Don Stefano Gobbi, začetnik Svećeničkog Marijanskog pokreta, primio je znakovitu poruku Blažene Djevice Marije koja mu je tada objasnila znakove koji nas pripremaju na posljednja vremena i slavni dolazak Isusa Krista.

Evo poruke

…Više puta sam vam objavila da se bliži kraj vremena i Isusov dolazak u slavi. Sada vam želim pomoći da razumijete znakove opisane u Svetom Pismu, koji pokazuju da je njegov slavni povratak već blizu.

Godine 1992. Gospa je izravno upozorila na potrese i epidemije: ‘To je početak silnog događaja koji će obuhvatiti svijet’
Godine 1992. Gospa je izravno upozorila na potrese i epidemije: ‘To je početak silnog događaja koji će obuhvatiti svijet’
Ovi znakovi jasno su opisani u Evanđelju, u poslanicama sv. Petra i sv. Pavla, te se u ovim godinama već ostvaruju.

– Prvi je znak širenje zablude koja vodi gubitku vjere i otpadu.

Ove zablude šire lažni učitelji, čuveni teolozi, koji ne naučavaju više evanđeoske istine, već pogubna krivovjerja, osnovana na pogrešnim ljudskim razmišljanjima.

Zbog naučavanja zabluda, gubi se prava vjera i širi se svugdje otpad od vjere.

‘Pazite i ne dajte se zavesti. Jer mnogi će pokušavati da zavedu mnoge. Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti.’ (Mt 24,4-11).

‘Dan Gospodnji neće doći prije velikog otpada’ (2 Sol 2,3).

‘Bit će među vama lažnih učitelja. Oni će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi. I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi kršćanska vjera. U svojoj će vas lakomosti kupovati izmišljotinama’. (2 Pt 2,1-3).

– Drugi je znak izbijanje ratova i bratoubilačkih borbi koje vode do prevlasti nasilja i mržnje i općem omlitavljenju ljubavi, dok su sve češće prirodne katastrofe kao što su epidemija, glad, poplava i potresi.

‘A čut ćete za ratove i glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista, treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.

Narod će ustati na narod i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će gladi i potresa po raznim mjestima. Ali sve je to samo početak trudova.

Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. Ali Bog će spasiti one koji ustraju do konca.’ (Mt 24,6-13).

– Treći znak je krvavo proganjanje onih koji su ostali vjerni Isusu i njegovu Evanđelju, te ostaju jaki u pravoj vjeri. U međuvremenu se Evanđelje propovijeda po svemu svijetu.

Pomislite, ljubljeni sinovi, na velike progone Crkve i na apostolsku revnost zadnjih Papa, osobito mog Pape Ivana Pavla II, u širenju Evanđelja među sve narode svijeta.

‘Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas zamrziti zbog imena moga. Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom… I propovijedat će se ovo Evanđelje Kraljevstva po svem svijetu na svjedočanstvo svim narodima.

Tada će doći svršetak.’ (Mt 24,9-10).

– Četvrti je znak strašno svetogrđe izvršeno po onome koji se suprotstavlja Kristu, tj. Antikristu. Ući će u sveti Hram Božji i sjesti će na njegovo prijestolje, te će se njemu klanjati kao Bogu.

‘Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, doći će silom Sotone, lažnim znamenjima i čudesima. Upotrijebit će sve zamke da bi učinio zlo.’ (2 Sol 2,4-9).

‘Kada vidite, dakle, da grozota pustoši, po proroštvu Danijelovu, stoluje na svetom mjestu – tko čita neka razumije.’ (Mt 24,15).

Predragi sinovi, da biste shvatili u čemu se sastoji ovo grozno svetogrđe, čitajte što je prorekao prorok Danijel.

‘Idi, Danijele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni, bezbožnici se neće urazumiti, a umnici će razumijeti.

Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši proći će 1290 dana. Blago onomu koji dočeka i dosegne 1335 dana.’ (Dn 12,9-12).

Sveta Misa je svakodnevna žrtva, čista žrtva koja se svuda prinosi Bogu, od zore do zalaza sunca.

Misna žrtva obnavlja Isusovu žrtvu na Kalvariji. Po protestantskom učenju Misa nije žrtva, već samo sveta večera, tj. spomen na ono što je Isus učinio na svojoj posljednjoj večeri. Tako će se ukinuti slavljenje sv. Mise. U ovom ukidanju svakodnevne žrtve sastoji se Antikristovo grozno svetogrđe, koje će trajati otprilike tri i pol godine, tj. 1290 dana.

– Peti se znak sastoji od neobičnih pojava na nebeskom svodu.

‘Sunce će pomrčati i mjesec neće više dati svoje svjetlosti i zvijezde će s neba padati, i sile će se nebeske pokrenuti.’ (Mt 24,29).

Čudo sunca koje se zbilo u Fatimi za mog posljednjeg ukazanja, označuje da ste već ušli u vremena ovih događaja, koja vas spremaju na Isusov povratak u slavi.

‘I tada će se pojaviti znak Sina čovječjeg na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moću i slavom.’ (Mt 20,40).

Predragi moji i djeco posvećena mom Bezgrješnom Srcu, htjela sam vas poučiti o ovim znakovima, koje vam je Isus objavio u svom Evanđelju, da bih vas pripremila za kraj vremena, jer se oni ostvaruju u vašim danima.

Godina koja završava i ona koja započinje pripadaju vremenu velike nevolje, kada se širi otpad, množe se ratovi, događaju se prirodne katastrofe, zaoštravaju se progoni, Evanđelje se širi među svim narodima, neobični fenomeni događaju se na nebu i sve je bliže očitovanje Antikrista.

Zato vas pozivam da ostanete čvrsti u vjeri, sigurni u nadi i žarki u ljubavi.

Dopustite da vas Ja vodim i okupite se svi u sigurno utočište mog Bezgrješnog Srca, koje sam vam pripremila baš za ova zadnja vremena.

Čitajte sa mnom znakove vašeg vremena i živite u miru srca i u pouzdanju.

Ja sam uvijek s vama, da vam kažem da ostvarenje ovih znakova pokazuje sigurno da se bliži kraj vremena, s Isusovim povratkom u slavi.

‘A od smokve naučite se prispodobi: kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate da je blizu ljeto. Tako i vi, kad sve to ugledate, znajte: blizu je vaše oslobođenje.’ (Mt 24,32-33)”

Vjera.hr