Odlukom Vlade FBiH od 07.srpnja 2022. godine je odlučeno kako će određene kategorije pučanstva koji su korisnici s federalnog proračuna dobiti po 100 KM pomoći zbog inflacije i teške ekonomske situacije u svijetu koja se odražava i u BiH.

Tako je odlučeno da će se među korisnicima te pomoći od 100 KM naći i određene braniteljske kategorije, među kojima su najznačajniji korisnici tzv.“egzistencijalne novčane naknade“ koja je unesena u Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji iz 2018.godine, protiv kojeg su Zakona bile tek dvije udruge iz Domovinskog rata u FBiH i to UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH.

Kako je navedeno tu tzv.“egzistencijalnu novčanu naknadu“ će moći dobiti samo korisnici iz federalnog proračuna dok oni korisnici s prostora županija tu pomoć neće dobiti.

Svaku pomoć pa bila i ona minorna kao što je ova od 100 KM treba pozdraviti, no i ovdje kao i uvijek do sada dužni smo reagirati na nepravdu koja se sustavno čini svim onim istinskim Braniteljima
HVO-a i Armije BiH koji ne ostvaruju nikakva primanja s federalne ili županijske razine, na što su UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH ukazivali od svog osnutka od 2013.godine.

Ove dvije udruge se od svog osnutka dosljedno bore za provedbu svih točaka Rezolucije Branitelja u kojoj kao glavne točke stoje:

1.Izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja u FBiH i njegova javna objava,
2.Uvođenje instituta braniteljskog dodatka za sve Branitelje iz borbenog sektora,
3.Smanjenje broja udruga iz rata u FBiH,

Svaka ova točka ima svoju posebnutežinu, no od svih je najznačajnija točka izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i njegova javna objava u kojoj bi se odvojili pripadnici borbenog od neborbenog sektora, utvrdila definicija tko se to može zvati braniteljem, te bi se nakon takve javne objave iz Zakona eliminirali svi korisnici prava iz BiZ-a(braniteljsko-invalidske zaštite)koji nisu Branitelji.

Stoga bi svi istinski Branitelji dobili svoja zaslužena stečena prava Branitelja i svima bi bilo dovoljno sredstava, kojih bi dosta i ostalo i mogla bi se prenamijeniti za gospodarski razvoj i obnovu u FBiH.

No, voljom vladajućih političkih elita u FBiH na čijem su čelu SDA i HDZ BiH, potpomognutih predstavnicima tzv.“krovnih, temeljnih ili reprezentativnih“ udruga iz rata koje niti jedan zakon o pravima branitelja u FBiH i njenim županijama ne poznaje kao takve, te predstavnicima nelegalnog tzv.“kampa heroja“ u Sarajevu donesen je Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH iz 2018.godine iz kojeg su izbačeni ovi Branitelji koji danas ne mogu imati tu tzv.“egzistencijalnu novčanu naknadu“:

-Branitelji mlađi od 57 godina života ,
-koji nisu na Zavodu za zapošljavanje,
-koji nemaju prebivalište u BiH,
-čija ukupna primanja prelaze 50% zajamčene mirovine u FBiH(sada je to 212,00 KM),
-koji su bili u Domovinskom ratu manje od 12 mjeseci.

Odlukom Vlade FBiH o jednokratnoj pomoći od 100 KM određenim braniteljskim kategorijama pa i korisnicima te tzv“egzistencijalne novčane naknade“s federalnog nivoa se dodatno diskriminiraju određene kategorije Branitelja bez ikakvih prava iz rata a one su:

-branitelji koji ne rade niti imaju mirovinu a ni ikakva druga primanja, a nisu na Zavodu za zapošljavanje,
-branitelji mlađi od 57 godina života a evidentirani su na Zavodu za zapošljavanje, i nemaju nikakvih mjesečnih primanja,
-Branitelji koji su bili manje od 12 mjeseci sudionici u Domovinskom ratu a nalaze se ili ne nalaze na Zavodu za zapošljavanje a nemaju nikakvih primanja premda je njihovo sudjelovanje od nekoliko mjeseci u tom ratu u njihovom cijelom psiho-fizičkom životu ostavilo dublje tragove nego li nekome cijeli Domovinski rat.
-Branitelji koji nemaju prebivalište u BiH a među njima ima onih koji nemaju nikakvih mjesečnih primanja i teško su oboljeli u svojim matičnim državama,

Kad se njima pridodaju mnoge druge kategorije invalidnih osoba bez riješenog statusa, nezaposlene osobe evidentirane ili ne na Zavodu za zapošljavanje, te vlasnici neaktivnih obrta,d.o.o., obitelji umrlih branitelja bez ikakvih mjesečnih primanja, postavlja se logično pitanje kako je moguće da će tu famoznu pomoć od 100 KM dobiti neki korisnici s federalnog proračuna dok mnogi koji nisu korisnici niti jednog proračuna neće dobiti tu naknadu.

Da li je Federalna Vlada dobro ocijenila kome će i pod kojim uvjetima dati tu naknadu? Zar ne bi bilo logičnije tu naknadu udijeliti svim kategorijama pučanstva koji nemaju nikakvu stalnu mjesečnu naknadu a takvih odista im popriličan broj, nego li istu naknadu dati onima koji imaju kakvu-takvu naknadu premda je ista nedovoljna i nedostatna i njima za normalan život?

Iz svega naprijed iznijetog proizlazi kako su UZB Ljubuški i URB HVO-a ŽZH odista bile na pravom putu kada su tražile uvođenje instituta braniteljskog dodatka koji bi pripao svim istinskim razvojačenim Braniteljima u FBiH bez obzira koliko imaju godina života, jesu li ili nisu u radnom odnosu ili primaju mirovinu, jesu li ili nisu evidentirani na Zavodu za zapošljavanje, imaju li prebivalište u BiH.

Dovoljno im je samo dokazati kako su bili sudionici Domovinskog rata u BiH u borbenom sektoru najmanje 1/jedan mjesec dana, a taj dokaz se jedinio može pribaviti donošenjem Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i njegovom javnom transparentnom objavom.

Svi drugi načini ili zakoni samo produbljuju ionako predubok jaz među Braniteljima ,i predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH koja svaki dan čini sve veće greške u koracima od kojih je ova davanje mjesečne pomoći od 100 KM zadnja u nizu.

URB HVO-a ŽZH/Braniteljskiportal.ba