Unija osoba s invaliditetom FBiH organizira dana 03. prosinca 2022. godine skup ispred sjedišta Vlade FBiH u Sarajevu s početkom u 11,59sati,(minut do 12 sati) kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo dosadašnjom politikom Vlade FBiH koja je sve inicijative Unije osoba s invaliditetom u FBiH odbila nudeći rješenja koja ne zadovoljavaju ni minimum potreba invalidnih osoba s područja FBiH.

Isto tako Vlada FBiH uporno odbija prijedloge Unije osoba s invaliditetom FBiH za razgovor na kojemu bi predstavnici Unije izložili civilnih invalidnih osoba koje su odnosu na RVI diskriminirane po više osnova, premda određen broj Međunarodnih konvencija o ljudskim pravima,kao i konvencija o pravima invalidnih osoba,te pozitivna pravna praksa Međunarodnog suda u Strassbourgu nude rješenja koja je država BiH u obvezi poštivati jer je ratificirala te konvencije, a ona to uporno ne čini.

Nadležno Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je ponudilo nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške za osobe s invaliditetom, no time je učinjena dodatna diskriminacija civilnih invalidnih osoba.

S obzirom kako Uniju čine udruženja,Vijeća, organizacije i pojedinci, osobe s invaliditetom, iz svih dijelova FBiH, to Unija poziva sve osobe s invaliditetom koje su to u mogućnosti da dođu na predviđeni skup u Sarajevo ispred sjedišta Vlade FBiH, zajedno sa članovima svojih obitelji, prijateljima i susjedima kako bi svojim prisustvom podržali ovaj skup.

Unija osoba s invaliditetom FBiH