Uredništvo braniteljskog portala.ba se pismenim putem obratilo Federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike tražeći od njih informacije kada će početi primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom,a sve vezano za upite mnogih roditelja s područja ŽZH koji imaju djecu sa smetnjama u psihomotornom razvoju kao i svih drugih invalidnih osoba u ŽZH kojima je potrebita danonoćna skrb.
Tim Zakonom o izmjenama i dopunama gore navedenog zakona predviđen je institut roditelja-staratelja,a sve po prijedlogu nekoliko zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Kako je taj Nacrt zakona raspravljan u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH od 28.02.2019.godine koji je donio Zaključak kojim traži od predlagača da s nadležnim Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike provede javnu raspravu u roku od 30 dana uvažavajući sve sugestije,primjedbe i prijedloge koje će biti dostavljene,postavlja se logično čitanje što se čeka pune dvije godine s primjenom tog zakona.

Isto tako Dom naroda Parlamenta FBiH je na svojoj sjednici od 19.12.2019.godine donio Zaključak kojim prihvaća predloženi Nacrt zakona te smatra kako isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga navedenog zakona te kako i taj dom traži provođenje Javne rasprave u svezi tog Zakona.
Koliko je javnosti poznato Javna rasprava u FBiH je sprovedena u većini županija od kojih izdvajamo Skupštinu ŽZH koja je već u ljeto 2020.godine usvojila predloženi Nacrt zakona jednoglasno,s nadom kako će primjena tog zakona početi kako je prvotno previđeno 01.01.2020.godine,no to se još nije dogodilo a sada je već 02.mjesec 2021.godine.
Imajući u vidu sporost državnih i federalnih institucija opravdano je ogorčenje roditelja djece s smetnjama u psihomotronom razvoju kao i svih drugih invalidnih osoba u FBiH s kašnjenjem primjene tog zakona a sve iz razloga jer je BiH potpisnica ratifikacije međunarodnog sporazuma kojim je prihvatila donošenje Zakona o izmjenama i dopunama tog zakona čija primjena je počela praktično u svim državama EU,čijom članicom BiH želi u skorije vrijeme postati. No,bez obzira što BiH nije članica EU njihova obveza je usvojiti taj zakon jer je potpisala međunarodnu ratifikaciju sporazuma kojim se obvezuje usvojiti izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom u kojemu je predviđen institut roditelja staratelja.

Stoga se toplo nadamo kako će vladajuće političke stranke u FBiH u skorije vrijeme usvojiti taj zakon kako bi olakšali ionako težak život roditeljima i obiteljima s djecom ometenom u psihomotornom-razvoju kao i svim drugim invalidnim osobama u FBiH.
U nastavku pročitajte odgovor Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike vezano za upit Braniteljskog portala.ba.

Braniteljski portal.ba