Onima koji su najzaslužniji za slobodu, hrvatskim braniteljima, Hrvatska se odužuje na mnogo načina, pa i cijelim nizom prava koja su regulirana Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Tim je zakonom, donesenim za mandata Vlade Andreja Plenkovića, otvoren rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa ratnih vojnih invalida s osnova oboljenja, osigurani sistematski pregledi i medicinska rehabilitacija za branitelje i ubrzano stambeno zbrinjavanje, uvedena naknada za nezaposlene, brojne mjere za zapošljavanje, a omogućen je i rad uz mirovinu hrvatskim braniteljima.

U Domu specijalne policije RH održana je konferencija za medije Udruge branitelja i specijalne policije
HRVATSKI BRANITELJI “Zakon o braniteljima ne provodi se pri zapošljavanju”
Otkako je na čelu ministarstva Tomo Medved, stambeno je zbrinuto više od 3700 obitelji hrvatskih branitelja i lista je prvi put “pala” ispod 10 tisuća, a od dana stupanja na snagu Zakona do danas smanjen je broj nezaposlenih hrvatskih branitelja za više od 11 tisuća.

Također, znatno su povećana mirovinska prava pa branitelji ostvaruju nižu granicu za umirovljenje, više iznose mirovina, uvećane osobne i obiteljske invalidnine te veća prava za članove obitelji. Iz državnog proračuna isplaćuje se ukupno 71.180 mirovina, u prosječnom iznosu od 5957 kuna. Od ukupnog broja mirovina, 2619 je starosnih, 53.952 invalidskih, a 14.609 obiteljskih. Određena je i najniža mirovina od 2500 kn mjesečno, uz uvjet od 100 dana borbenog sektora. Novi zakon zaštitio je stečena i vratio ukinuta prava pripadnika HVO-a, njih 6683 koji primaju prosječnu mirovinu u iznosu od 3283 kuna.

Zakon regulira i stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te financijsku potporu za prvu nekretninu. Naime, za kupnju ili izgradnju prve nekretnine imaju pravo na financijsku potporu, odnosno subvenciju na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate. Članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i invalida imaju pravo na građevinsko zemljište i komunalno opremanje bez naknade ili na oslobađanje dijela troškova komunalnog doprinosa, kao i pravo na podizanje stambenog kredita po pristupačnijim uvjetima od tržišnih.

Branitelji i njihova djeca ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod određenim uvjetima, u tijelima državne uprave, sudbene vlasti te javnim ustanovama kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija koji su obvezni dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom djetetu smrtno stradalog i nestalog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi, ratnom vojnom invalidu, članu uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog branitelja te dragovoljcu. Poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog ili nestalog branitelja ima određene fiskalne olakšice. Također, Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za samozapošljavanje te sufinancirati proširenje djelatnosti i nove projekte zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.

Potičući obrazovanje branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira troškove stjecanja prvog zanimanja, prekvalifikacije i osposobljavanja do iznosa od 12.000 kuna te troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina, primjerice, programe usavršavanja, učenje stranih jezika, informatičko opismenjavanje do iznosa od 6000 kuna, a pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja imaju nezaposleni branitelji te djeca smrtno stradalog ili nestalog branitelja, kao i djeca dragovoljaca i ratnih invalida. Djeca nezaposlenih branitelja mogu ostvariti pravo na besplatni topli obrok za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim školama. I ono ključno, djeca branitelja za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima imaju pravo na besplatne obvezne udžbenike.

Kao populacija koja je izrazito sklona pobolu i visokoj smrtnosti u prosječnoj dobi od 50-ak godina, na raspolaganju imaju i brojna prava iz zdravstvenog osiguranja, poput prava na besplatni preventivni sistematski pregled. Ako je njihova bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imaju pravo i na viši standard zdravstvene zaštite. Za nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su im potrebna odobrava se sufinanciranje do visine iznosa koji za isto pomagalo daje HZZO, a ostvaruju i pravo na naknadu dijela troškova pratitelja branitelja za vrijeme liječenja u inozemstvu. Branitelji i invalidi imaju pravo na medicinsku rehabilitaciju, a pod određenim uvjetima oslobođeni su plaćanja participacije za liječenje i lijekove, dok stopostotni hrvatski ratni vojni invalidi I. skupine imaju pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori.

Hrvatski branitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicama državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu. Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatski ratni vojni invalidi oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježnickih pristojbi. Hrvatski ratni vojni invalidi I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, dok oni od II. do IV. skupine imaju pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila.

Pravo na dodjelu udjela u Fondu hrvatskih branitelja ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog i nestalog branitelja, kao i branitelji koji su pripadnici borbenog sektora. Također, hrvatski branitelji, ratni vojni invalidi, članovi obitelji smrtno stradaloga branitelja i članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga branitelja imaju pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate. I, naposljetku, poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji imaju pravo na ukop uz vojne počasti kao i pravo na plaćene troškove uređenja groba ili grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom do 11.500 kuna s PDV-om.

Večernji list.hr