Dana 16.08.2023.godine objavljen je Natječaj za prijem studenata(brucoša)u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru, s uvjetima koje ti studenti(brucoši)trebaju ispunjavati kako bi bili bodovani i dobili mjesto u tom centru u Mostaru.

U članku VI.tog natječaja se navodi 14.točaka koje se tiču uvjeta za studente, no među njima nisu navedene 2/dvije točke koje su po istinskim razvojačenim Braniteljima jako bitne a tiču se sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH ili RH jednog ili oba roditelja, te dokaza da li jedan ili oba roditelja imaju RVI.

Upravo zbog tih razloga u URB HVO-a ŽZH su se javili mnogi nezadovoljni članovi URB HVO-a ŽZH koji smatraju kako su te dvije točke trebale i morale biti ubačene u uvjete tog natječaja za prijem u Studentski centar u Mostaru, a poglavito imajući u vidu sve Zakone o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, te Zakon o dopunskim pravima branitelja u ŽZH i u HNŽ gdje su poimenice navedena dopunska prava branitelja kao što su pravo na zapošljavanje pod jednakim uvjetima, na liječenje, školovanje i doškolovanje, dok se u Članku 11. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ navodi slijedeće:

„Prava pri školovanju:
Pod pravima pri školovanju podrazumijevaju se sljedeća prava:
a) pravo na prioritet kod upisa u obrazovne ustanove,
b) pravo na prioritet kod smještaja u studentske domove,
c) pravo na prioritet pri stipendiranju,
d) pravo na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama,
e) pravo na doškolovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju“.

Dok se u Zakonu o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH u čl.7.navodi slijedeće:

II. PRAVA RAZVOJAČENIH BRANITELJA
 

Članak 7.
 
Branitelji i članovi njihovih obitelji ostvaruju druga prava, sukladno federalnim i županijskim propisima, koja nisu obuhvaćena ovim Zakonom i to:

 1. novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti;
 2. prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima;
 3. prednost prilikom zakupa i otkupa poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
 4. prednost prilikom upisa u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima;
 5. besplatne obvezne udžbenike za redovno školovanje;
 6. prednost prilikom dodjela stipendija i smještaja u đačke i studentske domove;
 7. zdravstvenu skrb;
 8. prvenstveno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
 9. pomoć u slučaju smrti;
 10. prednost prilikom korištenja programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;
 11. oslobađanje od plaćanja naknade troškova korištenja građevinskog zemljišta;
 12. ostvarivanje mirovine pod povoljnijim uvjetima;
 13. druga prava sukladna posebnim propisima.
   
  Prava utvrđena ovim člankom bit će regulirana sukladno odredbama čl. 26. – 31. ovoga Zakona.

Imajući u vidu kako su svi zakoni o pravima branitelja zakoni kojih su se dužni pridržavati svi korisnici federalnog I županijskih proračuna, sve JU I JP potpuno je nejasno s kojim ciljem I kojim namjerama su se rukovodili oni koji su raspisali Javni natječaj za prijem studenata u Studentski centar u Mostaru kada su svjesno ispustili u tom natječaju 2/dvije jako bitne točke(po nama najbitnije), a tiču se sudjelovanja u Domovinskom ratu i statusa RVI roditelja studenata, brucoša.

Ukoliko te 2/dvje točke autorima navedenog Javnog natječaja nisu bitne onda smo svi u jako velikoj gabuli, odnosno u problemu, jer te dvije točke direktno odlučuju tko je kakav čovjek, odnosno konačno iz kakve obitelji potječe student,brucoš.

Ukoliko se dopusti takva praksa ubuduće onda stvarno Domovinski rat u BiH I RH u kojemu su mnogi znani i neznani istinski razvojačeni Branitelji, ostavili svoje kosti, dijelove tijela, lili svoju krv, znoj I suze, dok su se drugi na sumnjivoj privatizaciji bogatili, gradeći firme, poslovno carstvo, luksuzne domove, vikendice, negdje daleko iz inozemstva, ili pak u BiH ili RH u dubokim I hladnim podrumima daleko od prve crte bojišnice, onda odista Domovinski rat u BiH i RH nema nikakvog smisla. Konačno nikakav rat nema smisla ali pod smislom Domovinskog rata u BiH i RH smatramo rat u kojemu su najčasniji sinovi tih država dali najsvetije što su mogli za razliku od onih koji to nisu željeli. Koji su zapravo željeli poraz branitelja kako bi nastavili živjeti u onom sustavu protiv kojeg je čisto i neokaljano domoljubno Hrvatsko biće dalo cijelo svoje biće,dušu i tijelo i uspjelo pobijediti.

Konačno neće imati smisla nikakva ratna ili poslijeratna retorika nikoga tko slavi Domovinski rat po stratištima mnogih svirepo pobijenih I nestalih Branitelja i civila, čija su usta puna branitelja a tamo nisu u stanju u jedan pišljivi natječaj za prijam studenata u Studentski centar u Mostaru ubaciti 2/dvije točke koje se tiču sudjelovanja u Domovinskom ratu I statusa RVI roditelja takvih studenata.

No, najgore od svega je što je takvih studenata čiji su roditelji ili pak jedan od njih bili istinski razvojačeni branitelji jako malo imajući u vidu vremenski sat koji strelovitom brzinom prolazi kroz živote takvih Branitelja.

Na kraju ovo pitanje o natječaju za prijem u studentski centar u Mostaru ostaje visjeti kao Damaklov mač nad glavama Olivera Solde ministra branitelja u HNŽ-u, Mladena Begića ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH, te federalnog ministra branitelja Nedžada Lokmića.

Dok taj mač visi nad njihovim glavama mi nastavljamo i dalje progovarati ne samo o ovom problemu već i drugim problemima koji muče istinske razvojačene Branitelja HVO-a kao I članove njihovih obitelji, kao što je bacanje u smeće fotografija specijalne policije i branitelja u Mostaru, što je opet teret na pleća ministra branitelja HNŽ-e, MUP-a HNŽ-a, te svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a u HNŽ-i.

Mi uglavnom nećemo šutjeti pa kome prije dodije.

URB HVO-a ŽZH