U ovo predizborno vrijeme razgovarali smo sa neovisnim kandidatom za načelnika općine Čitluk, na listi Hrasta, Milenkom Dugandžićem – Midžom, o razlozima njegove kandidature, o njegovom pogledu na aktualnu društveno – političku situaciju u našoj Općini te promjene koje namjerava napraviti ako postane načelnik Općine.

Glas Brotnja: Gosp. Dugandžić, možete li se ukratko predstaviti broćanskoj javnosti?

Živim u Brotnju sa suprugom i otac sam troje djece. Završio sam Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje sam stekao zvanje magistra znanosti, i radio sam određeni period na fakultetu. Radio sam u općini Čitluk kao šef knjigovodstva i inspektorata.

U bivšoj SDK službi radio sam na poslovima planiranja i analize. Nakon demokratskih promjena osnovao sam poduzeće i bavio sam se poduzetničkim poslom.

U Domovinskom ratu bio sam zapovjednik diverzantskog odreda i zapovjednik brigade.

Zapovijedao sam akcijom Čagalj – Lipanjske zore i IV sektorom obrane grada Mostara.

Sve bitke koje sam kao zapovjednik u ratu dobio zahvaljujem prije svega mojim suborcima koji su zajedno sa mnom oslobodili ovaj prostor od JNA i srbo-četničkih formacija.

Glas Brotnja: Koji su konkretni razlozi koji su Vas potakli da se kandidirate za načelnika općine Čitluk?

Razlozi moje kandidature za načelnika općine Čitluk su u općoj društveno političkoj klimi gdje dominira teška socijalno – ekonomska i gospodarska situacija koja se sve više pogoršava i automatizmom generira masovni egzodus Brotnjaka, koji odlaze u treće zemlje u potrazi za egzistencijom.

Potaknut ovom teškom situacijom želim jednim novim pogledom i pristupom upravljanju općinom pokušati ponuditi kroz svoj program, rješenje za zaustavljanje ovih negativnih trendova i stvaranje preduvjeta za oporavak gospodarstva i povratak Brotnjaka iz inozemstva na svoja vjekovna ognjišta.

S obzirom da sam prije obnašao funkciju šefa knjigovodstva u općini Čitluk, potpuno mi je jasno da se sve financijske informacije koje se odnose na brojne aktivnosti općinskih struktura na kraju slijevaju u knjigovodstvo. Na taj način financijski rezultati poslovanja koji se iskazuju u završnom računu na svoj način daju najbolju sliku o poslovanju Općine. Zato želim da se ovdje ukratko osvrnem na reviziju financijskog izvješća općine Čitluk koju je sačinila državna revizorska kuća 2012. godine. Treba reći da je to jedino javnosti dostupno revizorsko izvješće o financijskom poslovanju.

Dakle, je li i koliko je kvalitetno funkcionirala općinska uprava najbolje se vidi iz financijskih izvješća o poslovanju, odnosno iz revizorskog državnog izvješća. U tim financijskim izvješćima trebale bi se vidjeti informacije i podaci prije svega o izvorima sredstava za proračun, kao i transparentni prikaz trošenja proračunskih sredstava.
Ovdje želim da, prema revizorskom izvješću državnih organa, ukratko prikažem kako je izgledalo financijsko poslovanje općine Čitluk 2012. godine. U revizorskom dokumentu se konstatira sljedeće:

Opća konstatacija je da je bilo nedosljedno provođenje Zakona o Proračunu F BiH. Glavne opaske odnose se na korištenje odobrenih sredstava za planirane namjene i korištenje odobrenih sredstava do visine utvrđene zakonom. Rezultat je bio da je bila veća potrošnja od one koju je odobrilo Općinsko vijeće.
Općina Čitluk je poslovala bez pravilnika o plaćama i naknadama, pa je nemoguće utvrditi osnovanost isplaćenih plaća. Plaćalo se kako se kome htjelo.
Općina Čitluk nije izvršila popis i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Na taj način ne može se potvrditi iskazno stanje sredstava potraživanja i obaveza.
Na temelju nalaza revizije, ne može se potvrdit pravilnost evidencije prijavljenih grantova od više razine vlasti i drugih. Imamo očit primjer neurednog knjiženja. Zašto?
Iz knjigovodstvenih evidencija ne može se utvrditi vrijednost stalne imovine.
Nabavke robe i usluga vršile su se pregovaračkim postupkom bez javne objave sukladno Zakonu o javnim nabavkama.
Iz knjigovodstvenih podataka ne mogu se utvrditi prihodi i utrošena sredstva.
Nisu raspisivani natječaji za dodjelu sredstava. Nisu propisivani kriteriji za dodjelu sredstava. Nije bilo kontrole ni nadzora nad troškovima. Nije bilo valjanih odluka o izvršenju proračuna.
Sve navedeno piše u Revizorskom izvješću organa. Primjera za gore navedeno ima bezbroj. Općenito rečeno pri vođenju financijskog poslovanja, narušena su mnoga načela. Narušeno je načelo o točnosti, istinitosti, pouzdanosti itd., što je sve u suprotnosti sa zakonom o Proračunu F BiH.
Što na kraju reći? Opisano stanje prema financijskom izvješću iz 2012. godine je katastrofalno. Volio bih da mi netko od općinskih struka pojasni o čemu se radi ili o čemu se tada radilo!? Volio bih da nam pojasne kakvo je stanje danas. Mi to ne znamo, a kako ćemo i znati kada od 2012. do 2020. godine nema transparentnih objavljenih financijskih izvješća o poslovanju Općine.

Sve navedeno jasno ukazuje na potrebu provođenja totalnog programa restrukturiranja u sektoru financijskog poslovanja. Provođenjem programa restrukturiranja financijskog sektora, prije svega uredili bismo osnovno funkcioniranje ovog sektora prema Zakonskim propisima. Pored toga uspostavili bismo kontrolu nad trošenjem proračunskih sredstava, vodili bismo veću brigu o prilivu sredstava u proračun. Na taj način postali bi transparentniji, efikasniji i pošteniji. Građani bi znali gdje i kako se njihov novac troši. Ima zaista velik broj aktivnosti u sektoru financija, koji će kada se dovedu u red, dovesti do boljih rezultata. Sve će se ovo obuhvatiti posebnim projektom koji će se odnositi na restrukturiranje financijskog sektora.

Glas Brotnja: Što je po vašem sudu uzrok ovog gospodarskog i moralnog sloma?

Po mom sudu, jedan od glavnih uzroka ovog gospodarskog sloma i kaosa jest taj što nismo iskoristili nakon rata blagodati demokracije, nego smo prešli iz jednog jednopartijskog sustava u drugi.

Naime, prošlo je 30 godina od kad općinom Čitluk vlada i upravlja jedna politička stranka, što za demokratski sustav nije svojstveno i nije dobro.

Po logici stvari, a u pravilu ovakva dugogodišnja politička situacija uspava općinske organe uprave i oni ne daju rezultate koji se od njih očekuju. U ovakvim situacijama dolazi do čestih pojava nepotizma, stranačkih privilegija, nepoštivanja i izvrdavanja zakona, netransparentnog trošenja proračunskog novca i uopće jedne neefikasnosti općinske uprave.

Sve ovo u svakom slučaju usporava normalan razvoj naše općine, što će itekako osjetiti naša djeca.

Zato mislim da je krajnje vrijeme da se promjeni ovakav način funkcioniranja organa javne uprave.

Treba nam prvenstveno temeljito restrukturiranje svih segmenata općinske uprave, koji će protresti općinsku upravu od vrha do dna i koji će uvesti jedan novi pristup u vođenju i upravljanju Općinom i općinskim resursima.

Glas Brotnja: Je li onda jedna od glavnih točaka vašeg programa restrukturiranje općinske uprave?

Da, jer smatram da je to ključ za prosperitet i uspješnost jedne općine na svim područjima.

Smatram da je došlo vrijeme cjelovitog restrukturiranja općinske uprave sa jednim ciljem, a taj je da općinsku upravu moderniziramo, učinimo je boljom, pravednijom, efikasnijom i učinkovitijom za sve Brotnjake. Proces restrukturiranja je dugotrajan i osjetljiv proces i bit će osmišljen na provedbenim dijagnostičkim analizama sa angažmanom najboljih stručnih kadrova.

Nadam se da neću bit arogantan ako kažem da vrlo mali broj postojećeg kadra u Općini razumije što je to proces restrukturiranja. Zato im ne pada na pamet da o njemu pričaju, a kamoli da ga provedu u djelo.

Glas Brotnja: Kakav je vaš pogled na trenutnu gospodarsku situaciju i kako namjeravate konkretno stvoriti ove preduvjete za oporavak gospodarstva, a onda i bolji standard stanovnika Brotnja?

Općina Čitluk je u najgoroj gospodarskoj situaciji u posljednjih 30 godina.

Iseljavanje je sve intenzivnije, kupovna moć nikad niža, brojni ljudi koji su imali kakav takav posao su ga ili izgubili ili žive uz nesigurnost ostajanja bez posla. Svi osim onih koji su „naslonjeni“ na državno vime su na ivici siromaštva i propasti.

Posebno je teška situacija u Međugorju koje je bilo u neku ruku ne samo duhovni nego i gospodarski motor Brotnja. Slobodno se može reći da su korona mjere, koje su nerazmjerne s realnom opasnosti od COVID-a 19, doslovno uništile mnoga radna mjesta i poduzeća koja su egzistirala od dolaska hodočasnika u Međugorje.

Zajedno sa svojim timom stručnjaka napravio sam održiv i učinkovit izborni program. Glavna kičma ovog programa je stvaranje pozitivnog ozračja za sve investitore paketom poticajnih i olakšavajućih mjera koje bi ih trebale privući i potaknuti na ulaganja u nova radna mjesta te rekonstrukcija općinske uprave koja je ključ za uspješnost, gdje ću ponuditi drugačiji model pristupu upravljanja i gospodarenja općinom i općinskim resursima u odnosu na dosadašnji model temeljen na stranačkom nepotizmu.

Posebnu pažnju ću posvetiti poljoprivrednicima. Sustav navodnjavanja je prioritetan projekat za razvoj poljoprivrede. Razmotrit ću animiranje ponovne proizvodnje i prerade duhana.

Posebno mjesto u razvoju gospodarstva imat će vjerski turizam, ali neću zanemariti ni ostale turističke potencijale, naročito one koje imaju veze sa vinogradarstvom i kulturnom baštinom ovog kraja.

Smatram da ponovno trebamo animirati ideju o izgradnji malog aerodroma za potrebe turizma, a i gospodarstva uopće.

Za financiranje i razvoj gospodarstva posebnu pažnju ću usmjeriti na korištenje EU fondova i donacije međunarodne zajednice. U tom smislu formirati ću posebnu radnu skupinu koja će se baviti ovim temama.

Također planiram osnovati vijeće poduzetnika koji će svojim prijedlozima i sugestijama pomoći u planiranju ove oblasti…

Glas Brotnja: Vi ste dugogodišnji gospodarstvenik koji dolazi iz realnog sektora, kakvo je stanje u gospodarstvu od proglašenja pandemije korona virusa?

Stanje u gospodarstvu je jako teško, može se već sa sigurnošću tvrditi da će posljedice ovog gospodarskog sloma biti dugoročno jako teške i bolne za cijelu zajednicu.

Po mom sudu trebalo je srazmjerno opasnošću od korone primijeniti epidemiološke mjere vodeći računa o posljedicama ovako drastičnih mjera na sve društvene aspekte.

Kad bi sad ukinuli sve korona mjere mislim da bi trebalo minimalno 5 godina da se gospodarstvo vrati na razinu na kojoj je bilo prije početka epidemioloških mjera, a znamo da je i tad bilo jako slabo.

U prvom valu stradao je realni sektor, dok je državni sektor ostao netaknut, međutim sad kad je uništen realni sektor koji je punio budžet, automatizmom slijedi slom i državnog sektora gdje će se tek tad vidjeti posljedice suludih mjera koje su nepromišljeno i olako donesene nerazmjerno opasnosti koja je prijetila pučanstvu od korona virusa.

Glas Brotnja: Budući da su epidemiološke mjere glede suzbijanja korona virusa tema broj 1. Kakav će Vaš stav biti u budućnosti po tom pitanju?

Ne želim ulaziti u struku po pitanju postojanja ili nepostojanja virusa korone, nego želim samo zdravorazumski sabrati 2+2 i reći da činjenično korona nije ono što su nam u početku govorili, a to je da će ulice bit zatrpane leševima…

Uvjeren sam da će prije ili kasnije odgovorni biti suočeni sa zakonskom odgovornošću za ogromnu psiho-fizičku štetu koju su nanijeli ljudima na svim životnim područjima, nerazboritom i nepromišljenom primjenom korona mjera.

Statistički do sad je smrtnost od korone ispod 0,1 %, a mi smo se doveli u situaciju da je dobar dio poslovnih subjekata ugašen, a i oni koji još koliko toliko posluju vrlo brzo će bit ugašeni ako se hitno ne prestane sa psihozom straha i nerazmjernim odgovorom na realnu opasnost od COVID-a 19.

Mi već sad imamo situaciju da je veliki broj ljudi ostao bez posla i da polako široki društveni slojevi ulaze u oskudicu, a onda i opću glad ukoliko se nastave forsirati ove sulude i pogubne epidemiološke mjere, ne vodeći računa o posljedicama takve politike na šira područja i aspekte naše društvene zajednice.

Mislim da su glavni problem korona mjere koje su srušile sve vrijednosti gospodarstva i bit će uzalud bilo kakav dobar gospodarski projekt ako se u budućnosti ne relaksiraju korona mjere.

Kad se govori o korona virusu, smatram da se treba ugraditi dolje rečeno:

O pandemiji korona virusa je zaista dosta rečeno, ali ovdje želim da istaknem nešto što je po mom sudu veoma bitno, a to je da i pored svih nedaća koje nam je pandemija donijela treba reći da nam kriza može i pomoći da primijenimo kolektivna i individualna ponašanja. Trebamo biti svjesni da je i ova kriza pogodila najosjetljivije slojeve društva i da je nažalost još više produbila društvene nejednakosti. Moramo biti svjesni neodgovarajućeg sustava skrbi. Moramo biti svjesni nebrige za najosjetljivije, starce i djecu. Ozbiljno su narušena osnovna prava ljudi, a naročito djece i staraca. Moramo početi voditi računa o njihovim pravima i dostojanstvu.

Ako postanem načelnik općine Čitluk želim poručiti svim gospodarstvenicima, a i roditeljima koji se ovih dana bune protiv epidemioloških mjera u školama da ću biti na njihovoj strani i da ću zajedno sa njima nastojati da se prestane sa ovom psihozom straha i nenormalnosti.

Glas Brotnja: Vi ste bili branitelji zapovjednik u Domovinskom ratu, što namjeravate konkretno učiniti za branitelje na tom području?

Nažalost, vrlo brzo smo zaboravili što su branitelji dali za svoj narod u Domovinskom ratu. Vrlo brzo smo ove ljude prepustili same sebi. Međutim, oni traže vrlo malo, oni su skromni kakvi su i uvijek bili.

U ratu su se borili protiv poznatog neprijatelja, a nažalost ni oni sami ne znaju protiv koga se danas bore i kako su od pobjednika u ratu došli do gubitnika u miru.

Prvo što namjeravam je pokušati vratiti dostojanstvo braniteljima koje se sustavno gazi, preko opravdanih zahtjeva koji će u novoj općinskoj upravi uvijek imati prioritet.

Napravit ćemo adekvatno spomen obilježje za poginule branitelje naše Općine.

Zatim ćemo napraviti spomen sobu za sve postrojbe općine Brotnjo da generacije koje dolaze budu svjesne povijesti Brotnja u Domovinskom ratu i ogromnog doprinosa hrabrih bojovnika Brotnja. Na ovaj način ću također vratiti dostojanstvo braniteljima jer sam uvjeren da će se Brotnjaci ponositi i diviti našim braniteljima kad budu kroz spomen sobu upoznati sa ovim ogromnim doprinosom.

Nažalost, iako su u općini Čitluk na vlasti 100% Hrvati, ni 25 godina nakon rata, aktualna vlast nije se udostojila napraviti spomen sobu, niti podići adekvatno spomen obilježje poginulim braniteljima, što dovoljno govori o odnosu aktualne vlasti prema ovoj populaciji.

Malo je općina koje su dale veći doprinos u Domovinskom ratu kao što je to naša Općina i mislim da je ovo minimum koji će moja malenkost napraviti ako postanem načelnik Općine.

Glas Brotnja: Vaša poruka za kraj Brotnjacima.

Ovi izbori su prilika za izbor i promjene te lakmus papir da se vidi je li ova dugogodišnja vlast bila dobra ili nije u odnosu na novu.

Brotnjaci imaju priliku nakon 30 godina izabrati promjene i novi način političkog promišljanja i vođenja općine od dosadašnjeg ili birati ponovno istu vlast i istu politiku kao proteklih godina, što će onda biti u kontinuitetu 34 godine neprekidnog perioda jedne stranke na vlasti i jedne politike, te nastavak i dovršetak svih ovih negativnih trendova i pokazatelja na svim područjima u našem Brotnju.

Vjerujem da je došlo vrijeme da će Brotnjaci, nakon 30 godina, ovaj put izabrati promjene!

glasbrotnja.net