Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je usvojila set zakona za braniteljsku populaciju, koja se najviše odnosi na razvojačene branitelje povratnike, supruge šehida i poginulih branitelja, roditelje poginulih branitelja te djecu.

Pomoćnik resornog ministra Mirza Terzo je kazao da se ovim zakonima ispravlja dosadašnja nepravda, da se uvodi sistem tzv. švicarske formule koja podrazumijeva godišnje usklađivanje svih naknada u skladu s rastom BDP-a i potrošačkih cijena.

Ono što je novina jeste da se u pravo uvode i branitelji povratnici u RS te s područja Distrikta Brčko.

Za implementaciju zakona planirano je izdvajanje od 18,5 milijuna KM. Također, osnovica za braniteljske naknade se povećava za pet posto.

“Usvojili smo set zakona iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite. Povećavaju se naknade za osobne i obiteljske invalidnine, a uvodi se i tzv. švicarska formula. Uveli smo i nove kategorije, a to su razvojačeni branitelji s prebivalištem u RS-u u Brčkom te supruge razvojačenih branitelja. Osigurali smo 18,5 milijuna KM, a osnovica se povećava za pet posto”, kazao je Terzo.

Otklonjeni su i nedostaci kod supruga šehida i poginulih branitelja koje su bez djece, kod djece bez oba roditelja i kod roditelja šehida čija su djeca bila vjenčana. Treba istaći da se povećava i naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja i ona se sada povećava za 14 posto. Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu povećana je za 13,8 posto, odnosno sa 641,66 KM na 730 KM.

Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu je povećana za pet posto, odnosno sa 867,50 KM na 910 KM. Povećane su i naknade na 391,30 KM suprugama bez djece s prihodima (sa 173,50 KM), zatim jednom roditelju oženjenog poginulog branitelja bez prihoda (sa 234,23 KM), te na 455 KM za oba roditelja poginulog branitelja bez prihoda (sa 303,63 KM).

Izmjenama i dopunama ovog zakona je, između ostalog, predviđeno da supruga umrlog ratnog vojnog invalida, bez obzira na uzrok smrti, mlađa od 45 godina, ako nije u radnom odnosu, može ostvariti pravo na obiteljsku invalidninu u visini od 50 posto iznosa invalidnine umrlog ratnog vojnog invalida.

Za jednog roditelja oženjenog poginulog branitelja koji nema drugih prihoda, obiteljske invalidnina iznosi 43 posto od osnovice, a ukoliko obiteljsku invalidninu koriste oba roditelja, obiteljska invalidnina iznosi 50 posto od osnovice. Invalidnina je predviđena je i za djecu bez oba roditelja, a koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, a starosna dob je pomjerena sa 25 na 35 godina.

Propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti i supruga razvojačenog branitelja ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života, ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne mirovine isplaćene u FBiH za prosinac 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci. Županije će svojim propisima urediti uvijete, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih razvojačenih branitelja životne dobi do 57 godina.

Sve izmjene zakona upućene su u Parlament FBiH po hitnom postupku.

OTPOR.Media