smart

Nedavno sam ušao u jedan WC u Širokom Brijegu kako bih obavio svoju fiziološku potrebu za mokrenjem, te sam po običaju pogledao u vrata kako bih vidio natpis na njima ili pak muški ili ženski šešir što su uobičajeni znaci raspoznavanja za korisnike WC-a.

Doduše WC-a s nekom X oznakom još uvijek nema u Širokom Brijegu a toplo se nadam kako ga nikada neće ni biti, ali kako je krenulo diljem svijeta, bojim se i toga jer što vidiš u susjeda nadaj se i u sebe.

Bacajući pogled na vrata unutar tog WC-a prvi put u životu sam na jednim od tih vrata ugledao samo jedan krupni natpis“BLA“, dok su na drugim bili ispisani „BLA,BLA,BLA,BLA,BLA,BLA,do njihovog samog dna.

Ta sam oboja vrata morao odmah uslikati svojim mobilnim aparatom za uspomenu dok sam ulazio na vrata s natpisom BLA.

Vraćajući se za stol u tom kafiću nisam mogao sakriti osmijeh te sam to prenio svom kolegi koji je to već prije mene vidio te se i on nasmiješio.

Ipak, vraćajući se kući neko sam vrijeme razmišljao o simbolici tih BLA, i onih drugih BLA,BLA,BLA,BLA,BLA,BLA………jer po autorima tih natpisa ono jedno BLA pripada muškarcima, dok onih više BLA,BLA,BLA…… pripada ženama.

Ipak mnogi muškarci bi se trebali priupitati da li se to može uzeti kao pravilo ako su pravila napravljena kako bi se kršila?Ja recimo, osobno znam mnoge muškarce koji bi u WC s natpisom BLA, BLA, BLA, BLA, BLA, trebali ući prije nego li u onaj s jednim BLA i tamo se popiškiti.

Vlado Marušić/Baniteljskiportal.ba