Iz proračuna Županije Zapadnohercegovačke danas 15.09.2022.godine je isplaćena novčana potpora za animalnu proizvodnju u visini od 685.595,29 konvertibilnih maraka a sve vezano za Odluku Vlade ŽZH od 04.03.2021.godine.

Odluku o novčanim poticajima za animalnu proizvodnju za 2021.godinu obrazložio je Ministar financija ŽZH Toni Kraljević.

Čitajući stavke iz današnje Odluke Vlade ŽZH odista se da primijetiti kako su za animalnu proizvodnju izdvojena određena novčana sredstva, koja će unaprijediti poljoprivrednu i biljnu proizvodnju na području ŽZH što je jedan od primarnih ciljeva svake vladajuće stranke u BiH, svake stranke na svim izborima u BiH pa i na ovim predstojećim predviđenim za dan 02.listopad 2022.godine.

Nakon ovoga bi se svaki prosječan stanovnik ŽZH pa i cijele BiH s pravom upitao: “Pa u ŽZH se ipak nešto radi na unaprjeđenju poljoprivredne i biljne proizvodnje, za razliku od drugih krajeva BiH i FBiH.”

S druge pak strane oni koji su malo upućeniji u zbivanja će ponajprije pročitati Odluku Vlade ŽZH od 04.03.2021.godine i shvatiti kako ta sredstva za animalnu proizvodnju mnogi stanovnici ŽZH ne mogu ni primirisati a kamoli dobiti, jer u Odluci Vlade iz 2021.godine su navedeni opći i posebni uvjeti za dobivanje novčanih poticaja da te zaboli glava.

Drugim riječima, svi oni koji su željeli ostvariti te poticaje morali su imati registriranu poljoprivrednu djelatnost te znatan broj krava muzara, koka nesilica, pilića, tovnih svinja, pčelinjaka, te znatnu površinu prekrivenih plastenika, kao i zasađenih biljnih vrsta a sve vidljivo iz spomenute Odluke Vlade ŽZH iz 2021.godine.

Sada se postavlja opravdano pitanje svih onih koji bi se željeli baviti poljoprivrednom proizvodnjom, stočarstvom, pčelarstvom, peradarstvom, te nabavkom plastenika, i sl. koji se nalaze u spomenutoj Odluci Vlade ŽZH, gdje se oni nalaze u svemu tome?

Svi znamo kako postoji znatan broj istinskih razvojačenih Branitelja bez ikakvih primanja iz Domovinskog rata, RVI-a, s minimalnim primanjima ili bez, Branitelja umirovljenika, onih koji su u radnom odnosu, a svi su obiteljski ljudi s nekoliko djece ,od kojih ih vrlo malo radi, a ogroman broj njih ima u posjedu i vlasništvu veću površinu obradive i neobradive površine pogodne za poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo.

Postoji također znatan broj stanovnika u ŽZH koji su nezaposleni, ili su u radnom odnosu gdje primaju minimalne plaće, pa čak i civilnih invalida s procentom invalidnosti manjim od 90% koji ne ostvaruju nikakva novčana primanja, te socijalnih slučajeva od kojih bi se znatan broj njih bavio poljoprivredom i stočarstvom a navedena Odluka Vlade ŽZH ih ne obuhvaća, jer nemaju registriranu poljoprivrednu djelatnost niti posjeduju znatan broj životinja, zasađenih poljoprivrednih površina niti prekrivenih plastenika.

Sve su to ljudi od kojih 50 do 67 godina života pa i znatno mlađi i najveći broj njih bi se još uvijek mogao baviti tom proizvodnjom ali nemaju financijskih mogućnosti nabaviti poljoprivredne strojeve niti životinje, kao ni plastenike.

Njih se nitko ne sjeća niti im nudi ikakve mogućnosti kroz takve vidove proizvodnje koja bi im bila idealna psiho-fizička terapija za liječenje njihovih duševnih i fizičkih bolova, a isto tako bi im popravila njihov standard jer velika većina njih živi u materijalnoj i duhovnoj oskudici. godinama.

Stoga ovim pute apeliramo na Vladu ŽZH da u svim budućim aktivnostima usmjerenim ka unaprjeđenju poljoprivredne i stočne proizvodnje u ŽZB vode računa o najranjivijoj kategoriji pučanstva a to su Branitelji, RVI, civilni invalidi, nezaposlene osobe i umirovljenici s minimalnim mirovinama kojima bi poticaji za navedenu proizvodnju bili snažan stimulans za život, ali i stimulans članovima njihovih obitelji za ostankom na njihovim vjekovnim ognjištima.

Samo bi molili Vladu ŽZH da se ne rukovodi doslovno a pogrešno onom Isusovom prispodobom iz Evanđelja koja kaže: “Tko ima daće mu se još, a tko nema uzet će mu se i ono što misli da ima!”

URB HVO-a ŽZH