Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju pripadnika oružanih snaga FBiH propisuje određene uvjete koje razvojačeni branitelji moraju ispuniti kako bi tu mirovinu ostvarili.

Uvjeti za prijevremeno povoljnije umirovljenje pripadnik OS FBiH

Između ostalog od njih se traži slijedeće:

a)uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama FBiH u trajanju od najmanje 3/tri godine,
b)Evidencija na Zavodu za zapošljavanje od 1/jedne godine prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje,
c)određene godine života gdje se s jedne strane od 65 godina oduzima vrijeme sudjelovanja u oružanim snagama u jednostrukom trajanju, a s druge strane u dvostrukom,
d)Staž osiguranja koji ne smije biti kraći od 11 godina i 6/šest mjeseci.

Po ovim uvjetima mnogi razvojačeni branitelji u FBiH su ostvarili pravo na prijevremenu povoljniju mirovinu pripadnika oružanih snaga, no i pored toga ostaju mnoge nejasnoće koje ovim putem iznosimo u javnost a one su slijedeće:

Izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja kao kamen temeljac istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH

-URB HVO-a ŽZH je zajedno s UZB Ljubuški vodila borbu s bešćutnim političkim elitama u FBiH i njenim županijama, općinama i gradovima kako bi razvojačeni branitelji u FBiH bez ikakvih trajnih prava dobili svoja zaslužena prava, ali i članovi njihovih obitelji, i ta borba u kontinuitetu traje od 2013.godine do dana današnjega,

-Jedna od glavnih značajki njihove borbe bila je izrada Zakona o jedinstvenom registru branitelja u kojemu bi se odvojili pripadnici borbenog od neborbenog sektora, te javna objava svih korisnika BIZ-a(braniteljsko-invalidske zaštite).

-Imajući u vidu kako je to pitanje krucijalno, odnosno temeljno, jer bi se izradom toga zakona pred licem svijeta pokazao sav jad, kriminal, prevara i izdaja istinskih razvojačenih branitelja u FBiH, navedene političke elite nisu nikako smjele pa ni htjele izraditi taj zakon već su javnosti i braniteljima ponudili kukavičje jaje u vidu javne objave tzv.“registra branitelja u FBiH“u kojemu je našlo mjesta preko 585 000 tzv.“branitelja“od kojih je više od pola njih lažno i nema nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama.

ZPP obrazac kao kukavičje jaje bačeno braniteljima

-Ipak kako bi vladajuće političke elite pokazale svu paradoksalnost njihove besmislene politike prema istinskim braniteljima izglasali su i usvojili gore navedeni zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju pripadnika oružanih snaga, gdje su po samo njima znanoj recepturi donijele određene uredbe kojim se od svih onih koji žele prijevremenu povoljniju mirovinu traži pribavljanje određenog ZPP obrasca, ili uvjerenja o pripadnosti postrojbi ,gdje voditelji Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze otvaraju neke dnevnike, neke rokovnike i knjige i u njima traže da li je taj i taj pripadao određenoj postrojbi kako bi isti dobio tu mirovinu.

Žene su diskriminirane u pravu na prijevremenu povoljniju mirovinu

-No, najčudnije od svega je kako niti jedna žena koja je zatražila taj obrazac ZPP ne može dobiti a samim time ni prijevremenu povoljniju mirovinu pripadnika oružanih snaga u FBiH, jer kako kažu voditelji tih grupa njih nema u određenoj postrojbi, premda one imaju upisan dvostruki ratni staž u svojoj radnoj knjižici temeljem uvjerenja te iste Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze koje su dobile prije donošenja Zakona o povoljnijem umirovljenju pripadnika oružanih snaga, koje im je izdao neki drugi voditelj te Grupe.

-Nekim ženama su sadašnji voditelji Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze ta uvjerenja na njihove oči isparali, govoreći im kako ona ništa ne vrijede, premda su one bili u civilnoj zaštiti ili u radnoj obvezi u vrijeme Domovinskog rata, a i te oblasti pripadaju oružanim snagama FBiH.

Sada se opet vraćamo na početak naše priče. URB HVO-a ŽZH i UZB Ljubuški su ustrajno tražili odvajanje borbenog od neborbenog sektora a samim time i mogućnosti konzumiranja određenih prava iz rata a to im nikada nije udovoljeno.

U više navrata su ratovali s predstavnicima Federalnog ministarstva branitelja iz Sarajeva i ministarstva Hrvatskih branitelja ŽZH gdje su tražili odvajanje borbenog od neborbenog sektora i gdje im je explicite rečeno kako je to nemoguće jer niti na jednom uvjerenju koje izdaje Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze se ne spominje borbeni, odnosno neborbeni sektor već pripadnost oružanim snagama FBiH a oružane snage ,to barem svi znaju su sastavljene od borbenog i neborbenog sektora.

Definicija borbenog sektora

Iščitavajući Zakon o umirovljenju pripadnika HVO-a u RH jasno se vide uvjeti pod kojima neki pripadnik HVO-a može ostvariti mirovinu u RH,a praktično na svakom listu Zakona o pravima Branitelja u RH koji tretira pripadnike HVO-a se naglašava kako pripadnik HVO-a mora biti iz BORBENOG SEKTORA.

CITAT ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA RH:

Uvjet za ostvarivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu je pripadnost borbenom sektoru HVO-a.

Pod pojmom pripadnika borbenog sektora HVO-a podrazumijeva se pripadnik HVO-a i policije HVO-a koji je sudjelovao u oružanom otporu i djelovao u izravnoj vezi s pružanjem otpora u obrani suvereniteta (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište) u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996.

Pripadnost borbenom sektoru dokazuje se uvjerenjem o pripadnosti postrojbi HVO-a i okolnostima stradavanja koje izdaje nadležno tijelo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) – Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata – Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze i njima nadređeni odsjek i sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze.

Iščitavajući citat ovog zakona potpuno je jasno kako Ministarstvo Hrvatskih Branitelja RH od pripadnika HVO-a traži uvjerenje o pripadnosti borbenom sektoru koje im treba izdati ta famozna Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze kako bi ostvarili pravo na mirovinu u RH, a tu stavku umetanja borbenog sektora u Zakon o pravima hrvatskih Branitelja RH je isposlovala URB HVO-a ŽZH koja je imala nekoliko sastanaka u tom ministarstvu s najvišim predstavnicima Ministarstva branitelja RH, za što imamo materijalne dokaze.

Borbeni sektor je tek magla koja se pušta razvojačenim Braniteljima HVO-a

Bez obzira što se za ostvarivanje prava na mirovinu braniteljima u RH traži pripadnost borbenom sektoru ,ispada kako se u praksi ta ista pripadnost traži i u FBiH, ostaje nejasnoća kako se po istom receptu ili špranci nije mogao izraditi Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH gdje bi se odvojili pripadnici borbenog od neborbenog sektora.

Sada dakle ostaje diskreciono pravo voditeljima Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze u FBiH da na temelju nekih prašnjavih dnevnika, VOB-ova, registara, rokovnika, iz Domovinskog rata i netom nakon njega izvlače podatke i izdaju ZPP obrasce braniteljima i tzv.“braniteljima“koji će im poslužiti za ostvarivanje prava na prijevremenu povoljniju mirovinu pripadnika oružanih snaga u FBiH.

Velik broj upisanih branitelja u vojnim evidencijama je lažno

Ipak kad smo se dotakli vojne evidencije iz tih prašnjavih knjiga dužni smo reći slijedeće:

-Dobar dio upisanih pripadnika borbenih postrojbi su u vrijeme Domovinskog rata bili dezerteri, uhljebi, podrumski pacovi, ratni profiteri koji su svoje sudjelovanje u borbenom sektoru ili na I-crti bojišnice dobili na način kojim su svoje plaće u vrijeme Domovinskog rata ustupili njihovim ratnim zapovjednicima, ili su im mrsno plaćali da ih vode u postrojbama, i te spiskove su ti isti ratni zapovjednici vlastoručno potpisali i donijeli u Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze koji stoje i dan danas u tim grupama odnosno uredima obrana.

Voditelji ureda obrana po svojoj slobodnoj ocijeni izdaju ZPP obrasce braniteljima i tzv“braniteljima“

I sada ti voditelji Grupa ili ureda obrana izdaju podobnim „braniteljima“famozne ZPP obrasce, uvjerenja o pripadnosti postrojbama, čime diskriminiraju žene od kojih ogroman broj ima sve uvjete za ostvarivanje prijevremene povoljnije mirovine oružanih snaga jer imaju upisan dvostruki ratni staž u svojim radnim knjižicama, temeljem uvjerenja o pripadnosti OS FBiH, ili uvjerenje FMB-3 , koje je voljom nekih grupacija iz Federalnog ministarstva branitelja zamijenjeno ZPP obrascem koje je drugo ime za izrugivanje istinskim razvojačenim braniteljima u FBiH koji su tražili izradu Zakona o jedinstvenom registru Branitelja koji bi otklonio sve nejasnoće u svezi svih prava pripadnika OS FBiH pa i žena.

Nepravda prema istinskim braniteljima se nastavlja,koja se može zasuatviti samo izradom Zakona o jedinstvenom registru branitelja

Ovako ostaje i dalje na djelu nepravda koja muči istinske razvojačene Branitelje ,njihove supruge i članove njihovih obitelji zbog igrokaza kojeg na njihovu štetu izvode plaćenici federalnog ministarstva branitelja u suradnji s bešćutnim političkim elitama neovisno koji dres nosili.

Ta će se nepravda i dalje nastaviti sve do onog trenutka dok se ne izradi Zakon o jedinstvenom registru branitelja u kojemu će se odvojiti pripadnici borbenog od neborbenog sektora jer borbeni sektor predstavlja onu granicu na kojoj se mora stati i s koje se ne smije odstupiti ni po cijenu života.

URB HVO-a ŽZH.