo brojne aktivnosti kako bi skrenuli pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočavamo kao i sa načinima borbe za unapređenje položaja OSI”, poruka je Unije.


Klix.ba