U Sarajevu je održan sastanak međuresorne radne skupine za provedbu/implementaciju Rezolucije Branitelja u FBiH.

Na sastanku su bili prisutni slijedeći članovi međuresorne radne skupine:

Ispred Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH:

1.Vlado Marušić,
2.Esudin Džafić,
3.Armin Plivčić-Pliva,

te stalni stručni suradnici i savjetnici Savjeta/Vijeća Branitelja: Safet Delalić, Drago Grbavac,i Salko Lužić.

Ispred Zastupničkog Doma:

1.Meša Ramiz,SDA,
2.Šemsudin Kavazović,SBB,

Predstavnik HDZ-a BiH Jozo Bagarić nije se pojavio jer je isti prije održavanja ovog sastanka izjavio kako je u nemogućnosti sudjelovati u radu ove skupine zbog prevelikih obveza te će zatražiti izlazak iz međuresorne radne skupine.

Ispred Federalnih ministarstava bili su slijedeći članovi:

1.General Ramiz Dreković ispred Federalnog Ministarstva za pitanja Branitelja i invalida Domovinskog rata,
2.Edvin Granić ispred Federalnog Ministarstva financija,
3.Alen Taletović ispred federalnog ministarstva pravde,

Nnije se pojavio uredno pozvani predstavnik federalnog ministarstva rada i socijalne politike Stjepan Buconjić koji se opravdao odlaskom u inozemstvo.

Ispred Zastupničkog doma Parlamenta FBiH nije se kao i do sada pojavio niti jedan od imenovanih članova radne skupine tog doma:

1.Ivo Tadić,HDZ BiH,
2.Murat Kurtović,SBB,
3.Sejo Bukva,SDA,
kao i dopredsjedateljica Zastupničkog Doma Parlamenta FBiH kao stalna stručna suradnica tog doma u radu ove međuresorne radne skupine.

Sastanak je otvorio Vlado Marušić koji je na prethodnim sastancima ove skupine određen za Predsjednika iste, te je sukladno tome on i počeo.

Rekao im je kako ova skupina ima kvorum za odlučivanje jer je prisutno 8/osam članova od njih 13/trinaest te su se mogle donositi punovažne odluke i zaključci.

Potom su se javljali pojedini članovi ove radne skupine od kojih izdvajam Dragu Grbavca, Mešu Ramiza, i Vesnu Švancer, dopredsjedateljicu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH koji su svi odreda izrazili nezadovoljstvo nedolaskom uredno pozvanih članova međuresorne radne skupine jer je to krajnje neozbiljno imajući u vidu ozbiljnost ove problematike, dok je Drago Grbavac tražio od svih članova ove radne skupine podređivanje svih svojih aktivnosti radu u ovoj skupini jer je nervoza Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u ratu došla do vrhunca te se ta populacija neće još dugo moći držati pod nadzorom.

Najviše pritužbi je iznijeto na nedolazak članova radne skupine Doma naroda jer je indikativno nedolaženje tih članova imajući u vidu kako će Rezolucija Branitelja konačno završiti i u tom Domu što je nesumnjivo opstrukcija rukovodstva tog Doma na čelu s Predsjedateljicom tog Doma Lidijom Bradarom zbog čega će Savjet/Vijeća Branitelja uputiti oštar dopis s protestom na ruke predsjedateljice tog doma o čemu će obavijestiti na idućem radnom sastanku međuresorne radne skupine sve članove te skupine i zatražiti i njihovu suglasnost za upućivanje oštrog protesta tom Domu.

Nakon što se završila rasprava po tom pitanju Vlado Marušić je u kratkim crtama prisutne izvijestio o detaljima sastanka u Vladi FBiH, održanog dana 25.01.2017. godine na kojem je bila većina članova međuresorne radne skupine i na kojem sastanku je postignuta određena suglasnost predstavnika Braniteljskih udruga s područja FBiH, članova Savjeta/Vijeća Branitelja, te predstavnika federalnog Ministarstva za pitanja Branitelja i invalida Domovinskog rata, dok se u nekim pitanjima nisu postigli dogovori ali je ostavljena mogućnost rješavanja tih pitanja kroz daljnje pregovore svih zainteresiranih strana.

Konačno on je prisutnima rekao kako je za njega ova radna skupina došla do kraja svog rada, te kako je za njega ovaj sastanak zadnji i kako je konačno došlo vrijeme da ova radna skupina podnese svoj izvještaj po svim točkama Rezolucije Branitelja o kojim su članovi međuresorne radne skupine raspravljali na prethodnim sastancima i to: 19.01.2017. i 09.02.2017. godine, te da ovaj sastanak treba biti završetak rada ove radne skupine. Isto tako rekao im je kako je Savjet/Vijeće Branitelja (potpisnici rezolucije Branitelja, preko 70 udruga koje okupljaju preko 70 000 Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu) dalo krajnji rok ovoj radnoj skupini za uvrštavanje Rezolucije Branitelja u oba Doma Parlamenta FBiH najkasnije do 31.03.2017. godine, te njeno usvajanje u tim domovima.

Poslije Marušića za riječ su se javljali drugi članovi radne skupine od kojih valja izdvojiti Generala Ramiza Drekovića koji je prisutnima pojasnio stav federalnog Ministarstva Branitelja u svezi sastanka u Vladi FBiH napominjući kako je to ministarstvo odlučilo objaviti registar pripadnika oružanih snaga FBiH, te spisak korisnika prava po svim nivoima vlasti (FBiH, županije, općine i gradovi) te će svi zainteresirani tada moći imati uvid u sve kategorije Branitelja, gdje je tko bio i tko je što dobio, dok će nezadovoljni Branitelji imati mogućnost prijaviti svakog nezakonito uvedenog Branitelja u bilo koja prava. Isto tako je napomenuo kako federalno ministarstvo Branitelja u 2017. godini želi zadržati postojeći opseg dostignutih prava te kako neće smanjivati Braniteljska davanja koja se kreću oko 560 milijuna KM u FBiH iz više osnova(RVI, odlikovani, obitelji poginulih, zatočenih i nestalih osoba, te obveze koje to ministarstvo plaća kao razliku federalnom zavodu za MiO po osnovu povoljnijih umirovljenja pripadnika oružanih snaga).

Esudin Džafić ispred Savjeta/Vijeća Branitelja je u kratkim crtama obrazložio stav Savjeta/Vijeća Branitelja u pogledu zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja gdje će Savjet/Vijeće Branitelja ponuditi svoje prijedloge, amandmane i sugestije kako bi se smanjila davanja od 18 milijuna KM udrugama u FBiH kojih je sada preko 1.600.

Riječ je dobio i Armin Plivčić ispred Savjeta/Vijeća Branitelja koji je dao svoj osvrt na braniteljski dodatak s jasno razrađenom specifikacijom mogućnosti isplaćivanja braniteljskog dodatka svim demobiliziranim Braniteljima bez ikakvih prava iz Braniteljskog fonda čije je formiranje predložio federalni ministar Branitelja Salko Bukvarević. On je u tom smislu svim članovima podijelio mogućnost uvođenja akciza na određene proizvode od kojih bi se minimalan procent uplaćivao u Braniteljski fond iz kojeg bi se konačno financirali Branitelji bez ikakvih prava.

Njemu je replicirao Alen Taletović koji je rekao kako je Zakon o akcizama donijet na državnom nivou te kako Savjet/Vijeće Branitelja ne očekuje realno kako će se taj Zakon izmijeniti na način uvođenja novih tarifa i nameta. Njemu je replicirao Vlado Marušić koji je rekao kako Savjet/Vijeće Branitelja ima potpuno drugačiji način isplate Braniteljskog dodataka braniteljima,dok je uvođenje akciza sekundarni plan za prikupljanje neophodnih sredstava u braniteljski fond ukoliko ih ne bude nakon izrade Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora, te objave korisnika prava iz rata. Rekao je kako će izradom tog zakona biti sasvim dovoljno slobodnih sredstava za isplatu braniteljskog dodatka jer će mnogi ostati bez svojih nezasluženih prava.

Konačno je riječ dobio i Edvin Granić ispred federalnog ministarstva financija koji je rekao kako federalno ministarstvo financija nikada neće moći pristati na uvođenje novih nameta i obveza iz federalnog proračuna što je Vladi FBiH u više navrata uvjetovao MMF, te će se oni uvijek kretati u okvirima postojećeg proračuna FBiH s čime se članovi Savjeta/Vijeća Branitelja slažu u potpunosti jer smatraju kako preraspodjelom postojećih novčanih sredstava u Federalnom ministarstvu Branitelja se može doći do plaćanja braniteljskog dodatka.

Na kraju sastanka Vlado Marušić je prisutnim članovim međuresorne radne skupine dao slijedeći prijedlog:

Najkasnije do ponedjeljka 06.03.2017. godine Vlado Marušić kao predsjednik ove međuresorne radne skupine će izraditi izvještaj o radu ove međuresorne radne skupine pozivajući se na prethodne sastanke ove skupine i na sastanak u Vladi FBiH održan dana 25.01.2017. godine, i koji izvještaj će uputiti na adrese svih članova međuresorne radne skupine, koji će svi ponaosob dati svoju suglasnost ili ne na ponuđeni izvještaj i koji izvještaj će s Rezolucijom Branitelja završiti na stolu Predsjedatelja Zastupničkog doma i Predsjedateljice Doma Naroda u FBiH i kao takvi će morati završiti u oba doma Parlamenta FBiH o kojem izvještaju i Rezoluciji će glasovati zastupnici oba Doma Parlamenta u postupku po hitnoj proceduri najkasnije do 31.03.2017 godine.

Za riječ se javio Alen Taletović ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji je rekao kako se od njega ne može tražiti podnošenje izvještaja o radu ove međuresorne radne skupine jer on nije ovlašten potpisivati nešto za što nije zadužen on ispred njegovog ministarstva, rada i socijalne politike.

Njemu je odgovorio Vlado Marušić koji mu je rekao kako je njegovo ministarstvo njega imenovalo ne iz razloga da raspravlja o jedinstvenom registru Branitelja ili Braniteljskom dodatku već isključivo o pravnim aspektima izrade zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja za što je upravo i njegovo ministarstvo s čim se on i složio.

General Ramiz Dreković je upitao Vladu Marušića ima li Savjet/Vijeće Branitelja razrađenu svaku točku Rezolucije Branitelja na što mu je Marušić rekao kako imaju svaku točku razrađenu do u detalje i to će sve stajati u izvještaju. A što se tiče Rezolucije Branitelja o njoj će kao razrađenom i profiliranom dokumentu odlučivati zastupnici oba doma Parlamenta FBiH i na njima će konačno biti odgovornost prema Braniteljima bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u FBiH, najčasnijim sinovima države BiH.

Na kraju sastanka je dogovoreno kako će se idući zadnji sastanak ove međuresorne radne skupine održati najkasnije za 10/deset dana na kojem će se raspravljati samo o jednoj točki dnevnog reda i to izvještaju o radu ove radne skupine s točno razrađenim točkama Rezolucije Branitelja, i koji izvještaj s Rezolucijom Branitelja će biti predat u oba doma Parlamenta FBiH na usvajanje.

Zajedno do pobjede Branitelji!

BraniteljskiPortal.ba