Portal.faktor.ba je objavio kako je tzv.” Kamp boraca” koji su kako mediji izvještavaju u međuvremenu od svog zatvaranja u ulici Alipašina 41.u Sarajevu registrirao kao udruga pokrenuo inicijativu za “borački” dodatak, uz napomenu kako oni branitelji koji imaju tzv.”egzistencijalnu naknadu” ne mogu dobiti borački dodatak, odnosno branitelji koji do sada nisu bili obuhvaćeni bilo kojom vrstom primanja kao braniteljska kategorija.

Tzv.“kamp heroja“ pokreće inicijativu za „borački“ili braniteljski dodatak


Kao glasnogovornik tog tzv. “kampa heroja”opet se po tko zna koji put pojavljuje stanoviti Hamza Krkalić koji daje izjave za medije jer redovito dobiva medijski prostor i koji je bio jedan od kreatora tzv. “Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji” iz 2018.godine koji je diskriminirao istinske razvojačene Branitelje po više osnova te ih je najveći, odnosno ogroman broj ostao izvan bilo kakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH.

Osvježavanje pamćenja svim Braniteljima tko je i što je tzv.“kamp heroja“


Kako bismo osvježili pamćenje cjelokupnoj braniteljskoj i svekolikoj drugoj javnosti u BiH i šire dužni smo iznijeti sve činjenice i dokaze kojima potvrđujemo kako je taj tzv. “kamp heroja”iz Sarajeva izvršio izdaju, podli udarac, odnosno zabijanje zadnjeg čavla u lijes istinskih razvojačenih Branitelja u FBIH a evo zašto:

1.UZB Ljubuški a potom URB HVO-a ŽZH su jedine dvije udruge proistekle iz Domovinskog rata u BiH koje su ostale dosljedne u traženju prava za istinske razvojačene Branitelje za koje su se ustrajno borile od 2013.godine sve do dana današnjeg.

2.Obje udruge su zajedno s predstavnicima mnogih drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata u BiH potpisale koncem 2013.godine Rezoluciju Branitelja u kojoj su sadržani svi zahtjevi istinskih razvojačenih Branitelja a oni su:

-pravo na Braniteljski dodatak,
-Izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja u FBiH, njegova javna objava te javna objava svih korisnika iz BIZ-a(braniteljsko-invalidske zaštite),

-Moratorij na financiranje svih udruga iz Domovinskog rata te smanjenje njihovog broja s 1600 na njih nekoliko,

3.U tom smislu predstavnici braniteljskih udruga iz Domovinskog rata iz obje vojne komponente(Armija BiH i HVO-a), su formirali savjet ili vijeće Branitelja u FBiH koje je preko izabranih predstavnika zastupalo interese svih istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH, te su redovito održavali sastanke s predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH ,ali su i blokirali granične prijelaze u BiH te institucije zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, njenih županija, općina i gradova, poradi neispunjavanja njihovih zahtjeva sadržanih u Rezoluciji Branitelja.
Odmetnuta skupina pripadnika tzv“Armije BiH“formirala je tzv“kamp heroja“
4.Negdje u 2018. godini je manja skupina pripadnika Armije BiH, koji su sudjelovali u pregovorima Savjeta /Vijeća branitelja FBiH odmetnula se i počela formirati tzv. “kamp heroja”u Alipašinoj 41. U Sarajevu ispred bivšeg sjedišta Vlade FBiH, a zemljište i komunalne usluge im je ustupila stranka SDP koja je vlasnik bivše zgrade Vlade FBiH u toj ulici što je također znakovito i indikativno.

5.Tom tzv.“kampu heroja“se naknadno priključuju i neka nova „lica“ kojih nije nigdje bilo od 2013.godine do 2018.(do osnivanja tog tzv. „kampa heroja“, od kojih je najpoznatiji Hamza Krkalić, i oni od tog trenutka ne priznaju nikakav Savjet /vijeće Branitelja tražeći da sve inicijative, zahtjevi, priopćenja idu preko tog njihovog tzv. „kampa heroja“ čime su navukli bijes mnogih razvojačenih branitelja iz FbiH iz obje vojne komponente, zbog čega je konačno došlo do raskola među Armijom BiH ali i HVO-e.

6.Osnivanje tog tzv.“kama heroja“je izazvalo mnoge sumnje i prijepore među istinskim Braniteljima jer su od tada braniteljska kola počela kretati nizbrdo, a što je najindikativnije od svega taj cijeli tzv. „kamp heroja“je od svog osnivanja do zatvaranja bio oblijepljen ključnim točkama Rezolucije Branitelja od kojih na koncu nije ispoštivano ništa, niti jedna točka.

Tzv.“kamp heroja“ je sudjelovao u izradi diskriminirajućeg zakona o pravima branitelja iz 2018.godine


7.Kako bi završili započeti proces uništavanja prava istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH predstavnici tog tzv. “kampa heroja“ čiji je glavna perjanica opet bio taj Hamza Krkalić su sudjelovali u radnoj skupini zajedno s predstavnicima federalnog ministarstva branitelja, predstavnicima tzv. “krovnih, temeljnih ili reprezentativnih udruga“ iz rata iz obje vojne komponente, s kojima su predstavnici UZB Ljubuški i URB HVO-a od prvog dana svog osnivanja ratovali istinskim argumentima, činjenicama i dokazima, te predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH izradili diskriminirajući, nakaradni, protu ustavni, i ponižavajući Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji koji je iz prava iz rata izbacio ogroman, odnosno najveći broj istinskih razvojačenih Branitelja iz borbenog sektora po više osnova, kroz tzv.“egzistencijalnu novčanu naknadu“.

8.Po uzoru na taj federalni zakon i sve županije u FBiH su izradile svoje Zakone o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji koje su potvrdile sve stavke tog federalnog zakona osim nekih kozmetičkih izmjena koje ništa dobroga nisu donijele istinskim razvojačenim Braniteljima.

UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH se bore za dosljednu provedbu Rezolucije Branitelja


Za razliku od tog tzv.“kampa heroja“ UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH su se ustrajno borile za dosljednu provedbu svih točaka Rezolucije Branitelja a poglavito na:

-ostvarivanje prava na braniteljski dodatak a ne na tzv.“egzistencijalnu novčanu naknadu“ koji treba pripasti svim razvojačenim Braniteljima u FBiH u visini od 6 KM po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH , a koja kategorija je trajno i nasljedno pravo neovisno na:
a)godine života,
b)mjesečna primanja,
c)prijavu na Zavodu za zapošljavanje,
d)prebivalište u BiH.
e)na vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u BiH(potrebito je sudjelovanje najmanje 30 dana),

Ovdje je samo bitno naglasiti kako braniteljski dodatak mogu i trebaju dobiti svi razvojačeni Branitelji koji dokažu kako su bili u borbenom sektoru, a ne ostvaruju nikakva prava iz Domovinskog rata.

Tzv. “egzistencijalna naknada“ koja je usvojena u onom famoznom federalnom zakonu o pravima razvojačenih Branitelja iz 2018.godine a čiji kreatori su bili između ostalih Hamza Krkalić i još neki predstavnici tzv. “kampa heroja“ su iz istog zakona izbacili ogroman broj istinskih razvojačenih Branitelja bez ikakvih primanja a sve zbog gore diskriminirajućih zakonskih odredbi.

Za razliku od njih UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH su tražili dosljednu provedbu svih točaka Rezolucije Branitelja zbog kojih su trpjeli udarce, poniženja, uvrede te javnu osudu uhljeba iz vladajućih stranaka, i tzv“krovnih, temeljnih ili reprezentativnih „udruga iz rata iz obje vojne komponente, dok je Vlado Marušić predsjednik URB HVO-a ŽZH bio fizički napadnut pred zgradom Parlamenta FBiH 2018. godine i gdje mu je bio ugrožen život.

Svi crimeni tzv.“kampa heroja“

No ,ni to nije jedini crimen predstavnika tog tzv“kampa heroja.“ Jedan od najgorih udaraca kojeg su dobili istinski razvojačeni Branitelji u FBiH je izrugivanje drugoj točki Rezolucije branitelja koju su predstavnici tzv. “kampa heroja“ zajedno s ostalim kreatorima tog Zakona o pravima branitelja u FBiH potpuno devastirali i unakazili kroz tzv. “objavu jedinstvenog registra branitelja“u koji su ušle mnoge babe, tetke, žabe, uhljebi, ratni dezerteri i profiteri od kojih ogroman broj nema nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama a takvih je cca 585 000 a danas ih je zacijelo 600 000 jer se njihov broj svakodnevno povećava a nitko od njih ne umire što je nonsens ili neviđena paradigma cijelog BiH društva.

Druga točka Rezolucije u svom izvornom obliku glasi:

-Izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja, njegova javna objava, te javna objava korisnika iz BIZ-a(braniteljsko-invalidske zaštite), te odvajanje pripadnika borbenog od neborbenog sektora.

To je potpuno drugačija formulacija jedinstvenog registra Branitelja od objave tog registra, jer prva kvalifikacija u startu onemogućava ostvarivanje bilo kakvih prava iz rata pripadnicima neborbenog sektora jer isti nisu obuhvaćeni Rezolucijom Branitelja.

Motivi i pobude tzv“kampa heroja“za pokretanje inicijative za „borački“ili braniteljski dodatak?????

Sada konačno dolazimo do točke i razlaganja motiva i pobuda Hamze Krkalića i tog tzv. “kampa heroja“ za uvođenje instituta “boračkog“ ili braniteljskog dodatka za one branitelje koji nisu obuhvaćeni nikakvim zakonom o pravima branitelja u FBiH.

Premda su tzv. “egzistencijalnu novčanu naknadu“ dobili i neki istinski razvojačeni Branitelji iz FBiH što je nesporno, mnogo veći broj njih je ostao bez nje zbog diskriminirajućih odredbi u njoj, dok je još veći broj tzv“branitelja“koji nemaju nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama dobili istu.

Isto tako neki,premda rijetki istinski razvojačeni Branitelji iz borbenog sektora su istu odbili jer mnoge njihove ratne kolege su ostale bez nje zbog tih diskriminirajućih odredbi a proveli su svo vrijeme rata u istom rovu,na I-crti bojišnice.

Zašto tzv“kamp heroja“koncem 2022.godine pokreće inicijativu za „borački“ili braniteljski dodatak?

Postavlja se stoga ključno pitanje zbog čega sada koncem 2022.godine Hamza Krkalić i predstavnici tog tzv.“kampa heroja“ praktično 5/pet godina od usvajanja onog diskriminirajućeg i ponižavajućeg Zakona o pravima Branitelja iz 2018. godine traže uvođenje tzv“boračkog“odnosno braniteljskog dodatka za one koji nisu obuhvaćeni nikakvim zakonom o pravima Branitelja?

Gdje su bili svih ovih 5/pet godina dok su predstavnici UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH zajedno s desetinama tisuća gladnih, umornih ,iscrpljenih, obespravljenih i bolesnih istinskih Branitelja iz borbenog sektora pokušavali na sve načine domoći se svojih trajnih i zasluženih prava iz rata, dok je znatan broj njih otputovao u toplije i mirnije krajeve negdje u nebeskim prostranstvima zbog bolesti ili zato što je digao ruku na sebe ne mogavši podnijeti sve nepravde ovog svijeta koje su se sručile u njihovu glavu, a još veći broj njih se odselio zajedno s članovima svojih obitelji u hladnije ali kudikamo ekonomski isplativije destinacije za život diljem kugle zemaljske, noseći sa sobom oskudne kese najlonke u kojima je barem pola lijekova bez kojih ne mogu živjeti?

Da nisu kojim slučajem Hamza Krkalić i predstavnici tog tzv. “kampa heroja“ opet u službi iste politike koja ih je gurnula u orbitu javnosti s isključivim ciljem unošenja razdora među Branitelje kao i 2018. godine u čemu su uspjeli s tom razlikom što ih politika koja ih sada gura(SDA), želi preko njih dobiti još kojih desetak tisuća istinskih Branitelja u FBiH, nudeći im ono što im je ponuđeno u Rezoluciji Branitelja od strane UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH, te još sedamdesetak udruga iz rata iz obje vojne komponente u vidu „boračkog“ili Braniteljskog dodatka kako bi preko njih dobili vlast u BiH i FBiH jer ju očito gube nakon listopadskih izbora u BiH?

Bilo kako bilo neovisno koja i kakva vlast se formirala u BiH, FBiH i njenim županijama kreatori Rezolucije Branitelja nikada nisu i neće odustati od dosljedne provedbe svih točaka Rezolucije Branitelja a pri tome neće koalirati niti sklapati nikakve nagodbe s Hamzom Krkalićem i svim drugim predstavnicima tog tzv. “kampa heroja“ ili udruge koja se tako zove jer su oni davno pokazali svoje pravo lice koje se bez obzira kakvu masku nosili nikada neće moći promijeniti sukladno onoj čuvenoj “Čuvaj se Danajaca i kad ti darove donose!“

URB HVO-a ŽZH