S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini.

Zahtjevi se zaprimaju od 1. srpnja do 30. srpnja 2021. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci za prijavu, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi , u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva u svakoj županiji Republike Hrvatske, a iste možete preuzeti s ispod ponuđenih linkova.

Dokumenti:

Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini (354kb),

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini (48kb),

Obrazac za procjenu kvalitete poslovnog plana (17kb),

Obrazac za procjenu dodatnih uvjeta (16kb),

Vodič za pravdanje namjenskog utroška sredstava ostvarenih po Javnom pozivu za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini (859kb),

Obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstava (53kb).

BraniteljskiPortal.ba